Preview Subtitle for 1985 World Series


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,440 --> 00:00:49,880
Давид, още ли не си легнал?

2
00:00:51,680 --> 00:00:54,240
Um... Да.

3
00:00:54,320 --> 00:00:56,800
ОК. Лека нощ. Обичам те .

4
00:00:56,880 --> 00:00:58,880
Аз също.

5
00:02:52,280 --> 00:02:55,400
Повече новини тук

6
00:02:55,480 --> 00:02:58,640
за Петербург и Taмпа
в този час.

7
00:02:58,720 --> 00:03:02,600
Сега, бих искал да изпратя поздравления
до Телма от ориент парк.

8
00:03:03,080 --> 00:03:06,880
Тя бе 8 учасник,който се обади вчера
и взе $225

9
00:03:06,960 --> 00:03:10,280
от нашия Джакпот.
днес може да сте вие!

10
00:03:11,800 --> 00:03:14,040
Ох, моя. Виж това.

11
00:03:14,760 --> 00:03:17,240
Ето къде ще отидем, Алма. С твоята малка кола.

12
00:03:17,320 --> 00:03:19,840
- Какъв безпорядък.
- Ще го оправите ли вместо мен?

13
00:03:24,240 --> 00:03:28,040
- Франко много си небрежен. Разтоварихте ли всичко?
- Поялник. Моят поялник.

14
00:03:29,200 --> 00:03:31,280
Там, Барни. Надявам се да чувате по-добре.

15
00:03:31,360 --> 00:03:34,720
- използваите това нещо. Използувайте слушалките.
- Аз използвам и.

16
00:03:36,400 --> 00:03:39,600
- Това е всичко.
- Роза, мисля че това е ваше.

17
00:03:39,680 --> 00:03:44,200
Ох, благодаря . Аз съм Роза Левкович.
не вярвам да сме се срещали.

18
00:03:44,280 --> 00:03:46,480
- Това е Бен, .
- Как не си спомняте?

19
00:03:49,360 --> 00:03:54,200
Тя си спомни, спомни си
коя е, така че сме добре ОК. Хайде.

20
00:03:54,760 --> 00:03:56,800
Това, е всичко.

21
00:03:56,880 --> 00:03:59,560
Бедната Роза. Тя действително забравя.

22
00:04:02,080 --> 00:04:03,080
Така започваме.

23
00:04:03,160 --> 00:04:07,200
И люлеене първо наляво,
после на дясно

24
00:04:07,280 --> 00:04:10,240
В такъв случай правете упражнението
всеки както може

25
00:04:10,320 --> 00:04:13,440
Обърнете посоката, нека да отидем до края

26
00:04:13,520 --> 00:04:15,960
И това е което наричаме танц'!

27
00:04:16,040 --> 00:04:19,560
- Повтаряйте с мен!
- И това е което ние наричаме танц!

28
00:04:19,640 --> 00:04:22,840
Браво Така е много по добре.

29
00:04:22,920 --> 00:04:25,160
Започваме, дами. Изберете си партньор.

30
00:04:25,240 --> 00:04:29,440
Ох. Много добре. Девойки, това е чудесно.

31
00:04:29,720 --> 00:04:32,800
Аз гледах това, но заспах,
така невидях...

32
00:04:32,880 --> 00:04:35,400
Изправете рамена
и не гледай те надолу

33
00:04:35,600 --> 00:04:38,840
Сузи това, е подходящо за вас

34
00:04:38,920 --> 00:04:41,560
И това е което наричаме танц'!

35
00:04:41,640 --> 00:04:43,880
- повтаряите с мен !
-Това е което наричаме танц!

36
00:04:43,960 --> 00:04:45,960
Хей, Изкуство! Изкуство!

37
00:04:47,720 --> 00:04:50,960
Елате при нас.
Трябват ни истински мъже тук.

38
00:04:51,320 --> 00:04:53,520
Добре ще ви изпратим някого.

39
00:04:54,360 --> 00:04:56,360
Хаиде .

40
00:04:57,080 --> 00:05:00,040
Започваме.
И люлеене наляво...

41
00:05:00,600 --> 00:05:03,960
- Ще направиш ли нещо по въпроса?
- Бъди сигурен.

42
00:05:04,960 --> 00:05:07,080
Ще танцуваш с нея?

43
00:05:07,160 --> 00:05:09,160
Изпитвам отвращение.

44
00:05:10,080 --> 00:05:12,120
Как тогава ще стане?

45
00:05:12,600 --> 00:05:15,240
- Какво?
- казвам, че така няма да стане.

46
00:05:19,080 -
[...]
Everything OK? Download subtitles