Preview Subtitle for Cars Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:34,038 --> 00:00:35,002
Това е Франк.

2
00:00:57,803 --> 00:00:59,499
Хей, внимавай!

3
00:01:06,987 --> 00:01:08,638
Ще те хване!

4
00:01:27,254 --> 00:01:28,849
О, клиенти!

5
00:01:33,442 --> 00:01:34,698
А, не, не, не.

6
00:01:38,553 --> 00:01:41,233
утре вечер можем да идем да
потърсим Призрачната линия.

7
00:01:41,268 --> 00:01:44,074
- Нямам търпение, Мадър.
- О, да!

8
00:01:45,419 --> 00:01:49,436
Човече, трябва да признаеш -
това беше забаааавно!

9
00:01:49,471 --> 00:01:51,311
О да, да.

10
00:01:51,346 --> 00:01:54,276
Е, по добреда те приберем в Участъка.

11
00:01:54,311 --> 00:01:57,424
Знаеш ли, всъщност Сали ще ме пусне
да отседна в мотела.

12
00:01:58,937 --> 00:02:04,004
- Настаняваме се в конусчето, аа?
- Не, моля те, шегуваш ли се?

13
00:02:04,039 --> 00:02:08,527
Освен това тя не ме понася.
Да бъда честен, аз също не я харесвам.

14
00:02:08,562 --> 00:02:09,886
Да, сигурно си прав.

15
00:02:11,107 --> 00:02:13,667
- Ей, виж - ето я Сали!
- Къде, къде?

16
00:02:15,169 --> 00:02:17,895
Ти си влюбен в мис Сали.

17
00:02:17,930 --> 00:02:19,519
- Не, не съм.
- Да, си, си.

18
00:02:19,554 --> 00:02:20,916
- Няма начин.
- Има.

19
00:02:21,692 --> 00:02:25,669
- Ти си влюбен в мис Сали!
- О, това е много зряло, много зряло.

20
00:02:25,704 --> 00:02:28,729
Ти я обичаш, Ти я обичаш,
Ти я обичаш, Ти я обичаш.

21
00:02:29,551 --> 00:02:32,515
Мадър, стига.
Какво стига?

22
00:02:32,550 --> 00:02:34,983
- Какво?
- Това с карането назад.

23
00:02:35,018 --> 00:02:36,741
Настръхвам, като те гледам.
Ще си потрошиш нещо.

24
00:02:36,776 --> 00:02:39,055
Да потроша? Нее.

25
00:02:39,090 --> 00:02:43,531
Аз съм най-добрия в задното каране на света.
Я виж това тук, любвнико.

26
00:02:45,498 --> 00:02:46,739
Какво правиш?
Внимавай!

27
00:02:47,666 --> 00:02:49,130
Мадър? Мадър?

28
00:03:03,400 --> 00:03:05,543
Ей, по-полека Мадър!

29
00:03:16,920 --> 00:03:18,098
Съвсем се е смахнал!

30
00:03:20,218 --> 00:03:21,670
Няма нужда да гледам къде вървя!

31
00:03:24,591 --> 00:03:29,308
- Само трябва да знам, къде съм бил.
- Това е невероятно! Как го направи?

32
00:03:29,343 --> 00:03:33,431
Огледала за обратно виждане. Ще ти набавим чифт,
ако искаш.

33
00:03:34,268 --> 00:03:36,453
Да, може да ми потрябват в
Голямото състезание.

34
00:03:36,488 --> 00:03:40,205
Какво му е толкова важното
на това твое състезание?

35
00:03:41,832 --> 00:03:45,517
Това не е просто състезание.
Става дума за купата Пистън.

36
00:03:45,552 --> 00:03:47,840
Мечтая за нея през целия си живот!

37
00:03:47,875 --> 00:03:51,210
Ще бъда първият новак в историята,
който я е спечелил.

38
00:03:51,246 --> 00:03:56,198
И когато това стане, говорим за големите
спонсори, с частни хеликоптери.

39
00:03:56,233 --> 00:03:59,941
Няма вече реклами за смазка,
няма вече стари, ръждиви коли.

40
00:03:59,976 --> 00:04:01,723
Какво не им е наред на старите,
ръждиви коли?

41
00:04:04,347 --> 00:04:06,829
Нямам предвид теб Мадър.
Говоря за другите стари коли.

42
00:04:06,864 --> 00:04:10,649
- Знаеш - не като теб, аз те харесвам.
- Всичко е наред приятел.

43
00:04:10,684 --> 00:04:15,652
Как мислиш, дали един ден ще мога да направя една
обиколка с един от тези хеликоптери?

44

[...]
Everything OK? Download subtitles