Preview Subtitle for Core Ngrato


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,556 --> 00:00:09,058
Какво е това?

2
00:00:09,308 --> 00:00:12,396
Станция за засичане
на електромагнитни импулси.

3
00:00:13,355 --> 00:00:14,898
Господи, не!

4
00:00:18,860 --> 00:00:21,780
Говорете, г-н Рат. На вас разчитаме.

5
00:00:22,030 --> 00:00:26,785
Помните ли невидимите микровълни,
за които говореше Джош?

6
00:00:27,035 --> 00:00:28,787
Току-що намериха пролука.

7
00:00:29,037 --> 00:00:31,248
ЗАСЕЧЕН
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ПРОБИВ

8
00:01:09,579 --> 00:01:11,416
Прилича на паркинг...

9
00:01:26,056 --> 00:01:28,099
Господи!

10
00:02:01,593 --> 00:02:07,640
След тази ужасна новина включваме
Сан Франциско, където е Лио Джакс.

11
00:02:07,891 --> 00:02:12,395
Трудно ми е да повярвам,
че половината град е в развалини

12
00:02:12,645 --> 00:02:16,858
след най-разрушителното и
объркващо събитие в историята.

13
00:02:17,108 --> 00:02:22,697
Ситуацията е страшна. Хиляди са
мъртви. Стотици са изчезнали.

14
00:02:22,948 --> 00:02:24,242
Хотели,

15
00:02:24,492 --> 00:02:27,411
- болници...
- Покажи енергийната мрежа.

16
00:02:29,120 --> 00:02:32,165
Цялото западно крайбрежие
няма електричество.

17
00:02:33,417 --> 00:02:38,798
Ще трябва да изцедим всяка капка
енергия, за да изстреляме ''Съдба''.

18
00:02:39,048 --> 00:02:41,843
Още един електромагнитен импулс
и край!

19
00:02:43,386 --> 00:02:45,513
Дай им още малко време.

20
00:02:45,763 --> 00:02:48,182
Няма откъде. Подгответе ''Съдба''.

21
00:02:48,433 --> 00:02:52,187
Ще подам официално оплакване
в Министерство на отбраната.

22
00:02:52,437 --> 00:02:55,565
- От Рат до Джош.
- Давай, Рат.

23
00:02:55,815 --> 00:02:58,693
Пускам електромагнитни данни
в опростен вид.

24
00:02:59,569 --> 00:03:01,197
Разбирам.

25
00:03:01,447 --> 00:03:04,200
Опростен вид, опростен вид...

26
00:03:04,450 --> 00:03:06,701
Прости числа!

27
00:03:06,952 --> 00:03:08,828
1, 2, 3, 5,

28
00:03:09,079 --> 00:03:10,872
7, 11, 13, 17...

29
00:03:17,088 --> 00:03:19,215
СЪДБА НЕ ЗВУЧИ ДОБРЕ.
ДА ПОМОГНА?

30
00:03:27,390 --> 00:03:31,394
ТРЯБВА НИ ВРЕМЕ.
НАМЕРИ СЪДБА. ЗАБАВИ ГИ !

31
00:03:35,815 --> 00:03:37,735
Ей сега.

32
00:03:45,617 --> 00:03:50,122
ПРОЕКТ ''СЪДБА'' - АЛЯСКА

33
00:04:00,257 --> 00:04:01,843
Джеймс.

34
00:04:08,641 --> 00:04:10,393
Да, сър!

35
00:04:12,186 --> 00:04:14,606
Да, сър.
Действаме!

36
00:04:15,274 --> 00:04:16,734
Сега!

37
00:04:17,985 --> 00:04:19,736
Красота.

38
00:04:19,986 --> 00:04:23,740
Хайде, миличко!
Татко иска пак да види небето.

39
00:04:26,535 --> 00:04:29,497
Добре, добре.
Хайде пак да опитаме.

40
00:04:29,747 --> 00:04:33,250
- Въртящ момент R през F.
- Не, R е недостатъчно.

41
00:04:33,501 --> 00:04:35,795
- Точно така...
- Почакай, нека...

42
00:04:36,045 --> 00:04:38,297
На какво се смееш?

43
00:04:38,547 --> 00:04:41,676
За първия план бяхме нужни
аз и още 400 гения.

44
00:04:41,926 --> 00:04:45,096
- Искаш ли да помогнеш?
- Не, искам да си вървя.

45
00:04:45,346 --> 00:04:48,558
- Няма да стане.
- Тогава ще умрем.

46
00:04:50,102 --> 00:04:54,022
- Точно така.
- Добре, започваме отначало.

47
00:04:54,273 --> 00:04:57,066
Модулът на еластичност
зависи от плътността.

48
00:04:57,316 --> 00:05:01,487
Твоят въртящ момент е R през F,
но
[...]
Everything OK? Download subtitles