Preview Subtitle for Conduit


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:24,000 --> 00:01:25,670
Deco... ,

2
00:01:25,751 --> 00:01:27,754
Mama! Mama!št

3
00:01:27,837 --> 00:01:29,549
Kevine!v

4
00:01:34,974 --> 00:01:38,436
Mama! Mama! Mama!ka

5
00:01:38,602 --> 00:01:40,689
Mama! Mama!e

6
00:01:41,692 --> 00:01:44,736
Mama! Rubi je nestala!d

7
00:01:47,156 --> 00:01:49,242
Rubi?v

8
00:01:49,575 --> 00:01:51,662
Rubi!g

9
00:01:52,329 --> 00:01:54,418
Rubi!m

10
00:01:55,751 --> 00:01:57,838
Rubi!ea

11
00:02:00,968 --> 00:02:03,054
Rubi!n

12
00:02:08,186 --> 00:02:12,650
DOSIJE IKSdš

13
00:02:51,788 --> 00:02:53,332
ISTINA JE NEGDE TAMOe

14
00:02:56,295 --> 00:02:59,090
Štab FBI, Vašington d

15
00:02:59,298 --> 00:03:05,891
Molderov najnoviji zahtev
za putni nalog i troškove..

16
00:03:08,269 --> 00:03:12,067
Sijuks Siti, Ajova.
Prvi put čujem.o

17
00:03:12,150 --> 00:03:17,531
Iskoristio je kanale. Od Moldera,
preko okružne jedinice, do mog stola.

18
00:03:17,615 --> 00:03:20,243
Ne razumem. d

19
00:03:20,326 --> 00:03:25,168
(VANZEMALJCI OTELI TINEJDŽERKU IZ
ŠATORA) U stvari, Molder od Biroa

20
00:03:25,251 --> 00:03:28,882
traži zadatak
na osnovu naslova iz tabloida..

21
00:03:28,965 --> 00:03:32,971
Sigurno ima više dokaza.
- Sudeći po zahtevu, nema.i

22
00:03:33,054 --> 00:03:37,935
Priznajem da je to čudno,
čak i za Moldera.

23
00:03:48,283 --> 00:03:53,914
Možda ima neke veze sa ovim.
Pogledajte. -Dosije iks?

24
00:03:58,713 --> 00:04:01,217
SAMANTA MOLDERa


25
00:04:04,347 --> 00:04:07,478
POZVATI: FOKSA MOLDERA
(BRAT), FBIč

26
00:04:12,274 --> 00:04:14,151
Da li vam je rekao za to?.

27
00:04:16,197 --> 00:04:20,495
Nema potrebe da ga štitite.
Sam je prijavio dosije.

28
00:04:23,164 --> 00:04:29,423
Ona je bila njegova sestra.
Nestala je pre 21 godinu. On je imao

29
00:04:30,216 --> 00:04:31,884
12, ona 8.a

30
00:04:31,968 --> 00:04:35,139
On tvrdi da je bio prisutan
u sobi kada se to dogodilo.

31
00:04:35,223 --> 00:04:40,187
Seća se blještave svetlosti
koja je dolazila kroz prozor

32
00:04:41,439 --> 00:04:43,567
i prisustva u sobi.


33
00:04:43,651 --> 00:04:50,995
Po vašem mišIjenju, da li je Molderov
privatni interes nadvladao rasuđivanje?

34
00:04:51,077 --> 00:04:53,539
Po mom mišIjenju, nije.o

35
00:04:53,622 --> 00:04:56,335
Ali shvatate da može
da izgleda tako?l

36
00:04:56,752 --> 00:04:58,838
Kao što znate,.r

37
00:04:58,922 --> 00:05:05,598
Molderova interesovanja su
izvor velikih trvenja u Birou.

38
00:05:05,682 --> 00:05:07,893
Ovo je drugi slučaj.lb

39
00:05:09,019 --> 00:05:11,689
Neću odobriti njegov zahtev.n.

40
00:05:11,773 --> 00:05:19,533
Pustite da razgovaram sa njim.
Izneću svoj predlog.

41
00:05:19,616 --> 00:05:25,625
Nema dovoljno pouzdanih dokaza
za izdavanje naloga za istragu.

42
00:05:25,710 --> 00:05:29,840
Ne slažemo se. Nije prvi put,
i neće biti poslednji.

43
00:05:29,923 --> 00:05:34,139
Da bar imamo legitiman izvor...
- Ovo je suština nauke.e

44
00:05:34,221 --> 00:05:38,936
Postaviš drsko pitanje
i dobiješ značajan odgovor..!

45
00:05:39,019 --> 00:05:45,528
Zašto bi ovo bilo istinitije od
stogodišnje majke sa bebom gmizavcem?

46
00:05:45,612 --> 00:05:50,494
Zato što beba gmizavac nije
rođena pored jezara Okobodži.n

47
00:05:50,57
[...]
Everything OK? Download subtitles