Preview Subtitle for Duo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,100 --> 00:00:07,400
AnimeBGSub Team® представя

2
00:00:07,600 --> 00:00:12,400
Легендата за Duo
Превод: Ивайло Игнатов - IvCHoy

3
00:00:12,400 --> 00:00:14,700
AnimesBGsub.data.bg
AnimesBGsub.mail.bg

4
00:00:15,100 --> 00:00:15,700
Зейг...

5
00:00:27,400 --> 00:00:29,700
Харесвам този поглед в очите ти, Зейг.

6
00:00:30,700 --> 00:00:31,400
Млъкни!

7
00:00:32,600 --> 00:00:35,700
Казал си на хората за тайната на Болеста на Смъртта.

8
00:00:35,700 --> 00:00:38,300
Но...
Какво си направил от тогава?

9
00:00:38,900 --> 00:00:42,900
Струва ми се, че се забавляваш в ада,
който си направил от този свят!

10
00:00:45,700 --> 00:00:48,300
За престъплението, че си
направил света такъв какъвто е сега...

11
00:00:52,700 --> 00:00:54,800
Най на края си преодолял своята несигурност...

12
00:00:55,700 --> 00:00:57,100
радвам се...

13
00:01:03,400 --> 00:01:05,700
Намерих те, Зейг!

14
00:01:08,000 --> 00:01:09,200
Разбирам...

15
00:01:10,700 --> 00:01:14,000
предполагам, че това означава, че наща
итка ще бъде отложена.

16
00:01:17,000 --> 00:01:18,500
Ще те гледам как се биеш.

17
00:01:19,700 --> 00:01:21,100
Ще чакам...

18
00:01:24,900 --> 00:01:27,800
Перфектно, всички неприятности се махнаха от пътя ми.

19
00:01:27,800 --> 00:01:31,700
От колко време чаках този момент...

20
00:01:35,000 --> 00:01:38,100
Това ще бъде деня, в който ще останеш в забрава!

21
00:01:43,400 --> 00:01:44,900
Спри с лукавите си номера!

22
00:02:02,700 --> 00:02:04,300
Ах ти Копеле...

23
00:02:05,500 --> 00:02:07,800
Защо не се целиш в важна точка?

24
00:02:09,000 --> 00:02:10,600
Не ме карай да се повтарям.

25
00:02:11,500 --> 00:02:14,200
Защото си човек.

26
00:02:22,900 --> 00:02:26,900
И така аз съм обект на
твоето съжаление за втори път.

27
00:02:31,300 --> 00:02:31,900
Ръката ти!

28
00:02:32,200 --> 00:02:33,200
Това да не е...

29
00:02:34,800 --> 00:02:36,300
Да.

30
00:02:37,700 --> 00:02:42,600
Желанието ми, да искам да се бия с теб,
подтискаше болеста.

31
00:02:45,400 --> 00:02:46,900
Защо стигаш толкоз далеч...?

32
00:02:48,400 --> 00:02:50,400
Пак ли ще ме съжалиш?

33
00:02:54,200 --> 00:02:56,800
Не те разбирам вече.

34
00:03:00,400 --> 00:03:04,400
Но, докато си вампир, моята омраза
никога няма да изчезне.

35
00:03:09,600 --> 00:03:13,600
Определено...
със сигурност ще се отърва от това унижение!

36
00:03:16,400 --> 00:03:19,100
Заклевам се в този кръст.

37
00:03:21,600 --> 00:03:25,600
Следващият път когато се срещем
ще бъде краят ти!

38
00:03:27,000 --> 00:03:27,900
Лизий!

39
00:03:32,900 --> 00:03:36,900
Итс файв Ъ'клок!

40
00:03:45,900 --> 00:03:46,300
Дуо!

41
00:03:58,600 --> 00:04:02,600
Ако не бях разкрил на хората тайната за
Болеста на Смъртта...

42
00:04:03,700 --> 00:04:05,500
чудя се какво ли щеше да стане...

43
00:04:08,700 --> 00:04:12,400
Единствения път останал за човека
е съдбата на смъртта.

44
00:04:13,700 --> 00:04:15,300
Всичко беше тъмнина...

45
00:04:17,700 --> 00:04:19,500
и мрака поражда само мрак.

46
00:04:22,000 --> 00:04:26,000
Щеше да бъде, свят по - тъмен
и по - жалък от сега.

47
00:04:34,000 --> 00:04:35,800
Смъртта не може да бъде видяна.

48
00:04:37,300 --> 00:04:39,100
Заради това хората могат да имат наде
[...]
Everything OK? Download subtitles