Preview Subtitle for True Blood S02e12 720p Hdtv X264 Dimension


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:02,850 --> 00:02:05,250
Иска те долу с яйцето.

2
00:02:05,400 --> 00:02:07,900
Така ли?
- Веднага!

3
00:02:08,050 --> 00:02:11,000
Тара?

4
00:02:11,600 --> 00:02:13,900
Какво правиш?

5
00:02:14,300 --> 00:02:17,700
Той идва!
Идва!

6
00:02:20,750 --> 00:02:22,850
Тара!

7
00:02:23,500 --> 00:02:25,550
Лафайет, скъпи?

8
00:02:25,700 --> 00:02:28,250
Аз съм ти приятел.
Знам, че си някъде там.

9
00:02:28,400 --> 00:02:30,650
Знам, че не искаш да правиш това.

10
00:02:35,300 --> 00:02:37,550
Свали си дрехите.
- Какво?

11
00:02:38,700 --> 00:02:40,800
Чуй се какво говориш.

12
00:02:40,950 --> 00:02:45,050
В мен има кръв от 1000 годишен
вампир. Събличай се!

13
00:03:02,912 --> 00:03:05,150
Сега облечи това.

14
00:03:13,692 --> 00:03:15,872
Ела при нас!
Чакаме те!

15
00:03:21,873 --> 00:03:24,632
Ето я, както поиска.

16
00:03:27,800 --> 00:03:30,700
Точно навреме.
- Какво, по дяволите, правиш

17
00:03:30,850 --> 00:03:34,020
с булчинската рокля на баба ми?
- Добре дошла, Суки.

18
00:03:34,950 --> 00:03:37,600
Ти ще си ми шаферка.

19
00:04:57,900 --> 00:05:01,900
ИСТИНСКА КРЪВ

20
00:05:11,000 --> 00:05:13,900
Егс, пусни ме!
- Не се бори! Отдай му се!

21
00:05:14,050 --> 00:05:16,200
Омръзна ми да ме отвличат!

22
00:05:16,350 --> 00:05:18,700
Не сме те отвлекли.
Взехме те назаем.

23
00:05:18,850 --> 00:05:20,930
В комплект със старо, ново
и синьо.

24
00:05:21,100 --> 00:05:24,200
Аз кое съм?
- Нямаш право да носиш тази рокля!

25
00:05:24,350 --> 00:05:26,500
Трябваше да питам,
но не те намерих.

26
00:05:26,650 --> 00:05:29,600
А и на теб надали ще ти трябва.
- Върви по дяволите!

27
00:05:29,750 --> 00:05:33,000
Моля те, не бъди толкова негативна.
Днес е моят ден.

28
00:05:33,150 --> 00:05:37,400
А ти си в моя дом
и това са моите приятели.

29
00:05:37,550 --> 00:05:40,430
Плюс Джейн Бодънхаус.
- Винаги съм те харесвала.

30
00:05:40,580 --> 00:05:43,600
Винаги ми даваш
допълнително кисели краставички.

31
00:05:44,330 --> 00:05:48,500
Не знам как правиш това,
което си им сторила,

32
00:05:48,670 --> 00:05:52,010
но няма да позволя
това да стане.

33
00:05:52,280 --> 00:05:54,300
Момичета...

34
00:05:54,470 --> 00:05:57,640
Отидете да помогнете
с напитките.

35
00:05:57,800 --> 00:06:01,600
Искам да остана насаме
с главната ми шаферка.

36
00:06:01,810 --> 00:06:06,860
Лафайет, хайде.
- И донесете малко лозови клонки.

37
00:06:07,520 --> 00:06:11,030
И ти отиди, Егс.
Тя няма да избяга.

38
00:06:19,200 --> 00:06:22,010
Твоя съм. Дай най-доброто,
на което си способна.

39
00:06:22,160 --> 00:06:26,120
Най-добро какво?
- Електричеството... Направи го пак.

40
00:06:26,270 --> 00:06:29,850
Не мога, не ми се е случвало преди.
Дори не знам какво беше.

41
00:06:30,000 --> 00:06:33,200
Не съм усещала нищо подобно.
Беше сякаш самата природа

42
00:06:33,350 --> 00:06:35,900
избликва от пръстите ти.

43
00:06:52,440 --> 00:06:55,110
Това си беше удар.
Не се опитваш изобщо.

44
00:06:55,280 --> 00:06:59,030
Нямам електрически сили!
Аз съм човешко същество.

45
00:06:59,200 --> 00:07:03,200
Продължаваш да го повтаряш,
но ако беше човек...

46
00:07:10,170 --> 00:07:12,670
вече щях да съм те обладала.

47
00:07:12,840 --> 00:07:
[...]
Everything OK? Download subtitles