Preview Subtitle for Blast From The Past


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,293 --> 00:00:02,132
Досега във Вероника Марс...

2
00:00:02,183 --> 00:00:04,900
Падна право от скалата.
Всички са мъртви.

3
00:00:04,951 --> 00:00:06,173
Автобусната катастрофа...

4
00:00:06,549 --> 00:00:08,039
Тя беше предназначена за мен.

5
00:00:09,146 --> 00:00:11,285
Той ме хвана напълно беззащитна.

6
00:00:11,383 --> 00:00:13,259
Срещахме се преди около 20 години.

7
00:00:13,310 --> 00:00:14,406
Той беше луд.

8
00:00:14,536 --> 00:00:17,070
Вероника, в непосредствена опастност за
живота ли си?

9
00:00:17,121 --> 00:00:18,960
Точно в този момент? Не.

10
00:00:19,011 --> 00:00:21,464
Ако тя се нуждае от мен, ще се отзова,
точно както тя би направила за мен.

11
00:00:21,515 --> 00:00:26,007
Там, откъдето идвам, правиш услуги на
момичето, с което излизаш.

12
00:00:26,701 --> 00:00:27,755
Кой си ти?

13
00:00:27,949 --> 00:00:29,221
Аз съм баща ти.

14
00:00:44,022 --> 00:00:46,636
Точно щях да изляза и да те сграбча.

15
00:00:47,918 --> 00:00:49,285
Храната е готова.

16
00:00:50,162 --> 00:00:51,652
Не съм гладен, мамо.

17
00:00:52,263 --> 00:00:54,743
Току що срещнах някой на пътя.

18
00:00:55,212 --> 00:00:56,720
Уолъс, какво има?

19
00:00:56,771 --> 00:00:59,182
Един тип от Чикаго...
Казва, че те познава.

20
00:00:59,233 --> 00:01:01,193
Името Нейтан Уудс да ти говори нещо?

21
00:01:01,732 --> 00:01:02,763
Оо, Уолъс.

22
00:01:02,883 --> 00:01:03,935
Вярно ли е?

23
00:01:04,677 --> 00:01:06,773
- Скъпи...
- Не, просто кажи ми дали е истина.

24
00:01:06,824 --> 00:01:09,089
Ти никога не трябваше
да срещаш този мъж.

25
00:01:09,140 --> 00:01:10,081
Той още ли е тук?

26
00:01:10,132 --> 00:01:11,005
"Този мъж"?

27
00:01:11,056 --> 00:01:14,086
Трябва да се шегуваш.
Защо просто не го наричаш, както наистина е?

28
00:01:14,137 --> 00:01:17,229
Е, кой погребахме в Кливланд?

29
00:01:17,914 --> 00:01:20,021
Кой беше този, за когото плаках
всички тези месеци?

30
00:01:20,072 --> 00:01:21,278
Това беше баща ти.

31
00:01:21,329 --> 00:01:25,025
О, така ли? Щото не виждам
как става така, да имаш 2ма бащи.

32
00:01:36,160 --> 00:01:39,516
С Нейтан Уудс се оженихме,
когато аз бях на 21.

33
00:01:40,757 --> 00:01:41,211
Той беше...

34
00:01:41,246 --> 00:01:43,777
Детектив по наркотиците.
Той вече ми каза.

35
00:01:43,828 --> 00:01:46,266
Не, Уолъс, точно така започна той.

36
00:01:46,349 --> 00:01:50,691
Но после мина под прикритие на някакъв
случай, който щял да му направи кариера.

37
00:01:50,979 --> 00:01:54,121
И скоро, той толкова затъна в
него, че чак мен успя да заблуди,

38
00:01:54,656 --> 00:01:57,488
освен ако да се прибереш
напушен е част от работата,

39
00:01:57,612 --> 00:02:01,983
освен ако да складираш хероин и оръжия под
леглото ми беше чисто служебно задължение.

40
00:02:10,001 --> 00:02:12,665
Съжалявам, че трябваше да
го откриеш по този начин.

41
00:02:13,588 --> 00:02:19,039
Но ако ме попиташ, кой е истинският ти
баща - това е Ханк Фенел.

42
00:02:25,238 --> 00:02:26,561
Какво правиш?

43
00:02:26,612 --> 00:02:29,604
Исках да ти покажа
акта за раждане, но...

44
00:02:32,801 --> 00:02:34,249
Знам къде е отишъл.

45
00:02:40,871 --> 00:02:41,833
Знаеш ли...

46
00:02:42,566 --> 00:02:45,398
В деня, в който Хан
[...]
Everything OK? Download subtitles