Preview Subtitle for Buda As Sharm Foru Rikht


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:40,394 --> 00:00:44,971
BUDHA SE SRU蟹O OD SRAMA

2
00:01:31,240 --> 00:01:34,198
Hej, dete! Nisam ti rekla
da ne doe ovamo?

3
00:01:34,560 --> 00:01:37,711
Na啾 pe詈na je mra鈩a.
Tamo ne mogu da u鑛m.

4
00:01:38,000 --> 00:01:41,390
Probudi詁 mi k詁rku!
Vrati se u svoju pe詈nu!

5
00:01:41,960 --> 00:01:43,439
Za嗾o vi鐺?

6
00:01:43,720 --> 00:01:45,950
Tvoj sin je probudio moju k詁rku!

7
00:01:46,160 --> 00:01:48,037
Doi, hajdemo u na嗽 pe詈nu!

8
00:01:48,320 --> 00:01:50,959
Ve枴 svoju k詁rku i nemoj da vi鐺!

9
00:01:51,280 --> 00:01:54,875
Ve枴 ti svog sina!
Moja k詁rka nije pile da je ve枡m!

10
00:01:56,440 --> 00:01:58,317
Tebe 誦 da ve枡m!

11
00:01:58,600 --> 00:02:01,353
Ne誦 mu ni da 鑾jem glas!

12
00:02:04,440 --> 00:02:07,591
Izvoli, tu je: svetlo!
Mo枡 po鐺ti da 鑛ta.

13
00:02:35,720 --> 00:02:37,199
Idem po vodu.

14
00:02:37,640 --> 00:02:39,710
Nemoj i詈 da igra sa Abasom!

15
00:02:40,120 --> 00:02:42,315
Ostani tu i pazi na dete.

16
00:04:02,320 --> 00:04:05,153
Tiho 鑛taj.
Dete spava.

17
00:04:10,920 --> 00:04:13,639
Ti啼!
Dete spava!

18
00:04:15,360 --> 00:04:17,635
Zar ne razume?

19
00:04:18,760 --> 00:04:21,433
Naravno da ne!

20
00:04:22,400 --> 00:04:26,029
Majka mi je vezala nogu.
Ne mogu da odem odavde.

21
00:04:31,280 --> 00:04:34,238
Abas, ti啼!
Dete spava!

22
00:04:36,680 --> 00:04:38,716
Tebi pri鐶m!

23
00:04:39,520 --> 00:04:41,556
Ti啼!

24
00:04:45,120 --> 00:04:48,157
Ljubomorna si jer ne zna
da 鑛ta.

25
00:04:48,560 --> 00:04:50,630
Za嗾o bi bila ljubomorna?

26
00:04:52,480 --> 00:04:56,758
Ti si mlaa sestra.
Ne mo枡 da ide u 嗅olu.

27
00:04:58,000 --> 00:05:00,992
- Znam da 鑛tam.
- Ne, ne zna.

28
00:05:01,440 --> 00:05:03,431
Doi i pro鑛taj!

29
00:05:04,400 --> 00:05:08,837
- Znam... ali ne誦.
- Ako zna...鑛taj.

30
00:05:09,400 --> 00:05:12,233
Ne誦 鑛tati jer 誦 probuditi bebu.

31
00:05:14,360 --> 00:05:16,351
Doi i pro鑛taj.

32
00:05:19,200 --> 00:05:22,749
Ne zna da 鑛ta!
Zar ne?

33
00:05:30,400 --> 00:05:33,153
- Zna kako treba 鑛tati...
- Ja....

34
00:05:36,600 --> 00:05:39,831
Voda, kanta, ku訛...

35
00:05:43,120 --> 00:05:45,429
Dr枴 naopa鑢e.

36
00:05:47,000 --> 00:05:49,036
Poslu杪vnik...

37
00:05:50,680 --> 00:05:52,796
Nar...

38
00:05:53,680 --> 00:05:55,716
覚lja...

39
00:05:56,640 --> 00:05:58,676
ネajnik...

40
00:05:59,200 --> 00:06:00,792
Orah...

41
00:06:02,440 --> 00:06:04,431
Jedan 鑰vek...

42
00:06:05,640 --> 00:06:08,200
Dva 鑰veka...

43
00:06:11,960 --> 00:06:14,315
Ovo nije 鑛tanje.

44
00:06:17,080 --> 00:06:20,516
ネitaj slova,
a ne slike.

45
00:06:24,680 --> 00:06:28,719
Nar, olovka.
- Izvoli, 鑛tam re鑛.

46
00:06:32,960 --> 00:06:36,236
Jedan 鑰vek je spavao ispod jednog drveta.

47
00:06:36,760 --> 00:06:39,399
Odjednom mu je pao orah na glavu.

48
00:06:40,200 --> 00:06:43,192
ネovek je ustao i rekao:

49
00:06:43,640 --> 00:06:47,428
"Sre訛 da nije bila tikva.
Ina鐺 bi sad bio mrtav."

50
00:06:55,200 --> 00:06:58,272
Jedan 鑰vek je spavao ispod drveta.

51
00:06:58,960 --> 00:07:01,758
Odjednom mu je pao orah na glavu.

52
00:07:02,360 --> 00:07:05,352
ネovek je upla啼no ustao i rekao:

53
00:07:05,760 --> 00:07:09,992
[...]
Everything OK? Download subtitles