Preview Subtitle for Sunset Blvd 1950


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:32,429 --> 00:01:36,348
Da, ovo je Sanset bulevar,
Los Anَeles, Kalifornija.

2
00:01:36,557 --> 00:01:39,809
Pet sati ujutru.

3
00:01:39,893 --> 00:01:44,604
Ovo je odred za ubistva, sa
svim detektivima i novinarima.

4
00:01:45,479 --> 00:01:50,901
Ubistvo je prijavljeno u jednoj
od ku«a u bloku broj 10000.

5
00:01:51,109 --> 00:01:54,069
چita«ete o tome
u dnevnim izdanjima novina.

6
00:01:54,236 --> 00:01:57,988
Slua«ete o tome
na radiju i na televiziji,

7
00:01:58,155 --> 00:02:03,700
jer je umeana nekadanja
zvezda, jedna od najve«ih.

8
00:02:03,867 --> 00:02:07,870
Ali, pre nego to sve
razvodne i naduvaju,

9
00:02:07,953 --> 00:02:11,206
pre nego to se svega
dokopaju holivudski novinari,

10
00:02:11,414 --> 00:02:16,043
moda biste hteli da *ujete *injenice,
pravu istinu o svemu.

11
00:02:16,251 --> 00:02:19,921
Ako je tako,
doli ste na pravo mesto.

12
00:02:20,087 --> 00:02:24,341
U njenom bazenu
je pronaَeno telo nekog mladi«a,

13
00:02:24,548 --> 00:02:29,761
sa dva metka u leَima i jednim
u stomaku. Niko zna*ajan.

14
00:02:29,969 --> 00:02:33,972
Obi*an pisac koji je
potpisao par drugorazrednih filmova.

15
00:02:35,057 --> 00:02:38,975
Jadnik!
Oduvek je hteo da ima bazen.

16
00:02:39,184 --> 00:02:45,980
Na kraju ga je i dobio,
samo je cena bila malo povisoka.

17
00:02:47,815 --> 00:02:52,568
Vratimo se est meseci unazad,
do dana kada je sve po*elo.

18
00:02:52,819 --> 00:02:56,862
Stanovao sam u zgradi
iznad "Franklina i Ajvora".

19
00:02:57,029 --> 00:02:59,405
Nije mi iIo ba najbolje.

20
00:02:59,532 --> 00:03:03,450
Ve« dugo nisam
radio ni za jedan studio.

21
00:03:03,617 --> 00:03:08,663
Sedeo sam tako, i izbacivao
po dve nove pri*e sedmi*no.

22
00:03:08,996 --> 00:03:11,915
Problem je bio u tome to sam,
izgleda, zaboravio kako se to radi.

23
00:03:12,123 --> 00:03:17,669
Moda nisu imale dovoljno
originalnog, moda su imale previe.

24
00:03:17,877 --> 00:03:22,297
Sve to znam je
da niko nije hteo da ih otkupi.

25
00:03:23,340 --> 00:03:25,299
Da?

26
00:03:34,514 --> 00:03:36,641
- Dozef C. Gilis?
- Da.

27
00:03:36,807 --> 00:03:41,269
- Doli smo po auto.
- Koji auto?

28
00:03:41,435 --> 00:03:46,148
Plimut kabriolet, 1946.
Registracija 40 R 116.

29
00:03:46,273 --> 00:03:50,066
- Gde su klju*evi?
- Zato bih vam ih dao?

30
00:03:50,191 --> 00:03:54,070
Prodavac vas je dugo trpeo.
Niste platili tri rate.

31
00:03:54,319 --> 00:03:57,281
I, imamo sudski nalog.
Klju*eve.

32
00:03:57,447 --> 00:04:02,159
- Ili elite da ga odvu*emo?
- Auto nije ovde.

33
00:04:02,325 --> 00:04:05,494
- Stvarno?
- Pozajmio sam ga prijatelju.

34
00:04:05,703 --> 00:04:09,204
- Otiao je u Palm Springs.
- Zdravstveni razlozi?

35
00:04:09,414 --> 00:04:15,334
- Ne verujete mi.
- Verujemo, sad ti veruj nama.

36
00:04:15,460 --> 00:04:19,588
Bolje da auto bude ovde do sutra
u podne, ina*e «e da bude svata.

37
00:04:19,796 --> 00:04:22,673
Ba lepo od vas.

38
00:04:33,639 --> 00:04:40,018
Trebalo je da brzo naَem 290
dolara, ili da zaboravim na auto.

39
00:04:40,226 --> 00:04:44,354
Nije bio u Palm Springsu,
i nije bio u garai.

40
00:04:44,521 --> 00:04:47,523
Predvideo sam
ta «e sakuplja*i dugova da urade.

41
00:04:47,607 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles