Preview Subtitle for Nanny Mcphee 2005


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,948 --> 00:00:38,295
Nau priu moramo poeti,
na alost, praznom stolicom.

2
00:00:40,093 --> 00:00:43,924
Da nije prazna, ne bismo
imali priu, ali je prazna...

3
00:00:45,326 --> 00:00:48,094
i mi imamo priu
i vreme je da je ispriamo.

4
00:01:11,059 --> 00:01:12,764
DADILJA MCPHEE

5
00:01:13,157 --> 00:01:16,327
Ovo je pria o mojoj porodici.
O moje sedmoro dece,

6
00:01:16,785 --> 00:01:18,669
koji su svi jako pametni,

7
00:01:19,094 --> 00:01:22,577
ali i jako, jako, jako nemirni.

8
00:01:27,590 --> 00:01:30,637
Ovo je dadilja Whetstone.
Sedamnaesta dadilja,

9
00:01:30,938 --> 00:01:32,610
koju sam unajmio
da uva moju decu.

10
00:01:33,315 --> 00:01:36,928
Ona je bila najstroija, najvra...

11
00:01:37,261 --> 00:01:39,108
i neustraiva dadilja u celoj zemlji.

12
00:01:42,294 --> 00:01:44,659
Kada sam tog jutra otiao na posao,
u lokalno pogrebno preduzee,

13
00:01:44,969 --> 00:01:48,012
bio sam uveren da ne postoji nita,

14
00:01:49,075 --> 00:01:50,954
apsolutno nita...

15
00:01:51,297 --> 00:01:53,801
to mogu da urade moja deca,
a to bi je uznemirilo.

16
00:01:55,564 --> 00:01:56,949
Pojeli su bebu!

17
00:01:58,326 --> 00:01:59,609
Osim toga.

18
00:02:36,477 --> 00:02:38,831
Deco, gde je Aggy?

19
00:02:55,258 --> 00:02:58,017
Pogledaj se,
prekrivena si kupusom.

20
00:03:00,297 --> 00:03:01,703
I cela si u sosu.

21
00:03:03,286 --> 00:03:04,724
Ono to e privui vau panju je...

22
00:03:04,941 --> 00:03:07,000
da je dadilja Whetstone dala otkaz.

23
00:03:07,797 --> 00:03:11,410
Popodne u da odem u agenciju
i unajmiu novu dadilju...

24
00:03:11,736 --> 00:03:15,070
i neete je oterati, kao to ste uradili
sa dadiljom Whetstone i ostalima.

25
00:03:19,859 --> 00:03:20,813
Tata?

26
00:03:21,736 --> 00:03:23,875
To bi bilo to. To e srediti...

27
00:03:28,628 --> 00:03:32,880
Tri dana, osam sati i 47 minuta.
Nje smo se otarasili...

28
00:03:34,317 --> 00:03:36,723
23 sata i 30 minuta
bre od prethodne.

29
00:03:37,672 --> 00:03:41,457
Mislim da je definitivno odluilo
jedenje bebe. Dobro uraeno, Eric.

30
00:03:43,767 --> 00:03:47,487
Gospodine Brown, dobro ste?
- Savreno. Da, savreno sam dobro.

31
00:03:48,267 --> 00:03:49,875
Evangeline,
ne elim da te plaim,

32
00:03:49,875 --> 00:03:51,738
ali da li bi mogla
da obavesti kuvaricu...

33
00:03:52,164 --> 00:03:53,614
da je nova dadilja morala
iznenada da ode,

34
00:03:53,851 --> 00:03:55,912
i da sam ja poao u agenciju,
da naem novu.

35
00:04:12,629 --> 00:04:14,177
DADILJE OKRUGA

36
00:04:21,770 --> 00:04:23,433
Gospoo Partridge.
- Zatvoreni smo.

37
00:04:24,992 --> 00:04:28,987
Moete li... molim vas,
pustite me unutra... - Odlazite.

38
00:04:30,018 --> 00:04:32,948
Sluajte.
Nisu pojeli bebu, to je bio trik.

39
00:04:33,460 --> 00:04:36,207
Nema vie dadilja,
sve ste probali.

40
00:04:46,613 --> 00:04:50,035
Osoba koja vam treba
je dadilja McPhee.

41
00:04:50,868 --> 00:04:51,979
To ste vi, gospoo Patridge?

42
00:04:53,868 --> 00:04:57,457
Osoba koja vam treba
je dadilja McPhee.

43
00:04:58,910 --> 00:05:01,927
Odlino, ali treba odmah da pone,
ve kasnim sa obavezama.

44
00:05:02,742 --> 00:05:05,413
Dadilja McPhee
nije u naim knjigam
[...]
Everything OK? Download subtitles