Preview Subtitle for Dominion Prequel To The Exorcist


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:35,759 --> 00:00:36,809
Ћ≈√≈Ќƒј «ј ≈ «ќ–—»—“ј

2
00:00:56,000 --> 00:01:00,000
јз съм оберщурмфюрер –олф  есел от ≈с ≈с.

3
00:01:00,000 --> 00:01:01,000
ј това е един от хората ми.

4
00:01:02,000 --> 00:01:05,000
Ќамерихме го в една канaвка
с кухненски нож в гърба.

5
00:01:05,000 --> 00:01:07,000
”бит от н¤кой от вас.

6
00:01:08,000 --> 00:01:11,000
¬иждате, че немската арми¤ отстъпва
и се чувствате обнадеждени.

7
00:01:12,000 --> 00:01:13,000
ј не тр¤бва.

8
00:01:14,000 --> 00:01:17,000
“ака че кой е отговорен за това?

9
00:01:18,000 --> 00:01:20,000
“и, свещеника.

10
00:01:27,000 --> 00:01:29,000
 ак се казваш?
- јз съм отец ћерин.

11
00:01:29,000 --> 00:01:31,000
ќтец ћерин.
“ези хора изпов¤дват ли ти се?

12
00:01:31,000 --> 00:01:34,000
ƒа.
- ѕосочи този, който го е сторил.

13
00:01:34,000 --> 00:01:36,000
Ќикой тук не го е сторил, лейтенант.

14
00:01:36,000 --> 00:01:38,000
Ќе са способни на такова нещо.

15
00:01:38,000 --> 00:01:41,000
ќтче, тр¤бва да ми помогнеш.

16
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
Ќо как?
- “р¤бва ми н¤кой.

17
00:01:44,000 --> 00:01:45,000
–азбираш ли?

18
00:01:45,000 --> 00:01:48,000
—ъс сигурност между т¤х има н¤кой,
който бие децата и жена си.

19
00:01:49,000 --> 00:01:50,000
 радец, може би.

20
00:01:50,000 --> 00:01:53,000
¬секи град си има н¤кой, без когото може да мине.
ѕосочи го.

21
00:01:53,000 --> 00:01:55,000
“ук н¤ма убиец.

22
00:01:59,000 --> 00:02:01,000
»мам добри новини за вас.

23
00:02:01,000 --> 00:02:05,000
¬сички сте невинни.
“ака ми каза ваши¤ свещеник.

24
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
”биецът без съмнение се крие в околностите,

25
00:02:08,000 --> 00:02:12,000
чакайки да нападне следващата група немски войници.

26
00:02:12,000 --> 00:02:17,000
ўе застрел¤м десетима от вас,

27
00:02:17,000 --> 00:02:20,000
с надеждата да покажем на този негодник

28
00:02:21,000 --> 00:02:24,000
отговорността, ко¤то тр¤бва да понесе.

29
00:02:26,000 --> 00:02:28,000
ќтрудена ръка.
- ‘ермер.

30
00:02:28,000 --> 00:02:30,000
ќтлично.
- Ќе!

31
00:02:30,000 --> 00:02:33,000
ўе започнем с теб.
- —прете!

32
00:02:35,000 --> 00:02:39,000
»маш възражение ли, отче?
- ¬ Ѕожието име, не можете да направите това.

33
00:02:41,000 --> 00:02:42,000
“и избираш.

34
00:02:44,000 --> 00:02:47,000
 акво?
- јми те са от твоето паство.

35
00:02:47,000 --> 00:02:49,000
“и живееш с т¤х.
“ака че ти избери.

36
00:02:51,000 --> 00:02:52,000
Ќ¤ма.

37
00:02:53,000 --> 00:02:56,000
»збери десетима или ще ги изби¤ всичките.

38
00:02:56,000 --> 00:02:59,000
ћъже, жени и деца.

39
00:03:02,000 --> 00:03:04,000
«астрел¤й мен.
- »маш пет секунди.

40
00:03:05,000 --> 00:03:07,000
Ќе мога.
-  акво не можеш?

41
00:03:08,000 --> 00:03:09,000
ƒа избереш кой да бъде жертван?

42
00:03:09,000 --> 00:03:13,000
»стори¤та е пълна със свещеници,
които са направили точно обратното.

43
00:03:13,000 --> 00:03:16,000
«апочваш да ме дразниш, отче.

44
00:03:27,000 --> 00:03:28,000
“ова беше, защото ме накара да чакам.

45
00:03:29,000 --> 00:03:32,000
ќще искам десет имена.

46
00:03:32,000 --> 00:03:35,000
 акво правиш, отче?
ћолиш ли се?

47
00:03:36,000 --> 00:03:38,000
Ќа Ѕог?

48
00:03:40,000 --> 00:03:42,000
¬сичко е наред, отче.
ўе те
[...]
Everything OK? Download subtitles