Preview Subtitle for The Lodge


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:26,333 --> 00:00:28,417
VÄLKOMMEN TILL TWIN PEAKS
BEFOLKNING 51201

2
00:01:48,792 --> 00:01:52,292
Stanna. Se upp.

3
00:01:53,875 --> 00:01:55,583
Stanna, stanna.

4
00:01:55,833 --> 00:01:57,875
- Jag har den.
- Tack.

5
00:01:58,375 --> 00:02:01,083
På axeln, sätt det på axeln.

6
00:02:01,250 --> 00:02:03,333
Se upp för steget.

7
00:02:03,958 --> 00:02:05,417
Ta det lugnt.

8
00:02:05,583 --> 00:02:07,500
Säg till om ni behöver hjälp där nere.

9
00:02:07,667 --> 00:02:09,417
Se upp.

10
00:02:10,125 --> 00:02:11,875
Lugn.

11
00:02:16,583 --> 00:02:19,042
Du träffade min fot.

12
00:02:19,833 --> 00:02:21,958
Akta bilen.

13
00:02:23,083 --> 00:02:25,125
- Så där.
- Så ja.

14
00:02:31,125 --> 00:02:33,083
Se upp var du kliver.

15
00:02:37,000 --> 00:02:39,125
Fan.

16
00:02:39,292 --> 00:02:41,042
Rusty?

17
00:02:41,208 --> 00:02:43,750
Vad hette Rusty i efternamn?

18
00:02:44,542 --> 00:02:46,875
Tomasky.

19
00:02:47,333 --> 00:02:51,292
Han fixade in mig i bandet.
Jag är roddare.

20
00:02:51,458 --> 00:02:54,000
Vad gjorde ni i Twin Peaks?

21
00:02:54,375 --> 00:02:56,708
Vi skulle ha en spelning
i Knife River...

22
00:02:56,917 --> 00:03:00,167
...men vi fick punktering.

23
00:03:00,542 --> 00:03:01,583
Sen mötte ni nån.

24
00:03:02,458 --> 00:03:05,625
Ja, en snubbe kom ut ur skogen...

25
00:03:05,792 --> 00:03:08,125
...som Bigfoot eller nåt...

26
00:03:08,250 --> 00:03:11,958
...och han hade konstiga kläder.

27
00:03:12,208 --> 00:03:13,708
Vi snackade lite...

28
00:03:13,875 --> 00:03:19,167
...och han sa att han hade öl,
om vi ville ha.

29
00:03:19,500 --> 00:03:22,250
Rusty följde med honom.

30
00:03:22,500 --> 00:03:24,958
Jag såg honom inte efter det.

31
00:03:26,417 --> 00:03:29,708
Vi måste kontakta Rustys föräldrar.

32
00:03:30,792 --> 00:03:33,417
Han hatade sina föräldrar.

33
00:03:33,667 --> 00:03:40,208
Han skulle bo hos sin morbror
i Moses Lake tills vi skulle...

34
00:03:40,375 --> 00:03:42,333
Vi skulle flytta.

35
00:03:42,500 --> 00:03:44,917
Vi skulle flytta till LA.

36
00:03:53,000 --> 00:03:55,125
Andy...

37
00:03:57,500 --> 00:04:00,000
Min fot! Se upp!

38
00:04:01,292 --> 00:04:03,125
Han har tagit ännu en bonde...

39
00:04:03,625 --> 00:04:05,375
...men förvarnade inte om draget.

40
00:04:06,042 --> 00:04:09,250
Windom Earle spelar utanför brädan.

41
00:04:17,958 --> 00:04:19,792
- Morgon, Lucy.
- Morgon, Sheriff Truman.

42
00:04:19,958 --> 00:04:21,375
- Morgon, Lucy.
- Agent Cooper.

43
00:04:21,583 --> 00:04:23,750
Assistent Hawk är inne på ditt kontor.

44
00:04:23,958 --> 00:04:25,625
Med nån jag aldrig sett förr...

45
00:04:25,792 --> 00:04:29,667
...men han ser väldigt ledsen ut,
så Hawk gav honom frukost.

46
00:04:31,875 --> 00:04:32,875
Andy.

47
00:04:38,542 --> 00:04:40,083
Ja, Lucy?

48
00:04:40,792 --> 00:04:43,417
Vad vet du om att rädda planeten?

49
00:04:43,625 --> 00:04:45,458
Jag vet att den är illa däran.

50
00:04:45,667 --> 00:04:49,625
Andy, Jag tar mitt öde
i mina egna händer.

51
00:04:49,833 --> 00:04:53,375
Mest för att
jag inte klarar av spänningen.

52
00:04:53,542 --> 00:04:57,167
I morgon är det P-dagen.
Pappa-dagen.

53
00:04:57,667 --> 00:05:02,91
[...]
Everything OK? Download subtitles