Preview Subtitle for Fantasy Island


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,700 --> 00:00:11,700
Това кратко филмче е като
въведение към Advent Children


2
00:00:28,654 --> 00:00:29,612
Опа.

3
00:00:31,365 --> 00:00:32,541
Грешката е моя.

4
00:00:32,783 --> 00:00:36,519
Искам да те оставя да си починеш,
но май нямаме време за това.

5
00:00:48,632 --> 00:00:52,700
Войските са започнали
битка с целите. Така е.

6
00:00:53,053 --> 00:00:55,764
Руд и другите тръгнаха
към мястото, както беше по план.

7
00:00:56,056 --> 00:00:58,700
Останалите може да се върнете
в базата засега.

8
00:00:59,643 --> 00:01:01,353
Колкото до сегашното
местоположение на целите...

9
00:01:22,207 --> 00:01:26,500
Един прост войник ли
ще ми се опъва. Нали?

10
00:01:29,631 --> 00:01:30,741
Ето ги!

11
00:01:30,883 --> 00:01:33,217
Каква упорита банда идиоти.

12
00:01:35,012 --> 00:01:36,979
Няма да ме уцелите.

13
00:01:43,700 --> 00:01:46,100
Преди 72 часа/3 дни...
на нас, Разузнавателният Отдел


14
00:01:46,200 --> 00:01:48,800
към Министерството на Общите Работи,
иначе казано Тюрките,


15
00:01:49,067 --> 00:01:53,504
ни заповядаха да хванем образците,
избягали от учреждението в Шин-Ра.


16
00:01:53,822 --> 00:01:56,866
Избягалите образци бяха
двама зрели мъжки екземпляра.


17
00:01:57,284 --> 00:02:03,147
Единият - боен експерт, който
едно време е имал чин ВОЙНИК клас 1.


18
00:02:08,921 --> 00:02:13,360
Занимавах се с тези двама,
които бяха сегашните ми цели,


19
00:02:13,561 --> 00:02:16,261
откакто се случи онзи инцидент
преди 5 г.


20
00:02:18,138 --> 00:02:20,557
Ако не се беше случило
онова преди 5 г.,


21
00:02:20,891 --> 00:02:23,476
едва ли съдбата им
щеше да бъде по-различна.


22
00:02:24,645 --> 00:02:27,896
Ако само можеше никога
да не е съществувал онзи човек...


23
00:02:29,483 --> 00:02:33,320
Върховният войник,
познат едно време като герой...


24
00:02:35,489 --> 00:02:37,740
Сефирот...

25
00:02:47,200 --> 00:02:56,400
ПОСЛЕДНИЯТ ЗАКОН/ОРДЕН
***ПОСЛЕДНА ФАНТАЗИЯ 7***

26
00:03:06,270 --> 00:03:09,064
Момчета,...
защо постъпвате така...

27
00:03:22,244 --> 00:03:24,621
Сега ще те вдигна...

28
00:03:38,135 --> 00:03:39,678
Татко, къде си?!

29
00:03:39,720 --> 00:03:42,514
Ако си там, моля те, обади се!
Татко!

30
00:03:45,017 --> 00:03:46,142
Това е Учителят!

31
00:03:47,061 --> 00:03:48,353
Учителю!

32
00:03:48,645 --> 00:03:51,606
Тифа! Какво правиш тук?!
Изчезвай оттук веднага!

33
00:03:52,441 --> 00:03:59,200
Какво става, по дяволите?
Защо стигнахме дотук?

34
00:04:00,157 --> 00:04:03,201
Изглежда Сефирот
стои зад всичко това.

35
00:04:03,619 --> 00:04:05,412
А? Сефирот?

36
00:04:06,246 --> 00:04:09,800
Невъзможно...
Защо Сефирот ще прави такива неща?

37
00:04:10,751 --> 00:04:15,000
Учителю, виждал ли си Татко?
Не го откривам никъде!

38
00:04:15,255 --> 00:04:17,866
Татко беше в реактора Мако
в планините...

39
00:04:18,008 --> 00:04:19,634
Н-не отивай...!

40
00:04:21,261 --> 00:04:22,804
Сефирот е в планините...

41
00:04:23,222 --> 00:04:24,681
Добре ли си?

42
00:04:25,349 --> 00:04:27,267
Хей! Дръж се!
Ще ти дам малко...

43
00:04:27,935 --> 00:04:28,961
Чакай, Тифа!

44
00:04:29,103 --> 00:04:31,146
Няма да помогне
[...]
Everything OK? Download subtitles