Preview Subtitle for Easy Rider


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,941 --> 00:00:26,942
Dobar dan!

2
00:00:26,943 --> 00:00:29,278
Dobar dan, prijatelji.

3
00:00:33,282 --> 00:00:35,618
Idemo, prijatelji.

4
00:00:35,618 --> 00:00:37,453
Idemo, za mnom.

5
00:00:40,956 --> 00:00:42,791
Dragi prijatelji...

6
00:00:43,292 --> 00:00:45,627
Što ne uđete?
Pa, kako si?

7
00:01:51,360 --> 00:01:53,028
Pravi je, brate.

8
00:01:53,362 --> 00:01:55,698
Čist, brate.

9
00:01:56,365 --> 00:01:57,699
Da, čist.

10
00:01:57,700 --> 00:01:58,701
Dobar.

11
00:02:09,044 --> 00:02:10,045
Daj mi to.

12
00:02:10,046 --> 00:02:12,047
Naravno da je tako dobar sav.

13
00:02:15,050 --> 00:02:16,552
- Puno hvala.
- Dobro.

14
00:02:16,718 --> 00:02:19,888
- Podrazumijeva se da ste uvijek dobrodošli.
- Puno hvala.

15
00:09:37,159 --> 00:09:38,794
Hej, ima li slobodnih soba?

16
00:09:42,331 --> 00:09:43,732
Hej, čovječe!

17
00:09:47,169 --> 00:09:48,804
Hej, imaš li slobodnih soba?

18
00:10:02,251 --> 00:10:03,852
Seronjo!

19
00:10:11,961 --> 00:10:15,764
Idem na Mardi Gras,
naći ću sebi Mardi Gras kraljicu!

20
00:10:17,400 --> 00:10:18,200
U, čovječe!

21
00:10:18,234 --> 00:10:21,504
Mardi Gras će biti
nešto uvrnuto, znaš.

22
00:10:23,872 --> 00:10:25,875
Znaš što trebamo napraviti, čovječe?
Prvu stvar?

23
00:10:26,742 --> 00:10:31,580
Odraditi dobru večeru.
Uzeti gotovinu, čovječe!

24
00:10:38,420 --> 00:10:42,592
"U divljini, kauboji i indijanci
vrebaju sa svih strana... "

25
00:10:46,462 --> 00:10:49,132
Što je, sredio si se?
U, što si se sredio!

26
00:10:49,132 --> 00:10:50,232
Ne, samo...

27
00:10:50,633 --> 00:10:52,001
Umoran sam.

28
00:10:53,036 --> 00:10:55,571
Skrivaš se, čovječe.
Distanciraš se večeras.

29
00:10:56,572 --> 00:10:58,274
Distanciraš se, čovječe...

30
00:10:59,942 --> 00:11:01,010
Pa...

31
00:11:01,911 --> 00:11:03,812
Sabirem se.

32
00:12:07,209 --> 00:12:09,144
Hajde, vrijeme je da krenemo!

33
00:12:09,812 --> 00:12:10,813
Hej!
Billy?

34
00:12:11,814 --> 00:12:13,949
Uh, čovječe,
nemoj to raditi...

35
00:12:57,860 --> 00:12:58,761
Bok!

36
00:13:01,430 --> 00:13:02,432
Što mogu učiniti za vas?

37
00:13:03,432 --> 00:13:05,334
Popravio bih motor,
ako nemate ništa protiv?

38
00:13:06,702 --> 00:13:07,970
Ne, nemam...

39
00:13:09,004 --> 00:13:11,273
U ambaru ćete naći sve što vam treba.

40
00:13:15,744 --> 00:13:17,880
Ugasi ga, konj se boji.

41
00:13:26,122 --> 00:13:27,990
Stvarno je lijep stroj.

42
00:14:07,930 --> 00:14:09,232
Dečki, sjednite ovdje.

43
00:14:20,743 --> 00:14:22,712
Biste li skinuli šešir?

44
00:14:35,992 --> 00:14:39,762
Zahvaljujemo Ti se, Gospodine,
za ove poklone koje nam daješ...

45
00:14:39,962 --> 00:14:46,302
u ime tvoga sina, Isusa Krista,
Gospodina našeg. Amen.

46
00:14:58,681 --> 00:15:00,249
Odakle ste?

47
00:15:01,150 --> 00:15:02,251
L. A.

48
00:15:03,920 --> 00:15:04,954
L. A. ?

49
00:15:06,021 --> 00:15:08,291
Los Angeles.
-Los Angeles?!

50
00:15:08,691 --> 00:15:09,692
Nije valjda?

51
00:15:11,193 --> 00:15:14,063
Kada sam bio mlađi,
krenuo sam jednom za Californiju...

52
00:15:16,932 --> 00:15:18,801
ali, znate kako to ide.

53
00:15:27,510 --> 00:15:29,212
Imate lijepo imanje ovdje.

54

[...]
Everything OK? Download subtitles