Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,400 --> 00:00:04,822
Deset godina smo ve« zajedno
i sada to baciti u َubre? Ne!

2
00:00:05,063 --> 00:00:07,319
U PRETHODNIM EPIZODAMA...
-Ne mogu da zamislim ivot bez tebe.

3
00:00:08,048 --> 00:00:10,778
I meni je teko, ali pruit «emo
sebi neko vrijeme.

4
00:00:10,930 --> 00:00:12,101
Trudna sam.

5
00:00:12,831 --> 00:00:14,964
Takoَer je moje dijete... i bit «u tu.

6
00:00:17,079 --> 00:00:19,083
Govorim ti da mi je ao.
Oprosti mi, molim te.

7
00:00:22,672 --> 00:00:24,836
Ju*er je stigla Kajetanova
autopsija.

8
00:00:25,185 --> 00:00:29,033
Uzrok smrti: Prekomjerna
doza ekstazija i alkohola.

9
00:00:29,635 --> 00:00:31,150
Vie ne mogu nita
u*initi da spasim Kajetana,

10
00:00:31,423 --> 00:00:32,847
Ali mogu sprije*iti da se
ovo nikada vie ne dogodi.

11
00:00:33,136 --> 00:00:35,021
To nije nae! -Ovo je
naruavanje privatnosti,

12
00:00:35,279 --> 00:00:36,488
nema prava da *eprka
po mom ormaru.

13
00:00:36,836 --> 00:00:37,612
Kunem ti se da nije
nae.

14
00:00:37,895 --> 00:00:40,276
Moj prioritet su tih
pet u*enika.

15
00:00:40,615 --> 00:00:42,691
Nemam namjeru da ih
izbacim tek tako.

16
00:00:42,964 --> 00:00:45,872
Ali o*ito vam je
potreban krivac.

17
00:00:46,923 --> 00:00:48,749
Tako da mi ne dajete drugog
izbora. Dajem ostavku.

18
00:00:49,057 --> 00:00:50,165
elimo neto da ti
predloimo.

19
00:00:50,668 --> 00:00:52,538
eli li da bude
novi direktor "Crne Lagune"?

20
00:00:53,176 --> 00:00:55,679
Trebao bih da odvedem klinca
na par dana. Obiteljske stvari.

21
00:00:56,186 --> 00:00:57,251
Dobili smo na sudu.

22
00:00:57,717 --> 00:00:59,012
A moja biva «e vidjeti
svog Boga!

23
00:00:59,295 --> 00:01:00,946
Ve« sam ti rekao da je
s klincem lako manipulirati.

24
00:01:01,413 --> 00:01:04,270

to pri*ate? Tko ste vi
dovraga? -Neko tko zna neke stvari.

25
00:01:04,645 --> 00:01:06,281
Kao npr. da ste
kupili to dijete.

26
00:01:06,537 --> 00:01:08,261
Ti si ona koja sve zna.
Zna li gdje mi je sin?

27
00:01:08,778 --> 00:01:09,722
Ivane?! Jesi li ti?

28
00:01:10,053 --> 00:01:11,348
iv sam i potreban
mi je novac!


29
00:01:11,774 --> 00:01:12,456
Pomo«i «e mi?

30
00:01:12,705 --> 00:01:15,850
چuj, dao si Mariji kola? -
to
pri*a? -Odvodi ga.

31
00:01:17,533 --> 00:01:20,707
Donijela si mi novac?
-Re«i «e mi gdje ide?

32
00:01:21,607 --> 00:01:23,746
Nigdje on ne ide! -Ku*ko!

33
00:01:25,353 --> 00:01:26,954
Pogledaj da li je
na listi.

34
00:01:27,331 --> 00:01:28,411
Najbolji nakit, zar ne?

35
00:01:28,957 --> 00:01:30,112
چekam te sutra u isto vrijeme.

36
00:01:31,741 --> 00:01:32,572
Boe!

37
00:01:33,007 --> 00:01:35,368
Sada «emo oti«i u etnju
i popit «emo par piva.

38
00:01:35,833 --> 00:01:38,731
Upravo je nazvala civilna straa.
Pronaَen je le jednog u*enika u umi.

39
00:01:43,853 --> 00:01:44,683
Mobilni!

40
00:01:45,554 --> 00:01:47,918
Kajetano je imao moj mobilni
sa slikama leeva.

41
00:01:48,521 --> 00:01:51,243
Poslali su lanog kurira,
kako bi uzeo slike zlo*ina.

42
00:01:51,805 --> 00:01:54,490
Smjestili su nam drogu u ormare,
kako bi zatakali Kajetanovo ubojstvo.

43
00:01:55,113 --> 00:01:56,638
Moda je Ivan vidio
neto to nije trebao da vidi.

44
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles