Preview Subtitle for Cubed


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:15,238
www.energy-torrent.com

2
00:02:08,139 --> 00:02:09,039
Ехо?

3
00:02:12,939 --> 00:02:14,139
Има ли някой?

4
00:02:21,139 --> 00:02:22,339
Ехо?

5
00:03:14,539 --> 00:03:18,739
Кари Матчет

6
00:03:20,339 --> 00:03:24,339
Джеран Уин Дейвис

7
00:03:26,139 --> 00:03:29,939
Неил Крон

8
00:03:31,939 --> 00:03:35,939
Барбара Гордън

9
00:03:37,939 --> 00:03:41,739
Матю Фъргюсън

10
00:03:43,439 --> 00:03:47,539
Грейс Лин Кунг

11
00:03:49,339 --> 00:03:53,339
Линдзи Конъл

12
00:03:54,939 --> 00:03:59,139
Брус Грей
Филип Акин и др.

13
00:04:10,139 --> 00:04:13,539
'КУБЪТ 2'

14
00:04:19,339 --> 00:04:26,539
'ХИПЕРКУБ'

15
00:05:45,539 --> 00:05:49,339
Цифрите.
Къде са проклетите цифри?

16
00:06:00,139 --> 00:06:01,839
Тук трябва да има нещо.

17
00:06:06,939 --> 00:06:08,339
По дяволите!

18
00:06:10,839 --> 00:06:12,039
Мамка му!

19
00:06:19,039 --> 00:06:20,939
Трябва да има цифри.

20
00:06:21,439 --> 00:06:26,039
Как ще имам шанс
без цифрите, шибани скапаняци?

21
00:06:26,639 --> 00:06:27,939
Искам шанс!

22
00:06:30,339 --> 00:06:32,639
Искам шанс като всички други!

23
00:06:35,339 --> 00:06:38,839
Ехо? Чува ли ме някой? Ехо?

24
00:06:46,039 --> 00:06:49,539
Мили Боже! Копелета!

25
00:06:53,039 --> 00:06:59,339
Отче наш, който си на небесата,
да се свети името ти,

26
00:07:01,239 --> 00:07:05,739
да дойде царството ти,
както на небето, така и на земята.

27
00:07:07,039 --> 00:07:11,539
Дари ни с насъщния
и прости ни прегрешенията...

28
00:07:12,539 --> 00:07:16,039
не ни въвеждай в изкушения...

29
00:07:16,539 --> 00:07:20,939
и избави ни от лукавия.

30
00:07:20,939 --> 00:07:28,239
Защото твое е царството, и силата,
и славата, амин.

31
00:07:37,239 --> 00:07:38,139
Ехо!

32
00:07:41,539 --> 00:07:42,739
Добре ли си?

33
00:07:45,639 --> 00:07:46,939
Чуваш ли ме?

34
00:07:55,339 --> 00:07:56,239
Ранен ли си?

35
00:08:06,639 --> 00:08:11,039
Не мърдай! Не издавай звук!
Казах да не мърдаш!

36
00:08:14,139 --> 00:08:15,039
Сама ли си?

37
00:08:16,439 --> 00:08:18,839
Мигни веднъж за "да",
два пъти за "не".

38
00:08:21,339 --> 00:08:22,739
Има ли някой друг в съседната стая?

39
00:08:26,539 --> 00:08:29,539
Добре,
добре, ще те пусна...

40
00:08:30,539 --> 00:08:34,139
но мога да те сваля бързо като
предния път, така че не викай, ясно?

41
00:08:34,339 --> 00:08:37,539
Веднъж за "да",
два пъти за "не".

42
00:08:38,839 --> 00:08:39,939
Сама ли си?

43
00:08:43,739 --> 00:08:46,239
Добре.

44
00:08:52,939 --> 00:08:54,839
Какво по дяволите си мислиш че правиш?

45
00:08:55,339 --> 00:08:56,739
В колко стаи си била?

46
00:08:57,939 --> 00:09:01,039
- Какво е това място?
- Не знам, ти ми кажи. В колко стаи?

47
00:09:01,339 --> 00:09:02,739
Не знам, 5 или 6. Ами ти?

48
00:09:02,939 --> 00:09:06,639
Това ми е третата. Сигурна ли си,
че не си видяла никого другиго?

49
00:09:06,739 --> 00:09:09,639
- Не, а ти?
- Не.

50
00:09:12,839 --> 00:09:15,339
- Коя си ти?
- А ти кой си?

51
00:09:16,939 --> 00:09:18,139
Какви са тези звуци?

52
00:09:21,239 --> 00:09:23,639
Това е застраховка.
Не се плаши.

53
00:09:23,739 --> 00:09:24,839
Спокойно.

54
00:09:26,439 --> 00:09:28,339
Слизай веднага
[...]
Everything OK? Download subtitles