Preview Subtitle for 0314


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,200 --> 00:00:03,565
Gledali smo...

2
00:00:03,600 --> 00:00:06,700
Ianova ena Jane preminula je.

3
00:00:06,800 --> 00:00:08,600
Gaby je stekla novog prijatelja.

4
00:00:08,700 --> 00:00:10,565
Prijateljica, ne cura.

5
00:00:10,600 --> 00:00:12,900
Prst pravde...
Mislim da je to telefonski broj.


6
00:00:13,000 --> 00:00:14,600
Pokazivao je prema Mikeu...

7
00:00:14,700 --> 00:00:18,400
Testirali su moj odvija* i na njemu
pronali Moniqueine tragove krvi.

8
00:00:18,500 --> 00:00:20,750
Ali ni dalje se nije mogao sjetiti.

9
00:00:20,785 --> 00:00:23,000
Bree je nala vre«icu s dokazom.

10
00:00:23,100 --> 00:00:25,100
Moramo neto u*initi.

11
00:00:25,200 --> 00:00:27,800
Nita dok ne vratimo
ovo u njezinu ku«u.

12
00:00:27,900 --> 00:00:30,300
Orson je proveo no«...

13
00:00:30,335 --> 00:00:32,700

to eli?
- Unu*e.

14
00:00:32,800 --> 00:00:35,300
Koju bi najradije zaboravio.

15
00:00:35,335 --> 00:00:36,800
Silovala si mog mua.

16
00:00:36,900 --> 00:00:40,100
Ve« sada mogu o*ekivati...
Au!

17
00:00:42,800 --> 00:00:44,300
Dva su mjeseca prola

18
00:00:44,900 --> 00:00:47,500
otkad se Mike Delfino
probudio iz kome,


19
00:00:47,600 --> 00:00:49,200
a uspomene koje je izgubio

20
00:00:49,300 --> 00:00:51,900
napokon su se po*ele vra«ati.

21
00:00:54,000 --> 00:00:55,400
Sada se mogao sjetiti

22
00:00:55,500 --> 00:00:58,000
Prvog puta kada je
vidio Wisteriu Lane...


23
00:01:00,300 --> 00:01:03,500
Prvog puta kada je upoznao
svoje nove susjede...


24
00:01:06,000 --> 00:01:09,700
I prvi put kada je *uo
Susan Mayer kako se smije.


25
00:01:12,500 --> 00:01:17,700
Ali sje«anje kojem je najvie
teio uporno mu je izmicalo.


26
00:01:17,800 --> 00:01:21,065
Zato se obratio hipnoterapeutu,

27
00:01:21,100 --> 00:01:25,100
pa da se napokon prisjeti ba svega.

28
00:01:31,800 --> 00:01:34,500
Mislila sam da nikad ne«ete sti«i.

29
00:01:34,535 --> 00:01:38,000
ao mi je. Promet je grozan.

30
00:01:39,200 --> 00:01:41,400
Ups!

31
00:01:41,500 --> 00:01:44,500
Oprostite zbog toga.

32
00:01:44,600 --> 00:01:47,100
Zvala sam svog ku«epazitelja
kad je po*elo curiti,

33
00:01:47,200 --> 00:01:49,200
a on je preporu*io vas.

34
00:01:49,300 --> 00:01:52,200
Bila sam tako smuena da
nisam mogla prona«i papiri«,

35
00:01:52,300 --> 00:01:54,700
pa sam zapisala broj na ruku.

36
00:01:54,800 --> 00:01:56,700
Kada zavrite sa sudoperom,
moda mi moete

37
00:01:56,800 --> 00:01:59,800
pomo«i jo sa ne*im.
- Gledajte...

38
00:01:59,835 --> 00:02:02,800
Polaskan sam, ali viَam se s nekim.

39
00:02:02,900 --> 00:02:05,365
Ja isto...

40
00:02:05,400 --> 00:02:09,000
Ali on je oenjen, a ja sam pijana.

41
00:02:11,200 --> 00:02:14,200
Ovaj, cijev vam je puknuta.

42
00:02:14,300 --> 00:02:16,665
Nemam nijednu sa sobom.

43
00:02:16,700 --> 00:02:19,500
Morat «u i«i u eljezariju.
- Sada? Ali kasno je.

44
00:02:19,600 --> 00:02:22,000
Da, pa, voda «e i dalje curiti,

45
00:02:22,100 --> 00:02:23,965
i napraviti jo vie tete.

46
00:02:24,000 --> 00:02:27,400
Ja, ovaj, vratit «u se za jedan sat.
- Ja «u *ekati
[...]
Everything OK? Download subtitles