Preview Subtitle for Action Hero


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:30,480 --> 00:00:33,280
Остани в колата.
- Не, идвам с теб.

2
00:00:33,440 --> 00:00:35,680
Да кажем, че това е филм.

3
00:00:35,840 --> 00:00:40,800
Ако някой каже "Остани в колата"
и онзи не остане, какво става?

4
00:00:40,960 --> 00:00:43,120
Спасява положението.
- Или умира.

5
00:00:43,280 --> 00:00:45,680
Имаш право. Оставам.

6
00:00:45,840 --> 00:00:50,160
Я, чакай!
Ами ако заради това умра?

7
00:00:50,280 --> 00:00:55,560
Има пистолет в жабката.

8
00:00:58,120 --> 00:01:02,640
Практис!
- Е перфектен.

9
00:01:03,720 --> 00:01:09,480
Пръднята е бомба, която ще отнесе
бандата Торели. Трябва да ги спреш.

10
00:01:09,600 --> 00:01:15,360
Това обяснява нахлуването в моргата.
Да използваме служебния вход отзад.

11
00:01:17,840 --> 00:01:21,600
За кого работиш, Джон?
- Какво искаш да кажеш?

12
00:01:21,720 --> 00:01:27,640
И двамата знаем, че хотелът няма
служебен вход отзад.

13
00:01:28,640 --> 00:01:35,200
Съжалявам, Джак. Не исках да стане по
този начин.

14
00:01:35,480 --> 00:01:40,440
Дани ми каза да не ти се доверявам.
Каза, че си убил Мо Царт.

15
00:01:40,680 --> 00:01:44,920
Мо кой?
- Царт.

16
00:01:45,040 --> 00:01:47,920
Доста хора съм убил.
Не ги помня всички.

17
00:01:48,080 --> 00:01:51,840
Как се стига до Карнеги Хол?

18
00:01:51,960 --> 00:01:55,680
В чувал, ако не хвърлиш това.

19
00:01:55,800 --> 00:01:59,280
Съмнявам се, хлапе.

20
00:01:59,400 --> 00:02:02,880
Доста се съмнявам.

21
00:02:03,840 --> 00:02:08,880
Благодаря ти за отпечатъците, хлапе.
На път си да убиеш Джак Слейтър.

22
00:02:09,040 --> 00:02:13,080
Ето, заключи се за тази тръба.

23
00:02:13,200 --> 00:02:17,080
Виждаш ли, Джак, тези наркопласьори
имат повече пари от правителството.

24
00:02:17,240 --> 00:02:21,720
И ти сключи сделка със сицилианската
отрепка Вивалди.

25
00:02:21,960 --> 00:02:24,680
Точно! Видиш ли, Вивалди
се съюзи с Торели,

26
00:02:24,840 --> 00:02:27,760
но това бе фиктивно.
Само за да го унищожи.

27
00:02:27,920 --> 00:02:32,600
И в замяна, че ще го оставя на мира,
той ми дава процент от печалбата.

28
00:02:32,760 --> 00:02:35,560
Аз ще бъда богат, Джак.
А ти - мъртъв, но...

29
00:02:35,720 --> 00:02:37,720
Не мърдай!

30
00:02:37,880 --> 00:02:40,240
Хвърли ми белезниците.

31
00:02:40,400 --> 00:02:42,920
Човече, ти си идиот.
Направи класическата

32
00:02:43,080 --> 00:02:45,800
грешка във филмите.
Не се обяснявай много.

33
00:02:45,960 --> 00:02:48,440
Но не, ти трябваше да
изнесеш последна реч.

34
00:02:48,600 --> 00:02:51,240
Ако бе стрелял, щеше да спечелиш.

35
00:02:51,400 --> 00:02:55,480
Обаче ти си баналният злодей.
Тъпо.

36
00:02:55,600 --> 00:02:59,120
И ти не си гениален, хлапе.

37
00:02:59,240 --> 00:03:04,400
Пръднята ще се разнесе след 7 минути.
- Докарай лимузината ми.

38
00:03:04,640 --> 00:03:09,120
Мърдай.

39
00:03:09,680 --> 00:03:18,840
Е, с радост бих останал да гледам,
но трябва да си осигуря алиби.

40
00:03:19,240 --> 00:03:22,160
Ариведерчи.

41
00:03:22,320 --> 00:03:24,120
За такова спасяване на
положението ли говореше?

42
00:03:24,280 --> 00:03:28,680
Не ми казвай, че ти пък свърши нещо.
- Направо ще ти обера аплодисментите.

43
00:03:28,840 --> 00:03:34,160
Не, не, ти оставаш тук и ще гледаш
[...]
Everything OK? Download subtitles