Preview Subtitle for Caribbean


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,060 --> 00:00:02,980
Трябва да ти благодаря, Джак.
- Така ли?

2
00:00:03,040 --> 00:00:06,640
След като ме остави на онзи кораб
да уредя дълга ти с Джоунс...

3
00:00:06,800 --> 00:00:09,520
Какво?
- Какво?

4
00:00:09,680 --> 00:00:13,800
Намерих там баща си.
- О, тогава пак заповядай.

5
00:00:15,240 --> 00:00:18,520
Всичко каквото ми каза,
всичко е било лъжа!

6
00:00:18,680 --> 00:00:22,000
Общо взето. Благородна лъжа.

7
00:00:23,720 --> 00:00:26,840
Какво правиш?
- Ще убия Джоунс.

8
00:00:28,920 --> 00:00:32,800
Не мога да допусна това, Уилиям.
Ако Джоунс умре,

9
00:00:33,160 --> 00:00:37,160
кой ще отзове зверчето му от лова?

10
00:00:42,840 --> 00:00:47,120
Сега... ако обичаш, ключът.

11
00:00:51,320 --> 00:00:55,800
Спазвам обещанията си, Джак.
Възнамерявам да освободя баща си.

12
00:00:55,960 --> 00:00:59,600
Надявам се, че ще гледаш.
- Не мога да допусна това!

13
00:00:59,760 --> 00:01:03,760
Съжалявам.
- Знаех си, че ще ме харесаш.

14
00:01:05,080 --> 00:01:08,360
Лорд Бекет иска съдържанието
на този сандък.

15
00:01:08,880 --> 00:01:12,480
Ако му го доставя, си връщам живота.

16
00:01:13,400 --> 00:01:18,320
Тъмната страна на амбицията.
- По-скоро лъчът на надеждата.

17
00:01:22,880 --> 00:01:25,800
Спрете!

18
00:01:30,720 --> 00:01:33,040
Уил!

19
00:01:33,200 --> 00:01:36,120
Пази сандъка!
- Няма!

20
00:01:36,440 --> 00:01:40,680
Спрете, не е забавно!
Това не е начин за решаване...

21
00:01:40,960 --> 00:01:45,920
О, хубаво!
Вадете сабите и се колете!

22
00:01:46,040 --> 00:01:48,840
Така ще се разберете!
Писна ми!

23
00:01:49,040 --> 00:01:53,600
Писна ми! Писна ми от залитащи,
пияни до козирката пирати!

24
00:01:56,480 --> 00:02:01,240
За какво се бият?
- Всеки иска сандъка за себе си.

25
00:02:01,400 --> 00:02:04,400
Господин Норингтън, за да върне
малкото си чест.

26
00:02:04,560 --> 00:02:07,480
Старият Джак
иска да спаси кожата си,

27
00:02:07,640 --> 00:02:13,120
а Търнър - смятам, че иска да спаси
баща си, двойно проклетият пират.

28
00:02:14,400 --> 00:02:16,920
Тъжно!

29
00:02:17,080 --> 00:02:21,640
Сандъкът трябва да струва скъпо.
- Ужасно изкушение.

30
00:02:22,000 --> 00:02:26,920
Ако бяхме почтени хора,
щяхме да ги спасим от изкушението.

31
00:02:33,320 --> 00:02:36,440
Достатъчно!

32
00:02:39,640 --> 00:02:42,840
О, колко е топло!

33
00:03:15,600 --> 00:03:18,640
След вас, г-н Търнър.

34
00:04:03,080 --> 00:04:06,280
Не, след вас, г-н Норингтън.

35
00:04:56,000 --> 00:04:58,920
Извинете, но трябва да убия човека,
който ми съсипа живота.

36
00:04:59,080 --> 00:05:02,560
Моля, заповядайте.
- Нека първо помислим, комодоре.

37
00:05:03,000 --> 00:05:08,040
Да се върнем малко назад, когато
известният пират бе зад решетките.

38
00:05:08,200 --> 00:05:13,560
Кой освободи клетият пират
и ви открадна любимата?

39
00:05:15,560 --> 00:05:18,520
Чия е вината всъщност

40
00:05:18,680 --> 00:05:22,600
да се превърнете в алкохолизиран
матрос, работещ за пирати?

41
00:05:22,760 --> 00:05:25,520
Достатъчно!

42
00:05:27,040 --> 00:05:30,760
За съжаление, г-н Търнър,
той е прав!

43
00:05:32,520 --> 00:05:35,720
Стискам ти палци, приятел!

44
00:06:30,400 --> 00:06:33,320
Взехме го!

45
00:06:46,400 --> 00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles