Preview Subtitle for Into The Fire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:17,256 --> 00:01:26,880
--- 71 NGƯỜI ANH HÙNG ---
Mp3sony (mediafire.com/mp3sony-subtitle)

2
00:01:45,587 --> 00:01:49,287
Bộ phim này dựa trên
1 câu chuyện có thật.

3
00:02:00,288 --> 00:02:04,254
15 tháng 8 năm 1945, Triều Tiên
được giải phóng khỏi ách Nhật Bản.

4
00:02:04,455 --> 00:02:08,455
Vĩ tuyến 38 đã tạo thành một hàng rào
giữa miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản

5
00:02:08,556 --> 00:02:09,956
và miền Nam thân với Mỹ.

6
00:02:15,630 --> 00:02:18,800
26 tháng 6 năm 1950 đánh dấu khởi đầu
chiến tranh Triều Tiên. Đó là cuộc xung đột ...

7
00:02:18,901 --> 00:02:21,901
quy mô lớn đầu tiên sau Thế chiến thứ 2,
và khu vực xung quanh Pohang đã chứng kiến ...

8
00:02:21,950 --> 00:02:24,902
những cuộc đụng độ dữ dội giữa sư đoàn 3
bộ binh Nam Triều Tiên và quân Bắc Triều Tiên.

9
00:02:32,042 --> 00:02:37,377
Trong 40 ngày, quân Nam Hàn chỉ toàn
rút lui. Không còn chỗ nào để lùi,

10
00:02:37,578 --> 00:02:40,278
bọn họ chỉ còn cách chờ
quân của các đồng minh ...

11
00:02:40,579 --> 00:02:41,379
ở bờ sông Nakdong.

12
00:02:54,443 --> 00:03:01,604
--- 71 NGƯỜI ANH HÙNG ---
Mp3sony (mediafire.com/mp3sony-subtitle)

13
00:03:10,587 --> 00:03:14,287
8 tháng 8, 1950.

14
00:03:59,322 --> 00:03:59,989
Này, này.

15
00:04:00,865 --> 00:04:01,574
Cái cậu ở bên kia.

16
00:04:04,077 --> 00:04:06,412
Đưa số đạn này đến
vị trí của Giganpo nhé!

17
00:04:06,704 --> 00:04:07,372
Cái gì ạ?

18
00:04:07,372 --> 00:04:09,123
Những người đang ở mái nhà trên kia kìa!

19
00:04:12,502 --> 00:04:13,127
Đại uý!

20
00:04:13,753 --> 00:04:14,921
3.758 viên đấy.

21
00:04:15,213 --> 00:04:16,255
Phía bên đó thế nào?

22
00:04:16,923 --> 00:04:20,677
Có 25 người chỉ vị trí,
tôi cần thêm hỗ trợ ngay.

23
00:04:20,802 --> 00:04:22,845
Bắn!

24
00:05:21,404 --> 00:05:22,530
Tiến lên phía trước.

25
00:05:35,168 --> 00:05:36,085
Còn lại bao nhiêu đạn?

26
00:05:36,085 --> 00:05:36,961
Đây là băng cuối cùng.

27
00:05:40,339 --> 00:05:41,007
Đại uý.

28
00:05:41,799 --> 00:05:42,967
Có chuyện gì với pháo binh chi viện vậy?

29
00:05:42,967 --> 00:05:43,926
Họ đã lùi ra vành ngoài rồi.

30
00:05:46,387 --> 00:05:48,139
Rút lui đi!
Đây là mệnh lệnh.

31
00:05:48,514 --> 00:05:49,974
Quá trễ rồi, kết thúc rồi.

32
00:05:50,349 --> 00:05:51,684
Kang Daewi, nghe lời tôi đi.

33
00:05:51,684 --> 00:05:53,186
Chúng tôi có thể làm được, đại uý!

34
00:06:02,612 --> 00:06:04,030
- Này, Kim Jun Seop.
- Vâng.

35
00:06:04,030 --> 00:06:04,864
Lấy 3 trung đội hỗ trợ cậu.

36
00:06:04,864 --> 00:06:05,656
Vâng thưa sếp.

37
00:06:05,656 --> 00:06:07,617
- Dù chuyện gì xảy ra, cũng phải đi tiếp.
- Vâng.

38
00:06:07,867 --> 00:06:08,618
Đi thôi.

39
00:06:09,285 --> 00:06:10,203
Kim Jun Seop.

40
00:06:10,203 --> 00:06:10,745
Vâng?

41
00:06:11,412 --> 00:06:12,538
Cẩn thận đấy.

42
00:06:31,516 --> 00:06:32,725
Cứu thương!
Chúng tô
[...]
Everything OK? Download subtitles