Preview Subtitle for Tick Tick Tick


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,454 --> 00:00:03,954
GLEDALI STE... Kako je Dean?
Boe, kako je bio divan.

2
00:00:04,226 --> 00:00:07,883
Zapravo, oenio se. - Ne«e to potrajati
jer je bio previe zaljubljen u tebe.

3
00:00:08,043 --> 00:00:13,283
eli da postane moj partner, da mi
plati, i povede sa sobom velike klijente.

4
00:00:13,394 --> 00:00:16,450
Bio si najbolji u kompaniji mog oca.
- Odrastao si da bi preuzeo tu kompaniju,

5
00:00:16,635 --> 00:00:21,523
a sad mi kae da ho«e da je napusti?
- Stvarno, stvarno elim da razljutim oca.

6
00:00:21,683 --> 00:00:24,427
Pa, kako ti pae bra*ni ivot?
- Zaista dobro. Lindsay je sjajna.

7
00:00:24,530 --> 00:00:28,834
Njen tata radi u optini. - On...
Mislim da je upravitelj zgrade.

8
00:00:30,215 --> 00:00:31,658
Jasone!

9
00:00:31,786 --> 00:00:35,274
Zdravo, nisam znao da «e biti ovde.
- Izgleda dobro. - Hvala ti.

10
00:00:35,474 --> 00:00:37,858
Ko je to bio? - Moj otac.
- Tvoj otac?

11
00:00:37,987 --> 00:00:40,626

ta «emo re«i mojim roditeljima u
vezi ovoga? - Da se gotivimo,

12
00:00:40,723 --> 00:00:42,954
da izlazimo. - Volela bih da
nita ne kaemo. - Nita?

13
00:00:43,019 --> 00:00:46,258
Ima u mobilnom broj biveg de*ka?
- I dalje smo prijatelji.

14
00:00:46,458 --> 00:00:48,803
Ups, mislim da sam okrenula
njegov broj. Pri*aj.

15
00:00:49,395 --> 00:00:52,657
Dean, «ao. Ovde Rory.

16
00:00:52,915 --> 00:00:55,882
Izvini to te ovako zovem,
ali smo na raspustu...

17
00:00:56,043 --> 00:00:59,795
Pa, dobio sam tvoju poruku.
- Je li? - Aha.

18
00:01:07,154 --> 00:01:10,105
U redu, Davey, evo ga avion.

19
00:01:10,509 --> 00:01:13,336

ta li su govorili deci da bi otvorili
usta kada nije bilo aviona?

20
00:01:13,427 --> 00:01:17,324
"Evo ga «ihu-«ihu". - A pre vozova?
- "Evo je kaika." - To je tako konkretno.

21
00:01:17,441 --> 00:01:20,190
Jo jedan zalogaj, srce. Hajde.
Evo ga opet avion.

22
00:01:20,325 --> 00:01:22,987
Leti u vazduhu.
Zapo*inje sletanje.

23
00:01:23,134 --> 00:01:25,972
Pribliava se zemlji.
Isputa to*kove.

24
00:01:26,054 --> 00:01:28,404
Ovi dole signaliziraju i
mau baterijskim lampama.

25
00:01:28,439 --> 00:01:32,627
Ho«e li tutnuti to detetu u usta? - Vidi,
evo ga Bilbo Mortadelins, pravo iz Okruga.

26
00:01:32,701 --> 00:01:36,168
Samo pourite i naru*ite. - چemu
urba? - Ne volim bebe. - Ej!

27
00:01:37,550 --> 00:01:40,048
Odjednom sam se
ose«ao nasilno zatitni*ki.

28
00:01:40,251 --> 00:01:42,919
Prolo me je. - To je
zbog zvukova koje prave.

29
00:01:43,007 --> 00:01:45,716
Ove beba ne kme*i. - Ali ho«e i to
u najgorem mogu«em momentu.

30
00:01:45,781 --> 00:01:48,854
Na primer kad deaktivira bombu ili
tako neto? - To bi bilo nezgodno.

31
00:01:48,935 --> 00:01:51,514
Imate jedan minut da naru*ite,
zatim est minuta da to pojedete.

32
00:01:51,515 --> 00:01:54,823
Da, gospodine! Doَite kod Lukea gde
je moto "Jedi i nosi se". - Jedan minut.

33
00:01:56,174 --> 00:01:57,938
ثao svima.

34
00:01:58,832 --> 00:02:03,589
Taylore. - Vrhunsko vam bilo jutro.
- Vrh... - Da, na vrhu, ima...

35
00:02:03,712 --> 00:02:06,344
Definitivno je... to je...
- Divan vrh. To je...

36
00:02:06,590 --> 00:02:09,727
Vrhunsko bilo jutro i tebi.
Sad si bio na krstarenju, je li?

37
00:02:09,825
[...]
Everything OK? Download subtitles