Preview Subtitle for Good God


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ11,384 --> 00Ψ00Ψ14,273
Uspio si. -to sam uinioΠ
-Otvorio si vrata.

2
00Ψ00Ψ14,679 --> 00Ψ00Ψ18,447
Lilith je bila posljednji peat.
Ubio sam je i oslobodio Lucifera.

3
00Ψ00Ψ32,652 --> 00Ψ00Ψ35,425
udi li za jo jednom
dozom krvi te kukeΠ

4
00Ψ00Ψ36,526 --> 00Ψ00Ψ39,920
Ti si Mihaelov ma. -to misli pod tim
da sam ja maΠ -Ti si Mihaelovo oruje.

5
00Ψ00Ψ40,331 --> 00Ψ00Ψ42,309
Ja sam prijevozno sredstvoΠ
-Ti si Prijevozno sredstvo.

6
00Ψ00Ψ42,872 --> 00Ψ00Ψ44,482
Rufus Turner. On je lovac.

7
00Ψ00Ψ44,782 --> 00Ψ00Ψ47,586
Ja sam ono to ete i vi biti,
ako preivite.

8
00Ψ00Ψ50,848 --> 00Ψ00Ψ52,031
Potrebna nam je pomoΞ

9
00Ψ00Ψ55,001 --> 00Ψ00Ψ57,518
to je to dovragaΠ
-Enokijski simbol.

10
00Ψ00Ψ58,016 --> 00Ψ01Ψ01,017
Sakrit e vas od svakog Anela,
ukljuujui i Lucifera.

11
00Ψ01Ψ02,081 --> 00Ψ01Ψ05,626
Ellen... to je bila moja krivica.
Ali Jo je bila dobra tamo.

12
00Ψ01Ψ06,082 --> 00Ψ01Ψ09,062
Ljuta si. Shvaam te.
-LjutaΠ "Ljuta" nije ni priblino tomeΞ

13
00Ψ01Ψ09,539 --> 00Ψ01Ψ11,783
Je li ovo zbog toga to
lovim, ili zbog neeg drugogΠ

14
00Ψ01Ψ16,164 --> 00Ψ01Ψ21,625
Izabrao si demona ispred svog brata.
Jednostavno mislim da ti ne mogu vjerovati.

15
00Ψ01Ψ39,741 --> 00Ψ01Ψ41,451
Koliko je ve prolo, tri danaΠ

16
00Ψ01Ψ42,778 --> 00Ψ01Ψ46,733
Moramo ga nekako razvedriti.
Moda u mu izmasirati lea.

17
00Ψ01Ψ47,302 --> 00Ψ01Ψ48,925
Dean. -to ondaΠ

18
00Ψ01Ψ51,846 --> 00Ψ01Ψ52,772
Gle...

19
00Ψ01Ψ53,919 --> 00Ψ01Ψ58,562
Moda bi trebali prihvatiti injenicu
da se Bobby ovog puta nee vratiti.

20
00Ψ02Ψ02,253 --> 00Ψ02Ψ03,484
to je u omotniciΠ

21
00Ψ02Ψ05,471 --> 00Ψ02Ψ08,835
Bio sam na radiologiji. Napravio
sam neke glamurozne snimke.

22
00Ψ02Ψ10,294 --> 00Ψ02Ψ13,471
Recimo samo da su
doktori zbunjeni. -Sranje.

23
00Ψ02Ψ13,910 --> 00Ψ02Ψ15,875
Da, Cass je to i tebi urezao.

24
00Ψ02Ψ23,328 --> 00Ψ02Ψ24,306
CastielΠ

25
00Ψ02Ψ25,325 --> 00Ψ02Ψ26,681
Govorei o vuku.

26
00Ψ02Ψ27,556 --> 00Ψ02Ψ30,264
Bolnica St. Martin.
-ZatoΠ to ti... CassΠ

27
00Ψ02Ψ33,618 --> 00Ψ02Ψ35,809
Plavi tim u Jedinicu
za intezivnu njegu, molim.


28
00Ψ02Ψ36,152 --> 00Ψ02Ψ38,139
Plavi tim u Jedinicu za intezivnu njegu.

29
00Ψ02Ψ41,339 --> 00Ψ02Ψ44,794
Mobitel, CassΠ ZbiljaΠ Otkad se to
Aneli moraju sluiti telefonijomΠ

30
00Ψ02Ψ45,232 --> 00Ψ02Ψ48,434
Sad ste skriveni od Anela... Od svih
Anela. Ne mogu vas tek tako...

31
00Ψ02Ψ48,980 --> 00Ψ02Ψ50,325
Dosta predigre.

32
00Ψ02Ψ50,842 --> 00Ψ02Ψ53,403
Doi ovamo i poloi
svoje proklete ruke na mene.

33
00Ψ02Ψ55,043 --> 00Ψ02Ψ58,546
Ozdravi me... odmah.
-Ne mogu.

34
00Ψ03Ψ04,911 --> 00Ψ03Ψ06,183
MolimΠ

35
00Ψ03Ψ07,089 --> 00Ψ03Ψ10,720
Odsjeen sam od Nebesa
i veine Nebeskih moi.

36
00Ψ03Ψ11,543 --> 00Ψ03Ψ13,908
Neke stvari mogu uiniti,
a neke ne mogu.

37
00Ψ03Ψ14,423 --> 00Ψ03Ψ19,673
Kae da si ostao bez svojih trikova,
ba kad me treba izvui ove pizdarijeΠΞ

38
00Ψ03Ψ20,922 --> 00Ψ03Ψ23,669
ao mi je.
-Zabij to sebi u guzicu.

39
00Ψ03Ψ27,235 --> 00Ψ03Ψ29,644
Pa, sad bar razgovara.
-uo sam to.

40
00Ψ03Ψ31,377 --> 00Ψ03Ψ33,965
Nemam mnogo vremena.
Moramo razgovarati. -Dobro.

41
03Ψ34,419 --> 00Ψ03Ψ36,923
Tvoj plan da ubije Lucifera.
-Da, eli pomoiΠ

42
00Ψ03Ψ37,
[...]
Everything OK? Download subtitles