Preview Subtitle for Animal Kingdom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,374 --> 00:00:18,465
Majkl 詁 dobiti infarkt.

2
00:00:18,857 --> 00:00:20,863
To je moja devojka!
- Pa...


3
00:00:21,013 --> 00:00:24,454
Prihvati, prihvati!

4
00:00:25,695 --> 00:00:28,994
各l... 15,000 dolara, 各l.

5
00:00:29,072 --> 00:00:30,871
Razmi嗟jam o ribarskom brodu.

6
00:00:30,949 --> 00:00:32,665
O, ti mo枦a razmi嗟ja
o ribarskom brodu,


7
00:00:32,743 --> 00:00:35,416
ali ja razmi嗟jam o ven鐶nici.

8
00:00:35,495 --> 00:00:36,919
Lepo.
- Da.


9
00:00:36,997 --> 00:00:40,254
Pa, ako otvori jo jednu
i ne pokuca na 75,


10
00:00:40,333 --> 00:00:42,340
tvoja ponuda 詁 biti oko 37,000,

11
00:00:42,418 --> 00:00:45,759
tako da,
eto ti i ven鐶nja i ven鐶nice.


12
00:00:45,837 --> 00:00:48,805
Ne mo枡 se pore詈, Majkl,
to je izuzetno dobra lova.


13
00:00:48,883 --> 00:00:51,300
Ne mo枡 se pore詈 da je rizik...

14
00:00:52,802 --> 00:00:54,892
Vi ste zvali ambulantu?
- Da.

15
00:00:54,970 --> 00:00:56,686
閣a je uzela?
- Heroin.

16
00:00:56,764 --> 00:00:58,730
Ali takoe nema sumnje da,

17
00:00:58,809 --> 00:01:02,191
ako je izbegne, tvoja slede訛
ponuda 詁 biti negde oko 25.


18
00:01:02,269 --> 00:01:04,542
Bez petlje nema slave,
pretpostavljam.


19
00:01:05,939 --> 00:01:07,739
Sve je na tebi, du嗤.

20
00:01:07,817 --> 00:01:09,864
Mada, dobro razmisli.

21
00:01:12,528 --> 00:01:14,926
Nema dogovora!

22
00:01:23,037 --> 00:01:26,045
Pogledaj svog mu杪!
Pa...


23
00:01:26,123 --> 00:01:28,757
Izvini, ne se訛m se
da li sam tra枴la broj 14.


24
00:01:28,835 --> 00:01:30,259
閣a ona misli da ima?

25
00:01:30,337 --> 00:01:32,135
Dao si joj Narcan?
- Da.

26
00:01:32,213 --> 00:01:34,179
O, da, i ti si to uradio,
zar ne?


27
00:01:34,257 --> 00:01:37,043
O, Gospode, Gospode!
- Koliko Gospoda!


28
00:01:42,680 --> 00:01:44,145
Halo?

29
00:01:44,224 --> 00:01:45,397
Bako, D枡j je.

30
00:01:45,475 --> 00:01:48,428
Ko?
- D柞.

31
00:01:49,477 --> 00:01:51,401
O, D柞!

32
00:01:51,479 --> 00:01:53,404
Kako si, du嗤?

33
00:01:53,483 --> 00:01:54,988
Da, dobro.

34
00:01:55,066 --> 00:01:58,532
Mama se predozirala i umrla i tako...

35
00:02:00,279 --> 00:02:03,245
Jesi li dobro?
- Da, dobro sam. Izvini.

36
00:02:03,323 --> 00:02:05,930
Verovatno sam trebao
da ka枡m to malo sporije,

37
00:02:06,024 --> 00:02:08,109
a ne samo da izbrbljam tako.

38
00:02:08,411 --> 00:02:10,835
Ne znam 嗾a bih trebao
da radim sada.

39
00:02:10,914 --> 00:02:14,589
Gde je ona?
- Odveli su je. Hitna je dolazila.

40
00:02:14,667 --> 00:02:16,215
A policajci, du嗤?

41
00:02:16,294 --> 00:02:20,464
Dolazili su i uzeli izjavu i tako to,
ali ja sam rekao da imam 18

42
00:02:20,568 --> 00:02:23,264
i sada ne znam
嗾a bih trebao da uradim.

43
00:02:23,342 --> 00:02:26,558
Ta鈩o, ta鈩o.
- Nisu rekli ni嗾a, zna.

44
00:02:26,637 --> 00:02:28,930
Na primer, treba li da
organizujem sahranu i tako to.

45
00:02:29,044 --> 00:02:32,797
Ne znam 嗾a bi trebalo da radim
sa svom tom papirologijom

46
00:02:32,933 --> 00:02:36,358
i priprem
[...]
Everything OK? Download subtitles