Preview Subtitle for Caribbean


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:55,220 --> 00:00:59,100
 ј–»Ѕ— » ѕ»–ј“»

2
00:01:01,300 --> 00:01:04,500
—AЌƒЏ Џ“ Ќј ћЏ–“¬≈÷ј

3
00:02:16,780 --> 00:02:19,260
”ил!

4
00:02:19,460 --> 00:02:22,460
 акво става?
- Ќ¤мам представа.

5
00:02:23,740 --> 00:02:26,740
»зглеждаш прекрасно.

6
00:02:27,100 --> 00:02:30,700
Ћоша карма е младоженецът
да види булката преди сватбата.

7
00:02:30,900 --> 00:02:33,900
Ќаправете път!
 ак се осмел¤вате?

8
00:02:34,100 --> 00:02:38,420
¬еднага оттеглете войниците си!
„увате ли?

9
00:02:38,620 --> 00:02:41,460
√убернатор —уон,
доста време мина.

10
00:02:41,620 --> 00:02:44,820
 ътлър Ѕекет?
- ¬същност, вече съм лорд.

11
00:02:46,340 --> 00:02:51,460
Ћорд или не, н¤мате основание
и право да арестувате този човек.

12
00:02:51,740 --> 00:02:55,020
¬същност имам.
√осподин ћърсър.

13
00:02:56,700 --> 00:03:00,740
«аповед за арест
на н¤кой си ”или¤м “ърнър.

14
00:03:04,820 --> 00:03:09,020
Ќо тук пише ≈лизабет —уон?
- ѕростете, каква нелепа грешка.

15
00:03:09,220 --> 00:03:12,420
јрестувайте ¤.
- ѕо какви обвинени¤?

16
00:03:12,580 --> 00:03:15,620
ј, ето една и за ”или¤м “ърнър.

17
00:03:15,780 --> 00:03:20,260
»мам още една за арест на н¤кой си
ƒжейсън Ќорингтън. “ой тук ли е?

18
00:03:20,420 --> 00:03:25,060
¬ какво ни обвин¤вате?
-  омодорът напусна преди месеци.

19
00:03:25,260 --> 00:03:28,020
Ќе отговорихте
точно на въпроса ми.

20
00:03:28,180 --> 00:03:31,380
Ћорд Ѕекет.
ќтносно въпросите без отговор...

21
00:03:31,500 --> 00:03:35,100
Ќие сме под юрисдикци¤та
на губернатора на ѕорт –о¤л.

22
00:03:35,260 --> 00:03:38,020
«адължени сте да ни кажете
в какво ни обвин¤вате.

23
00:03:38,180 --> 00:03:41,580
ќбвинението е: ”частие в заговор
с цел освобождаване на н¤кой,

24
00:03:41,740 --> 00:03:45,860
извършил престъпление
против короната, наказан със смърт.

25
00:03:46,260 --> 00:03:51,500
ƒе¤ние, което...
-  оето се осъжда също със смърт.

26
00:03:53,740 --> 00:03:58,180
¬еро¤тно помните пирата ƒжак —пароу?
-  апитан!

27
00:03:59,860 --> 00:04:02,860
 апитан ƒжак —пароу.

28
00:04:03,140 --> 00:04:07,340
 апитан ƒжак —пароу.
ƒа, простете за невежеството.

29
00:04:09,020 --> 00:04:13,820
ѕетнайсет души
връз сандъка на мъртвеца


30
00:04:14,060 --> 00:04:18,060
…о-хо-хо и бутилка с ром!

31
00:04:18,860 --> 00:04:23,220
ѕий, а д¤волът
ще се погрижи за венеца


32
00:04:23,820 --> 00:04:28,700
…о-хо-хо и бутилка с ром!

33
00:06:26,549 --> 00:06:29,669
»звин¤вай, при¤тел.

34
00:06:30,309 --> 00:06:33,629
Ќещо против
да отклоним малко курса?

35
00:06:34,180 --> 00:06:37,140
“ака и предположих.

36
00:06:42,387 --> 00:06:47,627
“ова не е точно по плана.
- ћалко проблеми, но вече съм тук.

37
00:06:49,587 --> 00:06:54,027
Ќамерихте ли това,
за което отидохте?

38
00:06:55,147 --> 00:06:58,227
 апитане, цели¤т екипаж,
в това число и аз,

39
00:06:58,347 --> 00:07:01,867
се над¤вахме, че пл¤чката ще бъде...
малко по-бл¤скава.

40
00:07:02,027 --> 00:07:06,107
—лед като ќстровът на мъртвите
потъва с ц¤лото съкровище на него.

41
00:07:06,227 --> 00:07:10,747
ј и  ралски¤т флот е по петите ни.
- » този ураган.

42
00:07:11,027 --> 00:07:15,707
¬същност, отдавна не сме имали
пор¤дъчно пл¤чкосване.

43
00:07:17,5
[...]
Everything OK? Download subtitles