Preview Subtitle for Beetle Bailey


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:16,800 --> 00:02:18,552

2
00:03:08,480 --> 00:03:11,756
Готово.
Мисията изпълнена.

3
00:03:15,960 --> 00:03:18,076
Ето и секретните снимки.

4
00:03:18,280 --> 00:03:20,510
Данните получени от източник
Алфа.

5
00:03:20,720 --> 00:03:22,711
Класифициране на съдържанието.

6
00:03:26,120 --> 00:03:30,113
Снимките бяха получени преди
около час от сателита Осирис.

7
00:03:32,920 --> 00:03:34,751
Прекрасни снимки?

8
00:03:35,600 --> 00:03:37,670
Добре дошли, г-н Генерал.
Добър ден.

9
00:03:37,880 --> 00:03:39,836
Генерале...
Здравей, Пол.

10
00:03:40,040 --> 00:03:42,998
Имате ли снимките от Озирис ?

11
00:03:43,200 --> 00:03:44,872
А! Прекрасни са !

12
00:03:45,080 --> 00:03:46,513
Господа...

13
00:03:46,760 --> 00:03:50,673
Руснацита са купили нашата най-нова
ракета М-51 на една прекалено висока цена,

14
00:03:50,880 --> 00:03:53,269
и сега,
си искат сметката.

15
00:03:53,480 --> 00:03:56,711
Намерете бързо ракетата
или сме близо до катастрофа.

16
00:03:56,920 --> 00:04:00,515
Тази продажба между нашите две страни
бе строго секретна.

17
00:04:00,720 --> 00:04:03,280
- Коя е целта?
- Игнорирахме я.

18
00:04:03,480 --> 00:04:06,119
Никакви претенции,
нито искане за откуп.

19
00:04:06,320 --> 00:04:07,912
Това няма да мине.

20
00:04:08,160 --> 00:04:09,752
Във всеки случай,

21
00:04:10,000 --> 00:04:11,638
те бяха много добре осведомени.

22
00:04:11,840 --> 00:04:14,115
- Какво искате да кажете?
- Нищо повече.

23
00:04:14,320 --> 00:04:16,550
Не могат всички да задигат М-51.

24
00:04:16,760 --> 00:04:19,797
Господа, трябва да работим ръка
за ръка.

25
00:04:20,000 --> 00:04:23,037
Хвърлих в играта двама от най-добрите
си агенти.

26
00:04:23,240 --> 00:04:26,835
Не искам да преживявам отново
кошмара от "Рейнбоу Уориър".

27
00:04:27,960 --> 00:04:30,713
Нито вие, нито аз сме знаели
какво се е случило.

28
00:04:30,920 --> 00:04:32,148
Генерале...

29
00:04:32,400 --> 00:04:35,836
Главния герой на тази история,
Боб д'Окланд...

30
00:04:36,080 --> 00:04:36,910
Тоя лайнар!

31
00:04:37,160 --> 00:04:39,594
Запраши към Ямайка.

32
00:04:39,840 --> 00:04:41,717
Ще взема двама от моите агенти.

33
00:04:41,960 --> 00:04:43,598

34
00:04:43,840 --> 00:04:45,273
ОК!

35
00:04:45,520 --> 00:04:47,033
Вземете вашите агенти.

36
00:04:47,280 --> 00:04:49,635
Разбира се, Генерале.

37
00:05:03,480 --> 00:05:07,393
Ще ви се обадя,
ако надуша нещо подозрително.

38
00:05:07,560 --> 00:05:11,155
Вие сте единствения агент,
на когото имам доверие.

39
00:05:11,720 --> 00:05:15,679
Изглежда тук има "къртица",
за която М-51 е много желана.

40
00:05:15,920 --> 00:05:19,151
- А, ако аз съм тази къртица?
- Ха, Ха ! Прекрасно !

41
00:05:19,400 --> 00:05:23,154
Намерете решение, за да не
хвърляме нашите агенти в битка.

42
00:05:23,360 --> 00:05:25,316
Побързайте. Имаме само 15 дена.

43
00:05:25,560 --> 00:05:28,028
Не трябва да привличаме внимание.
Ще ни струва много цивилни.

44
00:05:28,240 --> 00:05:29,229
Моля?

45
00:05:29,440 --> 00:05:30,793
Ако, наистина има къртица,

46
00:05:30,960 --> 00:05:33,952
трябва да мобилизираме
всички сили на министерството.

47
00:05:34,120 --> 00:05:36,076
Ще ни трябват и нови агенти,

48
00:05:36,280 --> 00:05:3
[...]
Everything OK? Download subtitles