Preview Subtitle for Beyond The Soul


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,701 --> 00:00:13,561
Twin Peaks Episode 23
2x16 The Condemned Woman

2
00:01:37,199 --> 00:01:40,227
Sada, Dejl, slušaj pažljivo...

3
00:01:40,853 --> 00:01:42,837
Ti si na potezu...

4
00:01:44,090 --> 00:01:46,910
Molim te, uradi to sa srcem.

5
00:01:47,223 --> 00:01:50,319
Primetio sam izvesnu
nesigurnost u tvom razmišIjanju,

6
00:01:50,355 --> 00:01:54,950
kao da je tvoj um zaokupljen problemima
koji se ne nalaze na tabli ispred tebe.

7
00:01:55,159 --> 00:01:59,126
Takva preokupiranost ne
samo da slabi odlučnost,

8
00:01:59,163 --> 00:02:01,006
već i predviđanje, takođe.

9
00:02:01,841 --> 00:02:03,930
To je kobna greška u
svakoj partiji, složićeš se,

10
00:02:03,966 --> 00:02:08,106
ali u ovoj naročito kobna,

11
00:02:09,568 --> 00:02:12,283
pošto igramo
za velike uloge,

12
00:02:12,909 --> 00:02:16,251
što si bez sumnje predvideo.

13
00:02:18,026 --> 00:02:20,323
Objavi svoj sledeći potez
u sutrašnjim novinama,

14
00:02:20,950 --> 00:02:22,725
ili ću ga ja
napraviti za tebe.

15
00:02:23,769 --> 00:02:27,528
Kuperu, ne puštam
te iz mog vidika.

16
00:02:28,259 --> 00:02:30,869
Hari, ako Vindom želi da
me ubije, već bi bio mrtav.

17
00:02:33,584 --> 00:02:34,733
Da.

18
00:02:35,986 --> 00:02:37,552
Bolje nazovi Pita.

19
00:02:37,970 --> 00:02:38,805
Dobro.

20
00:02:40,476 --> 00:02:41,937
Lusi, nazovi Pita Martela.

21
00:02:42,042 --> 00:02:44,443
Dovedi ga odmah ovde.
Onda nazovi novine.

22
00:02:44,757 --> 00:02:48,098
Saznaj poslednji mogući rok
u sutrašnjim ličnim rubrikama.

23
00:02:49,351 --> 00:02:51,753
Novine i Pit, razumela.
Uradiću to po abecedi.

24
00:02:58,957 --> 00:03:00,524
Bila je divna.

25
00:03:03,761 --> 00:03:06,162
Bila je ljubav
mog života, Hari.

26
00:03:11,383 --> 00:03:13,263
U redu, u redu, Lusi.

27
00:03:13,889 --> 00:03:17,439
U redu, samo reci
Hariju da odmah dolazim.

28
00:03:17,857 --> 00:03:18,692
U redu.

29
00:03:39,680 --> 00:03:42,708
Piter, so i biber.

30
00:03:43,961 --> 00:03:45,632
Odmah stiže, pudlice.

31
00:03:48,764 --> 00:03:51,270
Vas dvojica izazivate samo
ono najgore jedan u drugom.

32
00:03:51,584 --> 00:03:53,463
O, Pit je princ od čoveka.

33
00:03:53,568 --> 00:03:55,343
Šaljivčina.

34
00:03:59,519 --> 00:04:01,503
Pa, idem da se prošetam.

35
00:04:12,467 --> 00:04:16,644
Doviđenja, slatki Pakardi.

36
00:04:23,640 --> 00:04:27,764
O, Ketrin. Ketrin, uvek
sam se nadao da će

37
00:04:27,801 --> 00:04:31,889
vreme i godine omekšati
taj olujni bes u tebi.

38
00:04:32,619 --> 00:04:37,109
Gledanje vas dvojice kako se glupirate
u meni uvek izaziva olujno vreme.

39
00:04:38,362 --> 00:04:40,346
Šta se dešava sa Goustvudom?

40
00:04:40,973 --> 00:04:41,980
Pričao sam sa investitorima.

41
00:04:42,017 --> 00:04:44,210
Zakazao sam sastanak.
Idem za Pariz sutra.

42
00:04:46,089 --> 00:04:47,864
Društvo.

43
00:04:48,700 --> 00:04:50,370
Draga Džosi.

44
00:04:56,009 --> 00:04:58,097
Kući sam!
Nedostajao sam ti?

45
00:05:02,483 --> 00:05:04,467
Izgleda iznenađeno.

46
00:05:06,659 --> 00:05:10,210
- Jadna Džosi.
- Ima ona svojih čari.

47
00:05:10,627 --> 00:05:12,716
Da, ali ne zadugo.

48
00:05:27,334 --> 00:05:28,587
Uđi.

49
00:05:31,093 --> 00:05:32,242
Zdravo,
[...]
Everything OK? Download subtitles