Preview Subtitle for Tuck Everlasting Bg Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:05,770 --> 00:01:10,110
«а н¤кои времето тече бавно.

2
00:01:10,150 --> 00:01:13,440
≈дин час изглежда като ц¤ла вечност.

3
00:01:13,490 --> 00:01:17,280
«а други, то никога не стига.

4
00:01:17,320 --> 00:01:20,950
«а семейство “ък, то не съществуваше.

5
00:01:31,500 --> 00:01:34,300
¬ремето е като колело...

6
00:01:34,340 --> 00:01:38,800
¬ърти се, върти се и никога не спира.

7
00:01:38,840 --> 00:01:45,430
ј гората е центъра, главината на колелото.

8
00:01:56,990 --> 00:02:00,620
¬сичко започна в първата седмица на л¤тото.

9
00:02:00,660 --> 00:02:06,410
—транно, замр¤ло време,
когато случайностите на съдбата

10
00:02:06,460 --> 00:02:09,250
се събират заедно,

11
00:02:09,290 --> 00:02:11,590
когато хората прав¤т неща,

12
00:02:11,630 --> 00:02:14,130
които никога до сега не са правили.

13
00:02:16,300 --> 00:02:21,140
¬ този летен ден,
не много отдавна

14
00:02:21,180 --> 00:02:26,770
колелото завърт¤ съдбите
по мистириозен начин

15
00:02:26,810 --> 00:02:29,140
“о накара ћа¤ “ък
да потегли с караваната си

16
00:02:29,190 --> 00:02:31,110
към село “рийгап

17
00:02:31,150 --> 00:02:36,320
за да се види с двамата си синове,
като всеки път на десет години.

18
00:03:30,210 --> 00:03:32,170
ћамо!

19
00:03:32,210 --> 00:03:33,460
ћайлс!

20
00:03:33,500 --> 00:03:34,790
ƒжеси!

21
00:03:34,840 --> 00:03:36,130
ќоо...!

22
00:03:37,340 --> 00:03:38,300
Ћипсваше ми.

23
00:03:38,340 --> 00:03:39,470
 акво правиш тук?

24
00:03:39,510 --> 00:03:40,800
Ќ¤мах търпение да те вид¤.

25
00:03:40,840 --> 00:03:41,800
Ћипсваше ми, ƒжеси.

26
00:03:41,840 --> 00:03:43,300
„акай, имам нещо за теб.

27
00:03:43,340 --> 00:03:44,300
ќ, погледни се само.

28
00:03:44,350 --> 00:03:45,300
»мам нещо,

29
00:03:45,350 --> 00:03:46,310
погледни тук,

30
00:03:46,350 --> 00:03:47,680
јйфеловата кула.

31
00:03:47,720 --> 00:03:48,930
¬иж ¤ само.

32
00:03:48,970 --> 00:03:50,230
¬зех ¤ от ѕариж, ‘ранци¤.

33
00:03:50,270 --> 00:03:51,730
ќ, мамо
ти никога не си виждала нищо

34
00:03:51,730 --> 00:03:53,060
толкова високо през живота си.
-«дравейте.

35
00:03:53,100 --> 00:03:55,110
»ма още нещо,
има още нещо.

36
00:03:55,150 --> 00:03:56,110
 ак си, стари при¤телю?

37
00:03:56,150 --> 00:03:57,440
“во¤ любим шоколад.

38
00:03:57,480 --> 00:03:59,110
ќ, това е като в ра¤!

39
00:03:59,150 --> 00:04:00,490
ќ, ƒжеси!

40
00:04:00,490 --> 00:04:03,030
ћайлс...

41
00:04:04,990 --> 00:04:06,530
ћайлс.

42
00:04:08,700 --> 00:04:11,330
ѕрегърни майка си.

43
00:04:13,250 --> 00:04:16,250
ƒесет години

44
00:04:17,960 --> 00:04:21,130
ѕриветлив си като бодлива тел.

45
00:04:22,970 --> 00:04:24,550
ќтново си тук.

46
00:04:27,140 --> 00:04:30,600
”инифред!

47
00:04:30,640 --> 00:04:32,730
”инифред!

48
00:04:32,770 --> 00:04:35,150
ƒа, мамо?

49
00:04:37,150 --> 00:04:39,780
»скам ново име.

50
00:04:39,820 --> 00:04:42,530
“акова, което не е износено
от толкова много казване.

51
00:04:44,860 --> 00:04:46,700
≈ла веднага вътре.

52
00:04:46,740 --> 00:04:47,990
—таналa си ужасна!

53
00:04:54,290 --> 00:04:55,790
ќ! ≈два дишам.

54
00:04:57,500 --> 00:05:00,130
"“р¤бва да страдаш
за да си красива."

55
00:05:00,170 --> 00:05:01,630
“а
[...]
Everything OK? Download subtitles