Preview Subtitle for Yes Purikyua 5


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,492 --> 00:00:12,992
DA, MINISTRE

2
00:00:14,093 --> 00:00:19,093
PREVEO KING ERIC

3
00:00:38,394 --> 00:00:42,394
VRAG KOJEG POZNAJE


4
00:00:45,393 --> 00:00:47,544
To je apsolutno nedopustivo!

5
00:00:47,715 --> 00:00:49,943
Da, ministre.
-Posve to*no, ministre.

6
00:00:50,113 --> 00:00:55,585
Svako ministarstvo je namjeravalo
naru*iti opremu za obradu teksta

7
00:00:55,755 --> 00:00:59,602
i ja sam ih nagovorio da dopuste
da Ministarstvo uprave

8
00:00:59,603 --> 00:01:02,203
napravi jednu veliku
narudbu za sve,

9
00:01:02,274 --> 00:01:07,142
dovoljno veliku da britanski
proizvoَa*i uloe u razvoj sustava.

10
00:01:07,314 --> 00:01:09,702
Da, ministre. -Sasvim tako,
ministre. -Ne moram vama govoriti.

11
00:01:09,874 --> 00:01:11,452
Ne, ministre.

12
00:01:11,514 --> 00:01:15,871
Mjeseci pregovaranja i bili smo
na rubu priop«enja za javnost:

13
00:01:16,035 --> 00:01:19,231
Hackerovo krupno investiranje
u modernu tehnologiju.


14
00:01:19,393 --> 00:01:22,273
Jimov glas povjerenja
u britansku industriju.


15
00:01:22,433 --> 00:01:24,948
Britanija to moe, kae Jim.

16
00:01:25,113 --> 00:01:26,671
Da, ministre.
-Posve to*no, ministre.

17
00:01:26,834 --> 00:01:31,749
I sad ova direktiva iz Bruxellesa
kae da se sve *lanice EEZ-a

18
00:01:31,914 --> 00:01:34,212
moraju prilagoditi nekim
mutnim europskim

19
00:01:34,213 --> 00:01:37,513
standardima za obradu teksta, da
se moramo sloiti s planovima

20
00:01:37,574 --> 00:01:40,473
silnih europskih odbora
za obradu teksta

21
00:01:40,633 --> 00:01:45,185
s predstoje«e Europske konferencije
za obradu teksta u Bruxellesu.

22
00:01:46,274 --> 00:01:48,548
Recite neto.

23
00:01:50,514 --> 00:01:52,709
Da, ministre.
-Posve to*no, ministre.

24
00:01:53,874 --> 00:01:55,388
To je sve to imate za re«i?

25
00:01:55,554 --> 00:01:58,368
Bojim se da je to kazna
koju moramo platiti

26
00:01:58,369 --> 00:02:00,569
zbog pretvaranja da smo Europljani.

27
00:02:00,633 --> 00:02:03,102
U potpunosti razumijem vae
neprijateljstvo prema Europi.

28
00:02:03,274 --> 00:02:05,653
Ja nisam poput tebe, Humphrey.
Ja sam za Europu,

29
00:02:05,654 --> 00:02:07,654
samo protiv Bruxellesa.

30
00:02:07,715 --> 00:02:10,786
Ponekad mislim da si ti
protiv Europe i za Bruxelles.

31
00:02:10,955 --> 00:02:15,248
Ja nisam ni za ni protiv ni*ega.
Ja sam samo skromni sluga

32
00:02:15,315 --> 00:02:18,505
kojem ministri daju plodove
svog razmatranja.

33
00:02:18,673 --> 00:02:23,269
Moglo bi se re«i da usprkos
apsurdnoj europskoj ideji,

34
00:02:23,433 --> 00:02:26,871
Bruxelles daje sve od sebe
da obrani neobranjivo

35
00:02:27,035 --> 00:02:31,151
i u*ini neizvedivo izvedivim.
-To nije istina, Humphrey!

36
00:02:31,314 --> 00:02:33,793
Ne elim zvu*ati pompozno, ali
europska ideja je najve«a nada

37
00:02:33,794 --> 00:02:36,994
za izbjegavanje uskogrudnih
nacionalnih interesa.

38
00:02:37,055 --> 00:02:40,225
To ne zvu*i pompozno.
-Dobro. -Samo neto*no.

39
00:02:41,433 --> 00:02:43,709
Sluaj, skromni slugo,

40
00:02:43,874 --> 00:02:47,708
Europa je zajednica naroda
posve«enih jednom cilju.

41
00:02:49,554 --> 00:02:53,942
Moemo li mi *uti alu, Humphrey?
-Ministre, gledajmo to objektiv
[...]
Everything OK? Download subtitles