Preview Subtitle for Clean


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:08,368 --> 00:01:10,591
Pozor svim kolegama jelena.

2
00:01:10,928 --> 00:01:15,206
Ako ste pronali tragove jelena u sred
ume budite malo sumnji*avi.

3
00:01:15,649 --> 00:01:18,249
Jutro gospodine, kako ste?
- Dobro.

4
00:01:19,376 --> 00:01:24,295
Traim veli*inu 20 , moda coach, ili Western Competition Special.

5
00:01:24,766 --> 00:01:26,816
Mislim da sam upravo ono to vam je potrebno.

6
00:01:31,911 --> 00:01:33,761
Pokuajte ovu veli*inu.

7
00:01:34,453 --> 00:01:37,713
Hej Cliff, Da li bi kalibri 12 i 20 municije za sa*maricu trebali biti ovdje do *etvrtka?

8
00:01:38,113 --> 00:01:40,563
Bit «e tu do utorka .45
4 Kapsule.

9
00:02:19,252 --> 00:02:21,102
Pravo ludovanje, huh?

10
00:02:36,827 --> 00:02:38,877
Norah, restoran je na liniji.

11
00:02:40,195 --> 00:02:42,145
Trebalo bi da si na poslu.

12
00:02:44,236 --> 00:02:46,186
Spavam tata.

13
00:03:06,132 --> 00:03:07,532
Pouri.

14
00:03:16,887 --> 00:03:19,837
Otputena si.
Spotakla sam se.

15
00:03:54,487 --> 00:03:56,804
Samo par pitanja ovdje.

16
00:03:57,164 --> 00:04:00,064
U redu, da li je kalibar 20?
- Kalibar 20.

17
00:04:01,118 --> 00:04:03,060
I da li je Coach?
- To je bilo iza stola.

18
00:04:03,404 --> 00:04:08,937
Ovdje je tvoj ugovor. - Mrzim
slu*ajeve sa sa*maricama, prava bol u guzici.

19
00:04:09,434 --> 00:04:11,451
Imao je *ahuru u dzepu kada je uao ovdje.

20
00:04:11,797 --> 00:04:14,131
Unutar jakne.
- Imao je svoje streljivo.

21
00:04:14,492 --> 00:04:16,826
Onda je bio tamo.
- Tip se rasprio po cijelom ovom mjestu,

22
00:04:17,186 --> 00:04:22,470
Sva mu je krv biohazard.
- Hej Carl, ovdje se i peca takoَe.

23
00:04:23,061 --> 00:04:25,111
Prava bol u guzici.

24
00:04:25,529 --> 00:04:27,979
Dobro, hvala vam momci.

25
00:04:30,395 --> 00:04:35,095
Dobro, zavravamo.
- $ 3000 samo za obrisati upak s poda.

26
00:04:36,306 --> 00:04:39,556
Hej, moete li ti zavriti
ovaj izvjetaj ve*eras?

27
00:04:40,455 --> 00:04:43,705
Imam neke stvari za raditi ve*eras.
- Je li ta stvar plavuom ili brineta?

28
00:04:52,697 --> 00:04:57,747
Ti si jaka, ti si
snana, moe sve.

29
00:04:58,576 --> 00:05:00,176
Ti si pobjednik.

30
00:05:06,689 --> 00:05:08,078
OK.
- Hej, Norah je ovdje.

31
00:05:08,398 --> 00:05:10,747
Kona*no, hvala.
Zakasnit «u na *as.

32
00:05:11,108 --> 00:05:15,058
Donjela sam ti Crunchy kukuruz.

33
00:05:16,842 --> 00:05:18,242
Izvini.

34
00:05:20,366 --> 00:05:23,616
Drutvo.
Ne jedite previe toga.

35
00:05:25,057 --> 00:05:26,806
On «e biti hiper cijele
no«i, shvata li?

36
00:05:27,141 --> 00:05:28,490
Da, razumijem.

37
00:05:28,913 --> 00:05:31,213
Dobro, kako izgledam?
- Dobro.

38
00:05:35,690 --> 00:05:37,039
Volim te.

39
00:05:37,357 --> 00:05:42,504
I nemoj mu pri*ati jastog-*ovjek
pri*e, imao je no«ne more cijeli tjedan.

40
00:05:42,984 --> 00:05:46,634
Napravite nijedan dio ovog vremena, ok?
- Ok, hvala ti puno, nema na *emu ..

41
00:05:48,614 --> 00:05:52,664
چuo je ovaj strani zvuk.
Evo kako to ide ...

42
00:05:59,665 --> 00:06:03,613
A tu stvar on zna, da je
jastog-*ovjek tamo negdje.

43
00:06:04,042 --> 00:06:08,516
I on je potpuno pijan. Budu«i da je njegov
jezik zaglavio za potansko sandu*e.

44
00:06:08,968 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles