Preview Subtitle for Crimes Of The Heart


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,070 --> 00:00:03,868
Ne mislim da je smiješno.
Stvarno?

2
00:00:03,990 --> 00:00:05,389
Ne, ne mislim.

3
00:00:06,110 --> 00:00:09,659
U toku je nacionalna konvencija policajaca,
radnici u slubi zakona

4
00:00:09,790 --> 00:00:12,702
i sto NJujorških policajaca
bijesne po hotelu

5
00:00:12,830 --> 00:00:16,459
tumaraju sa turistima i
nadmeæu se sa vatrogascima.

6
00:00:16,590 --> 00:00:20,424
Stotinu njujorških policajaca i dva
detektiva iz Ubistava iz Baltimora.

7
00:00:20,550 --> 00:00:22,859
Felton bez ièega sem
šešira za urke i futrolom.

8
00:00:22,990 --> 00:00:26,778
A Bolander bjei od portira
sa gaæama oko èlanaka.

9
00:00:26,910 --> 00:00:30,107
Misliš da to nije smiješno?
Volio bih da sam ja bio tamo.

10
00:00:30,230 --> 00:00:33,745
Zašto? Da bi bio suspendovan
na 22 sedmice kao Bau i Sten?

11
00:00:33,870 --> 00:00:37,749
22 sedmice? Kome padne na
pamet broj kao što je 22 sedmice?

12
00:00:37,870 --> 00:00:39,462
Kome drugom? Šefovima.

13
00:00:40,550 --> 00:00:42,506
Pogledaj taj dim.

14
00:00:43,590 --> 00:00:46,980
Gori Stara amerièka pivara.
Nije to Amerièka pivara.

15
00:00:47,110 --> 00:00:50,307
Don, radila sam u tom kraju
dok sam bila u uniformi.

16
00:00:50,430 --> 00:00:53,945
Poznajem Klifton park kao
što znam jelovnik kod Dimija.

17
00:00:54,070 --> 00:00:55,901
To nije Amerièka pivara.

18
00:00:56,030 --> 00:00:59,466
To je skladište R&M Boks
na uglu Gej ulice.

19
00:00:59,590 --> 00:01:02,821
Poludio si. To je Amerièka pivara.

20
00:01:32,550 --> 00:01:34,541
Imamo tijelo.

21
00:01:35,510 --> 00:01:37,740
Bolje zovi Ubistva.

22
00:02:42,630 --> 00:02:46,100
Misliš da je nešto ostalo od tijela?

23
00:02:46,230 --> 00:02:48,186
Nije mnogo ostalo od zgrade.

24
00:02:48,310 --> 00:02:51,302
Zaista mrzim ta ubistva izazvana
podmetanjem poara.

25
00:02:51,430 --> 00:02:54,024
Nema svjedoka niti fizièkih dokaza.

26
00:02:54,150 --> 00:02:56,664
Posmatraj to sa vedrije strane.
Ne vidim je.

27
00:02:56,790 --> 00:02:58,189
Ja sam glavni detektiv.

28
00:02:58,310 --> 00:03:01,905
Ako ne riješimo ovaj sluèaj, Di
æe bacati svoje tune, optuujuæe poglede

29
00:03:02,030 --> 00:03:03,622
u mom pravcu, ne u tvom.

30
00:03:03,750 --> 00:03:06,218
Ubistva.
Tijelo je unutra.

31
00:03:06,350 --> 00:03:09,945
Detektiv Kolerman je rekao da ne
narušavamo mjesto zloèina dok vi ne doğete.

32
00:03:10,070 --> 00:03:12,061
Koji detektiv?

33
00:03:15,070 --> 00:03:16,867
Majk Kolerman, podmetanje poara.

34
00:03:16,990 --> 00:03:19,629
Tim Bejlis, Frenk Pemblton.
Šta imamo?

35
00:03:19,750 --> 00:03:22,218
"Šiš-kebab"(:))..)
Šta?

36
00:03:22,350 --> 00:03:25,899
Kuèkin sin do kostiju izgorio.
Jeste li našli kakvu identifikaciju?

37
00:03:26,030 --> 00:03:27,827
Nakit, novèanik?
Ne.

38
00:03:27,950 --> 00:03:31,022
Našli smo samo vreæu za spavanje.
Vreæu za spavanje?

39
00:03:31,150 --> 00:03:33,300
Jeste li zvali islijednika?
Šajner je na putu ka ovamo.

40
00:03:33,430 --> 00:03:36,820
Pa, ko je zvao 911?
Ona.

41
00:03:39,030 --> 00:03:42,022
Veoma je predusretljiva,
nije vidjela nikoga prije poara,

42
00:03:42,150 --> 00:03:44,948
ali eli da mi napravi palaèinke.

43
00:03:45,070 --> 00:03:48,107
Stvarno?
Hoæete d
[...]
Everything OK? Download subtitles