Preview Subtitle for A1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,533 --> 00:00:10,969
U redu, novi je dan
i sve ono o Rejèel.


2
00:00:11,213 --> 00:00:16,571
Ne oseæaš više i bilo je ludo.
Sad si dobro...


3
00:00:16,813 --> 00:00:21,807
Ti si kao što tvoj ortak Toni kae:
"Sjajno".


4
00:00:23,493 --> 00:00:27,771
Sve je u redu.
Ona ti je samo prijatelj - Rejèel.


5
00:00:28,013 --> 00:00:33,406
Prijateljica Rejèel.
Prijateljica Rejèel.


6
00:00:34,213 --> 00:00:40,163
-Æao dušo.
-E, evo ti je devojka, Rejèel.


7
00:00:40,844 --> 00:00:43,824
P R I J A T E LJ I

8
00:01:22,333 --> 00:01:24,403
Jesi ti...? Naduvana?

9
00:01:25,493 --> 00:01:27,569
Sjajno sam se okupala.

10
00:01:27,813 --> 00:01:31,004
-Stvarno? Ja to ne volim.
-Ali, voliš sa mnom.

11
00:01:31,253 --> 00:01:35,166
Ne uivam u kupanju.
Nego u mokroj goloj eni.

12
00:01:35,853 --> 00:01:39,732
-Kupanje opušta.
-Stavrno? Šta radiš?

13
00:01:39,933 --> 00:01:43,687
Samo sediš i puštaš da
prljavština ode.

14
00:01:44,853 --> 00:01:47,208
Šta ti misliš, da sam ja prljava?

15
00:01:47,453 --> 00:01:51,804
Bilo bi super sa muzikom i sveæama.

16
00:01:52,053 --> 00:01:54,049
Ukloniæe stres.

17
00:01:54,293 --> 00:01:59,805
Sreda je 2 sata, ja gledam
TV sat. Misliš da sam pod stresom?

18
00:02:01,853 --> 00:02:05,647
E, Èendler.
Moramo da razgovaramo.

19
00:02:05,973 --> 00:02:10,006
Jel o pici ili o æuftama?

20
00:02:10,253 --> 00:02:15,003
-Nijedno.
-O Boe, pa šta je?

21
00:02:15,973 --> 00:02:22,009
Ne znam, samo...
U poslednje vreme....

22
00:02:22,613 --> 00:02:25,008
Evo šta je.

23
00:02:29,413 --> 00:02:34,402
-Sad mi je bolje. Hvala.
-Vrati se i prièaj sa mnom "mon frére".

24
00:02:35,163 --> 00:02:37,963
-Ko?
-Samo se vrati.

25
00:02:38,213 --> 00:02:43,801
OK. Ti i Monika ste dugo bili prijatelji.

26
00:02:44,053 --> 00:02:48,365
I postoje pravila. Ali, onda
ste otišli u London.

27
00:02:48,613 --> 00:02:52,890
Ali, to je drugaèije i tamo
ima pravila, jel da?

28
00:02:53,133 --> 00:02:54,441
Jel tako?

29
00:02:57,453 --> 00:03:02,004
Vama je bilo drugaèije.
Bili ste na istom.

30
00:03:02,253 --> 00:03:07,043
Da, kad smo bili u Londonu
oboje smo bili tamo.

31
00:03:07,613 --> 00:03:10,565
Glupa ideja. Zaboravi.

32
00:03:10,813 --> 00:03:13,930
Ovaj razgovor izmeğu nas.

33
00:03:14,573 --> 00:03:16,564
Ako je to razgovor.

34
00:03:22,045 --> 00:03:24,440
Kako da zaustavim poraze
u "tic-tac-toe"?

35
00:03:24,841 --> 00:03:28,081
Ne, moje podruèje uvek ostaje
u sredini.

36
00:03:29,053 --> 00:03:31,886
Ros, ne zaboravi na doktora.

37
00:03:32,133 --> 00:03:34,522
-Jasno.
-Da saznamo pol deteta?

38
00:03:34,853 --> 00:03:38,687
Ne elimo da znamo dok god je zdravo.

39
00:03:38,933 --> 00:03:41,003
Da zdravo. I slatko.

40
00:03:41,213 --> 00:03:43,846
-Pametno i sklono naukama.
-Popularno.

41
00:03:44,093 --> 00:03:47,369
Vi prièate o istom detetu?

42
00:03:48,053 --> 00:03:51,926
-Jeste razmišljali o imenu?
-Smislila sam gomilu.

43
00:03:52,173 --> 00:03:54,641
-Stvarno? I ja.
-I ja.

44
00:03:54,893 --> 00:03:56,411
Stvarno?

45
00:03:56,653 --> 00:04:01,363
Ako je devojèica - Fibi.
Ako je deèko - Fibo.

46
00:04:03,453 --> 00:04:07,969
Moda, ali moemo i neka rezervna?

4
[...]
Everything OK? Download subtitles