Preview Subtitle for Alvin And The Chipmunks


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,809 --> 00:00:12,146
Алвин и катеричоците 2

2
00:00:12,230 --> 00:00:17,402
Преведено от: DeSiTyyy_7 :)
Taiming и корекция: Biker Boy

3
00:00:34,043 --> 00:00:37,588
Върнахме се!

4
00:00:43,928 --> 00:00:46,806
Давайте.

5
00:01:49,202 --> 00:01:51,871
Проклятие.

6
00:01:53,081 --> 00:01:55,375
Дай ми "Черната Красавица".

7
00:01:56,709 --> 00:02:00,797
Алвин, по-полека там.
Не сте единствени.

8
00:02:00,832 --> 00:02:03,091
Дадено, Дейв.

9
00:02:04,008 --> 00:02:08,096
Дейв.
- Сериозно Алвин, това е благотворителен концерт.

10
00:02:08,221 --> 00:02:11,724
Това не се отнася само за теб.
- Съжалявам Дейв, не те чувам...

11
00:02:11,808 --> 00:02:14,018
от хиляди хора
крещящи името ми.

12
00:02:16,896 --> 00:02:19,524
Върнах се, приятели!

13
00:02:44,716 --> 00:02:46,926
Алвин, моля те слез оттам.

14
00:02:47,135 --> 00:02:49,470
Не те чувам.

15
00:02:50,221 --> 00:02:52,932
Алвин, не се шегувам.
- Какво?

16
00:02:56,686 --> 00:02:59,230
Дейв, внимавай.

17
00:03:06,321 --> 00:03:11,534
О, не, Дейв...Дейв...

18
00:03:13,119 --> 00:03:16,831
Това ще отстрани болката.

19
00:03:16,956 --> 00:03:19,334
Искам да говоря с момчетата си.

20
00:03:20,293 --> 00:03:23,880
Току що ви дадох успокоително,
което ще ви приспи до 1 минута

21
00:03:24,589 --> 00:03:27,550
но нека влязат набързо.

22
00:03:30,428 --> 00:03:33,104
Дейв.
- Ти си жив.

23
00:03:33,139 --> 00:03:35,642
Стана случайно. Кълна се.
- Добре ли си?

24
00:03:35,850 --> 00:03:38,686
Съжалявам, Дейв.
- Ще се оправя.

25
00:03:38,811 --> 00:03:41,022
Просто трябва да остана тук известно време.

26
00:03:41,481 --> 00:03:45,860
И докато аз съм тук,
леля Джаки ще дойде да ви гледа.

27
00:03:45,895 --> 00:03:47,035
Коя е леля Джаки?

28
00:03:47,070 --> 00:03:50,907
Леля Джаки ни прати онези
вкусни пуканки предната Коледа.

29
00:03:50,942 --> 00:03:54,125
О, пуканката Джаки!
- Нямате много време.

30
00:03:54,160 --> 00:03:58,039
Искам да се приберете вкъщи и
да имате нормално детство.

31
00:04:00,166 --> 00:04:04,545
И дори ще ходите на училище.

32
00:04:04,580 --> 00:04:07,472
Училище?
- Да.

33
00:04:07,507 --> 00:04:11,803
Саймън, ти отговаряш за всичко

34
00:04:11,838 --> 00:04:15,636
Наистина ли?
- Разчитам на теб!

35
00:04:15,671 --> 00:04:19,435
Чакай малко! Защо той командва?

36
00:04:20,144 --> 00:04:23,231
Той разчита на мен.
- Дейв, моля те не умирай.

37
00:04:23,266 --> 00:04:25,275
Той просто спи.
Дадохме му успокоително.

38
00:04:25,525 --> 00:04:27,902
О, успокоително.

39
00:04:27,944 --> 00:04:30,905
Извинете ме, идвам да
заведа катеричоците у дома.

40
00:04:30,940 --> 00:04:34,617
Ние не тръгваме без Дейв.
Ще стоим тук!

41
00:04:34,652 --> 00:04:36,995
Ела тук.

42
00:04:40,039 --> 00:04:42,840
Упс... ще го оправя! Не, стана по-зле.

43
00:04:42,875 --> 00:04:45,134
Моля ви тръгвайте.
- ...ще пробвам този бутон.

44
00:04:45,169 --> 00:04:49,215
Колкото повече го притеснявате,
толкова по-бавно ще се възстанови!

45
00:04:50,425 --> 00:04:54,157
Твърде си бавна, за да ме хванеш!

46
00:04:54,192 --> 00:04:57,890
Аз не отивам никъде без Дейв...

47
00:05:04,063 --> 00:05:08,693
Надявам се да проспи целия полет.

48
00:05:08,735 --> 00:05:12,572
Няма да е л
[...]
Everything OK? Download subtitles