Preview Subtitle for Alvin And The Chipmunks


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,000 --> 00:00:15,000
Billy The Kid
DiVX Movies


2
00:00:48,600 --> 00:00:52,135
A L V I N I V E V E R I C E

3
00:01:40,308 --> 00:01:42,810
Ide, ide...

4
00:01:44,562 --> 00:01:46,731
I otilo je!

5
00:01:49,567 --> 00:01:51,027
Moda bi trebalo da
napravimo pauzu?

6
00:01:52,486 --> 00:01:55,156
To je to, ne mogu vie
ovo da trpim,

7
00:01:55,197 --> 00:01:56,949
odustajem!
Muka mi je da

8
00:01:57,366 --> 00:01:59,577
se borim za opstanak, da se
borim sa ludacima koji mi

9
00:02:00,036 --> 00:02:03,205
stalno uzimaju lenike,
a pogotovo

10
00:02:03,247 --> 00:02:06,125
mi je muka ovog
glupog, glupog,

11
00:02:06,625 --> 00:02:08,961
glupog drveta!

12
00:02:11,380 --> 00:02:16,177
ta se deava?
- Momci, mislim da se naljutilo!

13
00:02:26,687 --> 00:02:28,981
SIJERA LEJKS
FARMA DRVEA


14
00:03:19,323 --> 00:03:24,703
Budan sam! Ustao sam!
I kasnim!

15
00:03:29,166 --> 00:03:32,878
De mol Dejv.

16
00:03:43,972 --> 00:03:45,807
Kljuevi, torba.

17
00:03:48,059 --> 00:03:52,439
Pantalone, potrebne su mi,
one su najbitnije.

18
00:03:57,527 --> 00:03:59,988
Kler?
-Dejv?

19
00:04:01,322 --> 00:04:08,329
Kako si? Nisam te video od kako
si rekla da vie ne eli da me

20
00:04:08,747 --> 00:04:12,083
vidi. -Izgleda da je uspelo.
- Ba je to zabavan dan bio.

21
00:04:12,750 --> 00:04:16,379
Da pogaam, opet kasni na
neto? Isti stari Dejv.

22
00:04:17,297 --> 00:04:21,968
Ne pratim te. -Zna, momak koji
se uvek glupira, ne moe

23
00:04:22,468 --> 00:04:25,138
da bude u ozbiljnoj vezi.
- To je bio stari Dejv.

24
00:04:25,555 --> 00:04:30,560
A da popriamo o novom Dejvu
uz veeru, sutra uvee kod mene?

25
00:04:30,935 --> 00:04:35,606
Ja... -Odlino! -Ne.
- Dobro izgleda.

26
00:05:25,739 --> 00:05:29,118
Gde smo to mi?
- Mislim da smo promenili

27
00:05:29,702 --> 00:05:34,415
umu, dopada mi se, tiho je.
- Gde je ostalo drvo?

28
00:05:35,249 --> 00:05:37,626
O'ladi, u zgradi smo, Teodore.

29
00:05:40,504 --> 00:05:45,718
Dejv? -lane?
- Veliki mome.

30
00:05:48,095 --> 00:05:50,556
Jesi li ikada video pogled
sa osamdesetog sprata?

31
00:05:50,931 --> 00:05:52,474
Nikada mi nisu dali da proem
dalje od hodnika. -ta?!

32
00:05:54,184 --> 00:05:56,895
Odbij, ovo je Dejv Sevil.

33
00:06:02,443 --> 00:06:04,987
Gdine Sevil, elite
li kolaie,

34
00:06:05,028 --> 00:06:07,656
puie? -Ne, ne bih
da vam smetam.

35
00:06:08,198 --> 00:06:10,868
Ne smeta, a imamo i mesta za
omlet. -Mesta za omlet?

36
00:06:11,660 --> 00:06:15,289
elite li vodu ili makijato?
A malo soka?

37
00:06:16,373 --> 00:06:17,416
Moda kasnije, hvala.

38
00:06:47,821 --> 00:06:51,867
Da popriamo o tvojoj pesmi.
- Koliko god ludo da zvui,

39
00:06:52,450 --> 00:06:54,202
originalna inspiracija
mi je dola

40
00:06:54,244 --> 00:06:55,787
od...
-Pesma je uasna, Dejv.

41
00:06:56,580 --> 00:07:05,130
ta? -Tvoja pesma je uasna,
ko e je pevati, Dastin, Fergi?

42
00:07:06,047 --> 00:07:09,801
Nema anse. Treba mi neto novo
i svee, nova krupna stvar.

43
00:07:10,176 --> 00:07:17,559
To jeste novo. -Znamo se odavno
i dosta smo preli od koleda.

44
00:07:18,059 --> 00:07:20,228
Ti i ne toliko.
Voleo bih da mi


[...]
Everything OK? Download subtitles