Preview Subtitle for The Angry Joe Show


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,763 --> 00:01:00,060
MARIO PUZO
" К Р Ъ С Т Н И К Ъ Т "

2
00:01:00,185 --> 00:01:08,193
ЧАСТ ВТОРА

3
00:01:26,336 --> 00:01:33,009
Кръстникът, Вито Андолини е роден
в малкото селце Корлеоне, Сицилия.

4
00:01:33,885 --> 00:01:41,518
През 1901 бащаму бе убит заради
спречкване с местния шеф на Мафията.

5
00:01:41,643 --> 00:01:45,689
Неговия по-голям брат Паоло се
закле да отмъсти и се скри в планината,

6
00:01:45,689 --> 00:01:48,775
оставяйки Вито, последния мъж
в семейството,

7
00:01:48,775 --> 00:01:52,070
да стои при майка им на погребението.

8
00:01:52,237 --> 00:01:57,409
Той беше на девет години.

9
00:02:44,748 --> 00:02:51,963
- Убиха момчето!
- Убиха малкия Паоло!

10
00:02:52,088 --> 00:02:56,801
- Убиха сина ти Паоло!
- Убийци! Убийци!

11
00:03:06,019 --> 00:03:11,649
Сине... Сине!

12
00:03:52,732 --> 00:03:54,818
Моите почитания, Дон Чичио.

13
00:03:57,028 --> 00:04:02,701
Дон Чичио,вие убихте моя мъж
защото не искаше да ви се подчини.

14
00:04:03,827 --> 00:04:05,954
И неговия голям син Паоло...

15
00:04:06,913 --> 00:04:09,040
защото се закле да отмъсти.

16
00:04:10,166 --> 00:04:16,047
Но Вито е само на 9 години
Малко е глуповат.Не говори.

17
00:04:17,132 --> 00:04:19,342
Това не са негови думи и аз се страхувам...

18
00:04:20,010 --> 00:04:24,431
Той е слаб...
Не може да нарани никого...

19
00:04:25,015 --> 00:04:28,351
Но като порасне, ще стане по-силен.

20
00:04:28,476 --> 00:04:32,063
Не се безпокойте, това малко
момче не може да ви направи нищо.

21
00:04:39,654 --> 00:04:43,783
Когато порасне ще дойде
да си отмъщава.

22
00:04:45,201 --> 00:04:49,247
Умолявам ви дон Чичио,пощадете
последния ми син.

23
00:04:49,914 --> 00:04:52,000
Той е всичко което ми остана...

24
00:04:52,125 --> 00:04:55,879
Кълна се в Господ, че няма да ви
направи никога нищо.

25
00:04:56,004 --> 00:04:58,006
Пощадете го!

26
00:05:06,598 --> 00:05:08,308
Мръднете ли ще го убия!

27
00:05:10,185 --> 00:05:12,437
Бягай Вито!

28
00:05:16,483 --> 00:05:21,321
Убийте го! Убийте го!
Убийте го!

29
00:05:25,367 --> 00:05:31,164
Всяко семейство което укрива Вито
Андолини

30
00:05:31,289 --> 00:05:34,084
ще съжалява за това!

31
00:05:35,293 --> 00:05:38,755
Разбрахте ли?

32
00:05:46,293 --> 00:05:51,755
Който укрива Вито Андолини ще
си има неприятности!

32
00:06:16,209 --> 00:06:19,671
Вито, ще се молим за теб...

33
00:06:24,217 --> 00:06:28,722
Ако някой укрива Вито Андолини,

34
00:06:29,180 --> 00:06:31,725
Да ни го предаде.

35
00:06:32,017 --> 00:06:35,020
Дон Чичио ще ви се отблагодари
за това!

36
00:06:36,146 --> 00:06:39,566
Ще бъде по-добре за момчето и за вас!

37
00:06:51,017 --> 00:06:56,020
Всяко семейство което укрива Вито
Андолини ще съжалява!

37
00:08:29,217 --> 00:08:30,760
Сестрата.

38
00:08:56,619 --> 00:08:58,538
- Имате ли пари?
- Не.

39
00:08:59,956 --> 00:09:01,374
Преводач.

40
00:09:08,256 --> 00:09:10,925
Откъде си?

41
00:09:11,051 --> 00:09:13,011
- Как се казвате?
- Мария.

42
00:09:17,474 --> 00:09:19,559
Как се казваш?

43
00:09:20,977 --> 00:09:23,229
Хайде, момче.
Как се казваш?

44
00:09:26,941 --> 00:09:29,569
Вито Андолини от Корлеоне.

45
00:09:31,363 --> 00:09:34,074
Вито Корлеоне.

46
[...]
Everything OK? Download subtitles