Preview Subtitle for Zwartboek


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,830 --> 00:00:06,081
ンyi misiniz?

2
00:00:06,288 --> 00:00:09,208
Evet. Galiba ampanya
biraz dokundu.

3
00:00:09,625 --> 00:00:11,419
Alkole alk de佽l
artk v魬udum.

4
00:00:12,336 --> 00:00:13,798
Ama imdi iyiyim.

5
00:00:19,846 --> 00:00:21,931
゙arkya devam edeyim mi?

6
00:00:28,271 --> 00:00:32,110
General,
baylar ve bayanlar...

7
00:00:32,235 --> 00:00:36,823
Size Ellis de Vries'i takdim etmek
benim i輅n bir ereftir.

8
00:00:37,031 --> 00:00:38,700
Bize ark s瘇leyecek.

9
00:00:42,037 --> 00:00:43,287
ンstekleriniz var m?

10
00:00:44,540 --> 00:00:46,625
Lola.
Die fesche Lola.

11
00:00:46,709 --> 00:00:47,459
Evet, Lola,
Lola.

12
00:01:02,683 --> 00:01:04,894
# Bana derler tatl Lola,
sevgilisiyim herkesin

13
00:01:04,977 --> 00:01:10,608
# Bir piyanolam var,
salonunda evimin

14
00:01:10,900 --> 00:01:14,778
# Tatl Lola'ym ben,
her bir erkek sever beni

15
00:01:14,986 --> 00:01:19,492
# Fakat piyanolama,
yanatrmam kimseyi!

16
00:01:19,575 --> 00:01:21,870
Lola. Lola.

17
00:01:22,078 --> 00:01:25,206
# Bana derler tatl Lola,
sevgilisiyim herkesin

18
00:01:25,331 --> 00:01:28,959
# Bir piyanolam var
salonunda evimin

19
00:01:29,168 --> 00:01:33,254
# Ve oradan biri elik
etmek isterse bana

20
00:01:33,421 --> 00:01:37,718
# Dikerim g瘏鮸,
basarm pedalma

21
00:01:40,221 --> 00:01:41,680
Lola!

22
00:01:54,691 --> 00:01:55,691
G痧鯝
[...]
Everything OK? Download subtitles