Preview Subtitle for Tv Burp


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,402 --> 00:00:05,531
RyuKo FanSubs

2
00:00:05,883 --> 00:00:09,713
Animes-bg.com

3
00:00:11,778 --> 00:00:19,776
В този свят, който някой ден ще
се превърне в руини...

4
00:00:23,190 --> 00:00:31,791
...мечтите и надеждите нямат смисъл.

5
00:00:32,900 --> 00:00:38,896
Защото вътрешно вече си заспал...

6
00:00:38,972 --> 00:00:44,842
...и никога няма да се събудиш.

7
00:00:44,912 --> 00:00:52,045
Усети с ръцете си бъдещето,
което не може да бъде променено.

8
00:00:53,453 --> 00:00:55,512
Да изгоря заради живота ти!

9
00:00:55,589 --> 00:01:02,859
Да пожертвам живота си, който някой ден
така или иначе ще си замине...

10
00:01:02,930 --> 00:01:04,727
(Но за идеалната мечта.)

11
00:01:04,798 --> 00:01:06,891
Да се отдам на мечтата си!

12
00:01:06,967 --> 00:01:14,738
Но дори да й се отдам,
мечтата си остава само мечта.

13
00:01:15,742 --> 00:01:19,906
Ти си звездната светлина.

14
00:01:23,997 --> 00:01:28,489
Превод: Inuyasha
Редакция: jsh

15
00:01:32,459 --> 00:01:34,552
Можеш ли да възстановиш тялото ми?

16
00:01:35,662 --> 00:01:38,529
Това ли е желанието ти, татко...

17
00:01:41,168 --> 00:01:42,135
Казуки.

18
00:01:43,170 --> 00:01:45,604
Какво е твоето желание?

19
00:01:47,874 --> 00:01:50,968
Да бъдa заедно с теб, татко...

20
00:02:16,370 --> 00:02:17,337
Камуй.

21
00:02:23,076 --> 00:02:25,909
Скоро всичко ще приключи.

22
00:02:29,383 --> 00:02:33,285
Епизод 24
Легендата

23
00:02:58,912 --> 00:03:00,539
Камуй...

24
00:03:03,617 --> 00:03:05,209
Всичко свърши.

25
00:03:05,285 --> 00:03:07,378
Всичко стана според сънищата.

26
00:03:09,956 --> 00:03:11,719
Това е другото бъдеще.

27
00:03:13,026 --> 00:03:14,891
Ти имаш две бъдеща.

28
00:03:15,929 --> 00:03:19,865
Да станеш Камуй на Небесните,
или на Земните Дракони.

29
00:03:19,933 --> 00:03:21,457
Това беше единственото нещо...

30
00:03:21,535 --> 00:03:25,995
...което дори аз и Принцеса Хиното
не знаехме.

31
00:03:26,073 --> 00:03:29,008
Обаче, без значение коя страна избираш...

32
00:03:29,076 --> 00:03:32,876
Камуй на Земните Дракони, побеждава
този на Небесните...

33
00:03:32,946 --> 00:03:34,743
...и променя света.

34
00:03:35,782 --> 00:03:39,309
Това е непроменимото бъдеще.

35
00:03:41,088 --> 00:03:44,888
В онзи момент, ти избра да си Небесен Дракон.

36
00:03:48,862 --> 00:03:50,227
Изглежда най-после избра.

37
00:03:51,732 --> 00:03:55,099
Бъдещето на Небесните Дракони,
Седемте Печата.

38
00:03:55,168 --> 00:03:56,692
Ти избра него.

39
00:03:56,770 --> 00:03:58,294
Какво ти става?

40
00:03:58,372 --> 00:04:01,170
Щом избра да станеш Небесен Дракон...

41
00:04:01,241 --> 00:04:03,675
...според съдбата, аз избирам Земните Дракони.

42
00:04:03,744 --> 00:04:06,941
Какви ги говориш, Фума?

43
00:04:07,013 --> 00:04:08,537
Два Божествени Меча...

44
00:04:08,615 --> 00:04:10,378
Две Бъдеща...

45
00:04:10,450 --> 00:04:12,975
Аз съм твоята звезда близнак.

46
00:04:13,053 --> 00:04:14,020
Фума?

47
00:04:17,224 --> 00:04:20,557
Аз съм другият "Камуй"!

48
00:04:22,596 --> 00:04:25,565
Постави трудна съдба върху себе си...

49
00:04:25,632 --> 00:04:28,066
...като избра да бъдеш
Небесен Дракон.

50
00:04:29,169 --> 00:04:31,433
Загуби хората, които обичаше..
[...]
Everything OK? Download subtitles