Preview Subtitle for City Hunter 12


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:33,045 --> 00:01:37,087
ЗАЛЕЗЪТ НА СТОЛИЦАТА

2
00:01:55,573 --> 00:01:58,410
Не говори с пълна уста.

3
00:02:01,037 --> 00:02:06,876
Ами, мисля си, че трябва да започнем,
като изчистим името на Графа.

4
00:02:07,293 --> 00:02:12,132
В момента не можем дори да излезем,
какво остава за среща с Императрицата.

5
00:02:16,700 --> 00:02:22,800
Графе, моля Ви хапнете нещо...
поне някакви плодове или нещо за пиене...

6
00:02:23,852 --> 00:02:27,063
Дори и Ние - Метусела се уморяваме
и огладняваме.

7
00:02:27,731 --> 00:02:29,733
Ако не се нахраниш няма да издържиш.

8
00:02:30,400 --> 00:02:32,610
Оставете ме на мира.

9
00:02:32,819 --> 00:02:34,779
Това не е ваша работа.

10
00:02:35,447 --> 00:02:37,157
Не е моя работа?

11
00:02:39,451 --> 00:02:40,160
Аста?!

12
00:02:40,577 --> 00:02:42,579
Не изпитвай търпението ми, дете!

13
00:02:42,829 --> 00:02:43,747
Дукесо на Киев!

14
00:02:44,539 --> 00:02:46,750
Приютих те, защото
Императрицата ми заповяда.

15
00:02:47,000 --> 00:02:51,546
Лично на мен не ми пука
какво ще стане с теб!

16
00:02:57,761 --> 00:02:59,054
Глупак!

17
00:02:59,760 --> 00:03:00,515
Графе!

18
00:03:03,200 --> 00:03:05,000
Благородник от империята
да плаче пред хората...

19
00:03:05,000 --> 00:03:06,936
Това е жалка гледка!

20
00:03:07,896 --> 00:03:11,274
Не знам на какво е научила
внука си дукесата на Молдова...

21
00:03:13,401 --> 00:03:15,195
Не смей да обиждаш баба ми!

22
00:03:17,614 --> 00:03:21,326
Няма да го позволя на никого...
даже и на теб!

23
00:03:21,868 --> 00:03:27,040
Чудя се какво би казала ако те
беше видяла как се държиш сега.

24
00:03:37,509 --> 00:03:39,260
Права сте.

25
00:03:46,226 --> 00:03:48,895
Няма да плача повече.

26
00:03:54,150 --> 00:03:57,028
Добре тогава, да тръгваме.

27
00:03:57,570 --> 00:03:58,279
Отче?

28
00:03:59,364 --> 00:04:00,490
Къде отиваме?

29
00:04:01,408 --> 00:04:03,827
В двореца ще има събрание
на имперският съвет.

30
00:04:04,452 --> 00:04:09,332
Най - вероятно ще има и официално съобщение
относно убийството на дукесата на Молдова.

31
00:04:10,125 --> 00:04:14,963
Ще изчакаме удобен момент и ако имаме
късмет, ще успеем да изчистим името му.

32
00:04:16,840 --> 00:04:18,758
Аз съм свидетелят, а?

33
00:04:19,592 --> 00:04:21,511
Ами... аз също.

34
00:04:21,720 --> 00:04:22,721
Естер...

35
00:04:24,973 --> 00:04:27,392
...ще дойдеш ли с мен?

36
00:04:28,101 --> 00:04:29,936
Имам малко работа във външният град.

37
00:04:30,520 --> 00:04:31,687
Ами да.

38
00:04:32,731 --> 00:04:34,482
Бъдете много внимателни.

39
00:04:35,734 --> 00:04:38,611
О, разбрах, че мечът ти се е счупил.

40
00:04:39,195 --> 00:04:42,907
Говорих с Чандлър.
Можеш да вземеш един от моите.

41
00:04:44,284 --> 00:04:45,577
Благодаря ви.

42
00:04:48,246 --> 00:04:49,622
Отче, тръгваме!

43
00:05:30,288 --> 00:05:34,084
Леле, има страшно много хора!

44
00:05:35,001 --> 00:05:38,546
А... къде е тя?

45
00:05:38,922 --> 00:05:40,256
Не се казва "Тя" а "Императрицата"!

46
00:05:41,925 --> 00:05:45,595
Императрицата е в този дворец.

47
00:05:47,806 --> 00:05:50,850
Разбирам... удивително!

48
00:05:51,518 --> 00:05:54,312
Сигурно е струвал цяло състояние.

49
00:05:54,688 --> 00:05:57,023
Моля те,
[...]
Everything OK? Download subtitles