Preview Subtitle for Deep Blue Sea


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:48,000 --> 00:00:53,000
DUBOKO PLAVO MORE

2
00:01:23,000 --> 00:01:24,880
Divno.

3
00:01:27,421 --> 00:01:28,941
Šta je to bilo?

4
00:01:29,380 --> 00:01:32,580
Oseaš li nešto?
- Da, nešto oseam.

5
00:01:35,553 --> 00:01:37,593
Vrati se ovamo.

6
00:01:40,725 --> 00:01:42,324
Pojaaj muziku!

7
00:01:46,312 --> 00:01:48,312
Ovo je zabava!

8
00:01:48,939 --> 00:01:51,979
Vi se zabavljate.
Brod se Ijulja.

9
00:01:58,489 --> 00:01:59,569
Prestani!

10
00:01:59,699 --> 00:02:01,699
Paranoina si.
- Slušaj.

11
00:02:09,124 --> 00:02:10,724
Da li si uo?

12
00:02:12,169 --> 00:02:13,529
Slušajte!

13
00:02:25,137 --> 00:02:27,217
Da li ste uli?
- Šta je to?

14
00:02:35,438 --> 00:02:36,838
utite svi.

15
00:02:39,108 --> 00:02:40,628
Ostani gore.

16
00:02:51,745 --> 00:02:53,065
Šta je to?

17
00:03:20,143 --> 00:03:21,383
Hajde!

18
00:04:18,028 --> 00:04:20,228
POBEGAO ISPITNI MORSKI PAS

19
00:04:21,322 --> 00:04:24,562
U redu,
imali smo problema.

20
00:04:25,368 --> 00:04:28,488
Pokušavamo postii nešto
dosad neuinjeno.

21
00:04:28,746 --> 00:04:32,346
Blizu smo reaktiviranja
stanice Ijudskog mozga.

22
00:04:32,999 --> 00:04:34,039
Uložio sam

23
00:04:34,167 --> 00:04:38,207
200 miliona zbog
vaših istraživanja.

24
00:04:38,463 --> 00:04:40,343
Ali kad se berza u
ponedeljak otvori

25
00:04:40,505 --> 00:04:43,264
bez obzira na reputaciju,
ne volim visine.

26
00:04:43,508 --> 00:04:45,628
Naroito ne da padnem sa neke.

27
00:04:46,552 --> 00:04:48,312
Iskreno mi je žao.

28
00:04:59,897 --> 00:05:03,937
G. Franklin, da li ste
videli nekog sa Alzheimerom?

29
00:05:05,485 --> 00:05:07,645
I nisam.

30
00:05:09,031 --> 00:05:13,271
Na kraju, moj je otac
samo pitao zašto mama nije kod kue.

31
00:05:13,868 --> 00:05:18,148
Kad bih rekla da je mrtva,
morala bih da gledam kako pati.

32
00:05:18,414 --> 00:05:21,613
Svake godine
od Alzheimera oboli 200.000 Ijudi.

33
00:05:23,418 --> 00:05:26,618
Šta ako tabletom možete
da prekinete patnju?

34
00:05:29,924 --> 00:05:32,284
Dajte mi vremena do ponedeljka.
48 sati.

35
00:05:32,468 --> 00:05:35,108
Moj rezultat izbacie
vam deonice u orbitu.

36
00:05:35,303 --> 00:05:37,383
Ili u pomoi da
se razmontira labos.

37
00:05:37,763 --> 00:05:39,323
Vi odluujete.

38
00:05:54,737 --> 00:05:57,457
Ono je bio upeatljiv govor.

39
00:05:59,658 --> 00:06:01,658
itala sam lanak o vama.

40
00:06:02,243 --> 00:06:04,923
O onome na Himalajima.
- Alpama.

41
00:06:05,413 --> 00:06:06,573
Tako je.

42
00:06:08,082 --> 00:06:12,002
Pokušali smo da
uinimo nešto zajedno.

43
00:06:12,502 --> 00:06:13,942
Zabaviti se.

44
00:06:14,879 --> 00:06:16,519
Krenulo je na gore.

45
00:06:17,674 --> 00:06:19,634
Ali spasili ste sve te Ijude.

46
00:06:19,800 --> 00:06:21,040
Ne sve.

47
00:06:36,857 --> 00:06:39,577
Izraena je za
punjenje podmornica

48
00:06:39,984 --> 00:06:41,304
u II.
svetskom ratu.

49
00:06:42,112 --> 00:06:46,752
Kad su je otpisali,
mi smo dodali labose, kaveze.

50
00:06:48,075 --> 00:06:49,795
Verovatno vašim novcem.

51
00:06:52,537 --> 00:06:54,657
Izgleda kao plutajui Alcatraz.

52
00:07:27,734 --> 00:07:30,854
Šta kažeš? Ima 3,
5 m. Divna je.

53
00:07:31,0
[...]
Everything OK? Download subtitles