Preview Subtitle for Charro


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,629 --> 00:00:20,807
Ze španšlskşch titulkª do CZ p½eložil :
R.RICKIE

2
00:00:19,715 --> 00:00:23,258


3
00:00:20,107 --> 00:00:20,307


4
00:00:25,422 --> 00:00:29,084


5
00:00:29,675 --> 00:00:32,588


6
00:00:33,133 --> 00:00:38,191


7
00:00:38,851 --> 00:00:41,423


8
00:00:53,420 --> 00:00:56,978


9
00:00:58,026 --> 00:01:01,823


10
00:01:02,343 --> 00:01:05,793


11
00:01:07,888 --> 00:01:12,083


12
00:01:12,467 --> 00:01:15,264


13
00:01:15,980 --> 00:01:21,450


14
00:01:21,728 --> 00:01:24,329


15
00:01:27,096 --> 00:01:30,752


16
00:01:31,781 --> 00:01:35,292


17
00:01:35,928 --> 00:01:39,563


18
00:01:39,950 --> 00:01:43,707


19
00:01:44,143 --> 00:01:48,249


20
00:01:59,734 --> 00:02:02,868


21
00:02:04,235 --> 00:02:07,813


22
00:02:08,739 --> 00:02:11,931


23
00:02:14,456 --> 00:02:18,462


24
00:02:18,807 --> 00:02:21,787


25
00:02:22,283 --> 00:02:27,160


26
00:02:27,960 --> 00:02:30,237


27
00:03:45,771 --> 00:03:46,875
Dobrş den, co to bude?

28
00:03:47,439 --> 00:03:49,195
Tequilu, dobrej

29
00:03:50,396 --> 00:03:51,396
Dvš pesos, Charro.

30
00:03:57,362 --> 00:03:59,606
jmenuji se Wade
Jess Wade.

31
00:03:59,749 --> 00:04:00,838
Dozvšdšl si se nšco?

32
00:04:01,047 --> 00:04:02,047
Ne, Charro.

33
00:04:03,890 --> 00:04:05,315
Nšjakş vzkaz pro mš?

34
00:04:07,021 --> 00:04:08,021
Ne Charro.

35
00:04:17,977 --> 00:04:19,432
Nikdo se neptal po Jesse Wadeovi?

36
00:04:20,846 --> 00:04:24,280
- ŽÃdnş tip pro vÃs
- Muž, žena ...

37
00:04:25,501 --> 00:04:29,578
Mladà žena s Òernşmi vlasy
st½ednÚ vşšky.

38
00:04:30,444 --> 00:04:32,821
Tak si ji pamatuju...

39
00:04:39,100 --> 00:04:42,510
PožÃdala mš, abych p½išel.
Jel jsem dva dny, abych se sem dostal.

40
00:05:09,835 --> 00:05:11,001
OmlouvÃm se Jessi.

41
00:05:12,434 --> 00:05:15,010
BÃl jsem se, že nebudeš chtÚt
za mnou p½ijet.

42
00:05:16,494 --> 00:05:18,934
Použili jsme ji,
aby tš p½ilÃkala.

43
00:05:20,267 --> 00:05:21,331
A jsi tady.

44
00:05:23,330 --> 00:05:24,995
Všichni jsme rÃdi, že tš vidÚme.

45
00:05:25,500 --> 00:05:26,500
Nehşbej se Jessi !

46
00:05:26,824 --> 00:05:27,824
Vypadnšte !

47
00:06:02,708 --> 00:06:03,708
V po½Ãdku !

48
00:06:04,403 --> 00:06:05,666
VÚte, co mÃte dšlat !

49
00:06:08,005 --> 00:06:09,794
Co mi navrhuješ Jessi ?

50
00:06:16,748 --> 00:06:18,394
MusÚm se odsud nšjak dostat !

51
00:06:24,543 --> 00:06:27,172
Každej kdo se hne,
se pohne naposled !

52
00:06:28,595 --> 00:06:29,595
RozumÚte ?

53
00:06:30,856 --> 00:06:31,856
Možnà pÃr z vÃs

54
00:06:33,045 --> 00:06:34,045
Jdu ven !

55
00:06:35,233 --> 00:06:36,233
Myslete na to.

56
00:06:41,722 --> 00:06:43,847
Pamatujte, že prvnÚ krok
vÃs zabije.

57
00:06:58,247 --> 00:06:59,247
Kam jdeš ?

58
00:07:00,493 --> 00:07:02,588
Mªj drahş p½Úteli, Jessi Wade !

59
00:07:03,524 --> 00:07:04,524
Poslouchej Jessi.

60
00:07:09,638 --> 00:07:11,256
Nemšl si nÃs opouštšt Jessi.

61
00:07:12,774 --> 00:07:13,869
Chybښ nÃm.
Mªžeš mi vš½it

62
00:07:14,992 --> 00:07:15,992
Myslel jsem si to.

63
00:07:17,378 --> 00:07:18,888
Hni se Billy,
zkontroluj šÕfa.

64
00:07:24,241 --> 00:07:25,444
Äekl bych, že to
[...]
Everything OK? Download subtitles