Preview Subtitle for Tv Burp


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,818 --> 00:00:05,788
RyuKo Fansubs

2
00:00:06,320 --> 00:00:09,914
AnimeS-bg.com

3
00:00:11,879 --> 00:00:19,809
¬ този св¤т, който н¤кой ден ще
се превърне в руини...

4
00:00:23,290 --> 00:00:31,789
...мечтите и надеждите н¤мат смисъл.

5
00:00:32,967 --> 00:00:38,928
«ащото вътрешно вече си заспал...

6
00:00:39,006 --> 00:00:44,945
...и никога н¤ма да се събудиш.

7
00:00:45,012 --> 00:00:52,077
”сети с ръцете си бъдещето,
което не може да бъде променено.

8
00:00:53,520 --> 00:00:55,613
ƒа изгор¤ заради живота ти!

9
00:00:55,689 --> 00:01:02,925
ƒа пожертвам живота си, който н¤кой ден
така или иначе ще си замине...

10
00:01:02,997 --> 00:01:04,794
(Ќо за идеалната мечта.)

11
00:01:04,865 --> 00:01:06,992
ƒа се отдам на мечтата си!

12
00:01:07,067 --> 00:01:14,769
Ќо дори да й се отдам,
мечтата си остава само мечта.

13
00:01:15,776 --> 00:01:20,110
“и си звездната светлина.

14
00:01:23,983 --> 00:01:27,987
ѕревод: Inuyasha
–едакци¤: IvCHoy

15
00:01:31,659 --> 00:01:33,786
Ѕъдещето е предопределено.

16
00:01:34,828 --> 00:01:38,355
» никой не може да промени това.

17
00:02:09,630 --> 00:02:10,597
Ѕъдещето...

18
00:02:11,632 --> 00:02:12,621
...винаги...

19
00:02:13,667 --> 00:02:15,032
...е само едно.

20
00:02:18,138 --> 00:02:22,006
≈пизод 17
∆еланието

21
00:02:42,196 --> 00:02:46,792
—естро, сънищата ти
винаги до сега са се сбъдвали.

22
00:02:46,867 --> 00:02:49,859
ќще от дълги години, откакто се роди
на този св¤т...

23
00:02:49,937 --> 00:02:53,031
...живееш единствено, като съновница.

24
00:02:54,108 --> 00:02:57,441
¬сичко се повтар¤, точно
както го вид¤ в сънищата си.

25
00:02:58,479 --> 00:03:01,039
Ќо ти си знаеш това най-добре...

26
00:03:04,284 --> 00:03:08,812
Ќие съновниците можем само да гледаме
как сънищата ни се повтар¤т.

27
00:03:09,857 --> 00:03:13,486
ќтдавна вече съм се отказал от надеждите си,
точно както и ти.

28
00:03:13,560 --> 00:03:14,857
Ќо все пак...

29
00:03:14,928 --> 00:03:16,122
ћакар да е така...

30
00:03:18,632 --> 00:03:21,294
ѕознаваш това момиче, нали?

31
00:03:22,703 --> 00:03:24,227
 отори ћоно.

32
00:03:25,205 --> 00:03:29,141
“и си «емен ƒракон и знаеш за не¤?

33
00:03:29,209 --> 00:03:32,770
“¤ имаше потенциала да стане съновница.

34
00:03:32,846 --> 00:03:35,781
“очно, както ние с теб преминаваме
в сънищата си един на друг...

35
00:03:35,849 --> 00:03:38,784
...така, аз преминах и в нейни¤т сън.

36
00:03:42,689 --> 00:03:44,122
 акьо...

37
00:03:44,191 --> 00:03:47,592
јко видиш брат ми и  амуй,
мол¤ те предай им...

38
00:03:48,629 --> 00:03:50,563
ћол¤ те да им предадеш...

39
00:03:50,631 --> 00:03:51,859
ћол¤ те...

40
00:03:51,932 --> 00:03:55,891
Ќо н¤маше какво да направ¤ за не¤.

41
00:03:55,969 --> 00:03:57,402
“очно както и ти.

42
00:03:58,439 --> 00:04:02,398
Ќищото и всичкото е такова,
каквото го виждаме в сънищата си.

43
00:04:02,476 --> 00:04:05,912
Ѕез значение за какво мечтаем,
или за какво копнеем...

44
00:04:05,979 --> 00:04:08,311
Ѕъдещето е само едно...

45
00:04:08,382 --> 00:04:10,316
» никога н¤ма да се промени.

46
00:04:14,888 --> 00:04:16,355
∆еланието ми...

47
00:04:19,426 --> 00:04:21,087
ј?

48
00:04:21,161 --> 00:04:22,287
 ъде съм?

49
00:04:23
[...]
Everything OK? Download subtitles