Preview Subtitle for Tess Of The D Urbervilles


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


2
00:00:12,960 --> 00:00:14,720
Dobar Vam dan, pastore Tringam.

3
00:00:14,720 --> 00:00:16,960
Dobar dan, Ser D엗ne.

4
00:00:20,200 --> 00:00:24,000
Moliu lepo, gospodine? Pastore?

5
00:00:24,000 --> 00:00:25,800
Sreli smo se pro쉕og pijanog dana,

6
00:00:25,800 --> 00:00:29,000
na istom ovom putu, u isto vreme,
i nazvali ste me Ser D엗n.

7
00:00:29,000 --> 00:00:30,800
Jesam.

8
00:00:30,800 --> 00:00:35,280
I jednom pre toga, pre
nekoliko nedelja, opet, Ser D엗ne.

9
00:00:35,280 --> 00:00:37,840
Tano.

10
00:00:37,840 --> 00:00:41,160
Znate da sam ja samo
obini D엗n Darbifild, prekupac?

11
00:00:41,160 --> 00:00:43,560
Pa, evo 쉞a ja mislim...
Da Vam vidim profil.

12
00:00:43,560 --> 00:00:45,600
Ser? Izbacite bradu.

13
00:00:53,560 --> 00:00:57,520
Evo,
nos i brada D'Urbervilovih.

14
00:00:57,520 --> 00:01:01,120
Mo엀a pomalo pogrubeli. Ser?

15
00:01:01,120 --> 00:01:03,960
Vi ste aristokrata, Ser D엗n.

16
00:01:03,960 --> 00:01:07,000
Direktni potomak jedne od
najfinijih porodica u zemlji -

17
00:01:08,040 --> 00:01:10,160
D'Urbervilovih.

18
00:01:10,160 --> 00:01:13,320
Nai쉆o sam na to ime
u parohijskim knjigama.

19
00:01:13,320 --> 00:01:16,640
Iz Normandije ste poreklom,
ovde ste do쉕i sa Osvajaem.

20
00:01:16,640 --> 00:01:19,560
Borili ste se uz
Edvarda II i kralja D엗na.

21
00:01:19,560 --> 00:01:24,640
arls II vas je, u znak odanosti,
uinio vitezovima Kraljevskog hrasta.

22
00:01:24,640 --> 00:01:26,920
A, ako je vite쉞vo nasledno,

23
00:01:26,920 --> 00:01:31,520
kao 쉞o je manje-vi쉋 bilo,
Vi biste sada bili Ser D엗n.

24
00:01:31,520 --> 00:01:33,800
Ma, je li to istina? O, da!

25
00:01:33,800 --> 00:01:36,520
Te쉓o da ima jo takve
porodice u Engleskoj.

26
00:01:36,520 --> 00:01:42,600
Pa...gde nam se danas dimi ognji쉞e,
nama D'Urbervilovima?

27
00:01:42,600 --> 00:01:44,160
Gde 엍vimo, mislim?

28
00:01:44,160 --> 00:01:46,120
Ne 엍vite vi쉋 nigde.

29
00:01:46,120 --> 00:01:49,760
Porodina grobnica u Kingsbiru
va쉋 je jedino nasledje.

30
00:01:49,760 --> 00:01:53,440
Redovi i redovi vas,
poivaju pod parbe쉓im mramorom.

31
00:01:53,440 --> 00:01:56,920
Nema porodinih dvoraca? Velikih imanja?

32
00:01:56,920 --> 00:01:59,720
Kao grofovska porodica, vi ste izumrli.

33
00:01:59,720 --> 00:02:02,920
Prijatan dan, Ser D엗ne.

34
00:02:02,920 --> 00:02:05,520
Ali, pastore?
둻a bih mogao ja sa tim, gospodine?

35
00:02:09,040 --> 00:02:10,880
Ni쉞a...

36
00:02:10,880 --> 00:02:14,200
osim da se ukorite
mi쉕ju -

37
00:02:14,200 --> 00:02:17,560
kako su i moni pali.

38
00:02:18,800 --> 00:02:21,800
Biste li sa mnom na pivo,
pastore?

39
00:02:21,800 --> 00:02:23,760
Dobro je pivo kod Rolivera!

40
00:02:23,760 --> 00:02:26,240
Ve si dovoljno popio!

41
00:02:33,600 --> 00:02:35,800
Porodina grobnica u Kingsbiru?!

42
00:02:35,800 --> 00:02:38,480
Nek sam proklet.

43
00:02:45,840 --> 00:02:48,800
Tesa od D'Urbervilovih

44
00:03:19,960 --> 00:03:22,000
Tesa, vidi!

45
00:03:22,000 --> 00:03:25,000
Ser D엗n vam 엁li dobar dan!

46
00:03:26,840 --> 00:03:28,640
Dobar dan svima!

47
00:03:28,640 --> 00:03:33,200
Ja imam porodinu grobnicu u Kingsbiru!

48
00:03:34,680 --> 00:03:41,48
[...]
Everything OK? Download subtitles