Preview Subtitle for Phantom Requiem For The Phantom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,080 --> 00:00:01,369
SyFy представ¤:

2
00:00:01,980 --> 00:00:03,557
≈дна продукци¤
на ћюз ≈нтъртейнмънт


3
00:00:08,380 --> 00:00:09,940
ћамо!

4
00:00:14,620 --> 00:00:18,060
 ит, миличък. Ќаведи се. ¬еднага.

5
00:00:18,740 --> 00:00:20,940
Ќю …орк
ѕреди 19 години


6
00:00:23,660 --> 00:00:25,980
ћамо, кой е това?

7
00:00:28,740 --> 00:00:31,660
Ќаведи се! ¬еднага!

8
00:00:39,660 --> 00:00:42,140
ƒо теб съм, миличко.

9
00:01:07,020 --> 00:01:11,060
ћамо, страх ме е.
-  ит, наведи се!


10
00:01:30,860 --> 00:01:34,580
ћамо!
- ќбичам те!


11
00:02:23,840 --> 00:02:27,240
«адачата е изпълнена. Ќ¤ма оцелели.

12
00:02:32,520 --> 00:02:34,920
ўе се срещнем на летището.

13
00:02:58,800 --> 00:03:04,640
‘ ј Ќ “ ќ ћ Џ “
„аст ≤


14
00:03:11,160 --> 00:03:14,560
»зглеждаш като турист, бабке.
’айде, побързай.

15
00:03:14,680 --> 00:03:17,600
јз съм  рис и не можеш да ме пипнеш.
¬иж какво си имам.

16
00:03:17,720 --> 00:03:21,080
ѕредаваме на живо.
- ќт ћанхатън до ’обокен до 12 часа.


17
00:03:21,200 --> 00:03:25,280
Ќ¤ма да успее. ƒо 12 ч. н¤ма начин.
- 10 долара, ако успее?

18
00:03:25,400 --> 00:03:29,800
¬сичко е на живо. Ѕез цензура.

19
00:03:29,840 --> 00:03:31,800
√отов ли си? “ръгвай.

20
00:03:31,840 --> 00:03:34,880
ѕо-добре да съм инкогнито.

21
00:03:36,120 --> 00:03:38,040
—ъжал¤вам!

22
00:03:39,960 --> 00:03:41,880
√ледай къде вървиш!

23
00:04:37,760 --> 00:04:41,640
“оми, ще ми сервираш ли?
≈дно латте?

24
00:04:41,680 --> 00:04:46,480
 акво гледате?
- ≈ла тук. “ези са ни редовни клиенти.

25
00:04:49,200 --> 00:04:51,520
"Ћюбовта е като римаЕ

26
00:04:52,240 --> 00:04:54,760
"“р¤бва само да намериш
идеални¤ стихЕ


27
00:04:54,800 --> 00:04:56,800
“ези са луди.
- Ѕез майтап.

28
00:04:56,840 --> 00:04:59,120
"–азбирам, че правиш всичко възможноЕ

29
00:04:59,120 --> 00:05:01,080
"«а да откриеш план в товаЕ

30
00:05:01,080 --> 00:05:03,040
"Ќо накра¤ винаги си сам
в тво¤та илюзи¤Е


31
00:05:03,040 --> 00:05:07,320
"¬секи час е дълъг ден,
когато забранитеЕ


32
00:05:07,320 --> 00:05:09,800
“ова на живо ли е?
- ƒа. Ѕез съмнение.

33
00:05:09,920 --> 00:05:11,920
“ова е лудост.

34
00:05:11,920 --> 00:05:14,240
"“олкова информаци¤,
но без колебаниеЕ


35
00:05:14,240 --> 00:05:16,600
"ќстави всички грижи настраниЕ

36
00:05:16,600 --> 00:05:19,200
"јз съм тукЕ

37
00:05:19,200 --> 00:05:21,880
"» животът е пред менЕ

38
00:05:23,160 --> 00:05:25,280
"јз съм тукЕ

39
00:05:25,280 --> 00:05:27,720
"ј ти винаги си до менЕ

40
00:05:27,800 --> 00:05:29,800
’айде, ƒжорди.

41
00:05:29,840 --> 00:05:31,840
»двам.

42
00:05:36,560 --> 00:05:38,880
ƒобре ли си?
- ƒа. Ќе спирай.

43
00:05:39,800 --> 00:05:42,920
"“и си и жертва, и бунтар,
независимо от облеклотоЕ


44
00:05:43,200 --> 00:05:47,240
"»скаш да кажеш нещо,
но се чувстваш виновенЕ


45
00:05:50,520 --> 00:05:52,480
“ова беше просто красота.

46
00:06:12,760 --> 00:06:14,680
√ледайте.

47
00:06:15,640 --> 00:06:17,560
ƒавай!

48
00:06:24,080 --> 00:06:26,040
“ова беше страшн
[...]
Everything OK? Download subtitles