Preview Subtitle for Tng S4e21 The Drumhead


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,319 --> 00:00:05,653
Kapitநூnவ்v denங்k,
hvக்zdnளூ datum 44769.2.

2
00:00:05,781 --> 00:00:08,736
Nக்kolik tன்dnவ் mநூme v rநூmci
vக்deckளூho vன்mக்nnளூho programu

3
00:00:08,869 --> 00:00:11,491
na palubக் klingonskளூho exobiologa.

4
00:00:11,622 --> 00:00:14,328
Mநூme ale podezல்enங், ௱e je zapleten

5
00:00:14,459 --> 00:00:18,624
do ழ்niku tajnன்ch informacங் a mo௱nநூ
i do sabotநூ௱e naஞுeho warp pohonu.

6
00:00:18,756 --> 00:00:23,716
Vy jste se data 44758 dostal do souborவ்
pohonnளூho systளூmu?

7
00:00:23,846 --> 00:00:24,628
Jநூ ne.

8
00:00:24,764 --> 00:00:28,300
Ale ano, z poழூங்taழூe 12B-9,
paluba 36.

9
00:00:28,435 --> 00:00:31,639
Poழூங்taழூ zaznamenal vaஞுi identifikaci
z komunikநூtoru.

10
00:00:31,773 --> 00:00:33,351
To bude omyl.

11
00:00:33,483 --> 00:00:38,989
J'Dane, mநூme potvrzeny zprநூvy,
௱e schematickளூ nநூkresy naஞுங் dilithiovளூ komory

12
00:00:39,116 --> 00:00:42,616
se o tன்den pozdக்ji objevily
v rukou Romulanவ்.

13
00:00:42,745 --> 00:00:44,573
O tom nic nevங்m.

14
00:00:44,706 --> 00:00:48,657
Zல்ejmக் takளூ nic nevங்te o vன்buchu, kterன்
nநூm ve stejnளூ dobக் vyல்adil warp pohon?

15
00:00:48,795 --> 00:00:53,173
Ne, o tom nic nevங்m!
Obviத்ujete mக், proto௱e jsem Klingon.

16
00:00:55,762 --> 00:01:00,140
Nநூஞு ஞுளூf bezpeழூnosti je takளூ Klingon.
To s tங்m vவ்bec nesouvisங்.

17
00:01:00,268 --> 00:01:02,973
Tak mக் poஞுlete domவ்,
kdy௱ jste tak podezங்ravங்.

18
00:01:03,480 --> 00:01:06,019
U௱ jsme se spojili s klingonskou
Vysokou radou.

19
00:01:06,150 --> 00:01:08,986
Budete vydநூn domவ்,
jakmile skonழூங்me naஞுe vyஞுetல்ovநூnங்.

20
00:01:09,905 --> 00:01:12,397
- U௱ vநூm nemநூm co ல்ங்ct.
- Tak dobல்e.

21
00:01:12,533 --> 00:01:15,654
Worfe, doprovoஞ்te
poruழூங்ka do kajuty.

22
00:01:24,966 --> 00:01:28,751
- Co myslங்ஞு?
- Tக்௱ko ல்ங்ct.

23
00:01:28,888 --> 00:01:33,183
Je velmi uzavல்enன்,
ale urழூitக் nக்co skrன்vநூ.

24
00:01:36,564 --> 00:01:40,397
V naஞுem svக்tக்
nenங் tvளூ jmளூno znநூmo.

25
00:01:40,527 --> 00:01:43,150
Jako kdybys neexistoval.

26
00:01:43,990 --> 00:01:46,992
Jak hroznளூ bல்ங்mக்
pro vநூleழூnங்ka,

27
00:01:47,119 --> 00:01:48,863
bன்t nikன்m,

28
00:01:48,997 --> 00:01:51,239
nemங்t ௱நூdnou ழூest,

29
00:01:51,375 --> 00:01:54,330
௱நூdnou ஞுanci na zங்skநூnங் slநூvy.

30
00:02:00,511 --> 00:02:04,724
Mநூm v naஞுem svக்tக் pல்நூtele,
mocnளூ pல்நூtele.

31
00:02:04,850 --> 00:02:06,559
Mohu s nimi promluvit.

32
00:02:06,686 --> 00:02:09,557
Mohli by obnovit tvளூ jmளூno...

33
00:02:10,649 --> 00:02:13,485
...jen kdybys mக் dovedl
k raketoplநூnu.

34
00:02:19,327 --> 00:02:22,779
Dalo by se to provளூst,
ani௱ se nக்kdo dovங், ௱es mi pomohl.

35
00:02:26,878 --> 00:02:31,340
Jநூ nevங்m, jak jsi pல்edal tajnளூ nformace
Romulanவ்m, ale jநூ to zjistங்m.

36
00:02:31,468 --> 00:02:32,250
Pahtku!

37
00:02:32,385 --> 00:02:35,008
A a௱ to pak oznநூmங்me
Vysokளூ radக்,

38
00:02:35,139 --> 00:02:38,473
oni ti pல்ipravங் pomalou smrt.

39
00:02:51,993 --> 00:02:56,407
Kapitநூnவ்v denங்k, dodatek.
Admirநூl ve vன்slu௱bக், Norah Satie,

40
00:02:56,541 --> 00:03:01,287
jejங்௱ vyஞுetல்ovநூnங் pல்ed 3 lety odhalilo
spiknutங் proti Velenங் hvக்zdnளூ flotily,

41
00:03:01,422 --> 00:03:04,839
nநூm pல்ங்jde pomoci s vyஞுetல்ovநூnங்m.

42
00:03:09,182 --> 00:03:10,724
Kapitநூne Picarde.

43
00:03:10,851 --> 00:03:13,425
Admirநூle Satie, vங்tejte na palubக்.

44
00:03:13,562 --> 00:03
[...]
Everything OK? Download subtitles