Preview Subtitle for The Days


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,089 --> 00:01:19,638
ОСТАТЪКЪТ ОТ ДЕНЯ

2
00:01:19,889 --> 00:01:21,242
Уважаеми г-н Стивънс:

3
00:01:21,489 --> 00:01:24,606
Писмото ми след толкова време
вероятно ще ви изненада.

4
00:01:24,809 --> 00:01:28,722
Откакто чух, че Лорд Дарлингтън е
починал, непрекъснато мисля за вас.

5
00:01:28,969 --> 00:01:32,439
Четохме, че Дарлингтън хол
се продава от наследниците му,

6
00:01:32,689 --> 00:01:34,998
защото не искат
да го поддържат.

7
00:01:35,209 --> 00:01:38,838
Тъй като нямало купувачи
за такава голяма къща,

8
00:01:39,089 --> 00:01:44,004
новият граф решил да го разруши
и да продаде камъка за 5,000 лири.

9
00:01:44,569 --> 00:01:48,244
В Дейли мейл четохме и някакви
глупости, от които ми кипна кръвта:

10
00:01:48,489 --> 00:01:50,161
" Сриват гнездото на предателя" .

11
00:01:50,609 --> 00:01:52,600
Сто и осемдесет гвинеи?

12
00:01:52,809 --> 00:01:54,959
Сто и осемдесет?
Приключихме ли?

13
00:01:56,609 --> 00:01:59,601
Дами и господа, следва
кулминацията на търга:

14
00:02:00,289 --> 00:02:02,200
Артикул 41 4,

15
00:02:02,449 --> 00:02:06,601
изящен Елизабетински портрет,
"Достолепен джентълмен" .

16
00:02:06,849 --> 00:02:09,079
Започвам наддаването
с 2,000 гвинеи.

17
00:02:09,649 --> 00:02:11,207
2,000 гвинеи, благодаря.

18
00:02:11,409 --> 00:02:12,398
2,200.

19
00:02:12,609 --> 00:02:13,837
2,400.

20
00:02:14,089 --> 00:02:15,442
2,600.

21
00:02:15,689 --> 00:02:17,008
2,800.

22
00:02:17,249 --> 00:02:18,807
3,000. 3,200.

23
00:02:19,009 --> 00:02:20,886
3,400. 3,600.

24
00:02:21,409 --> 00:02:22,444
3,800.

25
00:02:22,849 --> 00:02:25,443
4,000 гвинеи.
Четири хиляди и петстотин.

26
00:02:25,689 --> 00:02:26,644
5,000.

27
00:02:27,169 --> 00:02:28,397
И петстотин.

28
00:02:28,609 --> 00:02:29,928
6,000.

29
00:02:30,169 --> 00:02:31,284
И петстотин.

30
00:02:31,489 --> 00:02:32,524
7,000.

31
00:02:33,889 --> 00:02:34,844
И петстотин.

32
00:02:35,089 --> 00:02:36,602
8,000.

33
00:02:36,809 --> 00:02:37,924
И петстотин.

34
00:02:38,889 --> 00:02:40,004
9,000.

35
00:02:40,209 --> 00:02:41,403
И петстотин.

36
00:02:41,649 --> 00:02:43,321
Дават се 1 0,000 гвинеи.

37
00:02:43,769 --> 00:02:44,804
И петстотин.

38
00:02:45,649 --> 00:02:46,798
1 1 ,000.

39
00:02:47,049 --> 00:02:48,038
И петстотин.

40
00:02:48,489 --> 00:02:52,448
За вас, сър, на 1 1 ,500.

41
00:02:55,289 --> 00:02:58,042
Приключваме на 1 1 ,500.

42
00:02:58,289 --> 00:03:01,838
Олекна ми, когато прочетох
как американски милионер

43
00:03:02,089 --> 00:03:04,000
на име Люис
спасил Дарлингтън Хол

44
00:03:04,209 --> 00:03:07,042
и вие все пак няма да
бъдете прогонени от дома си.

45
00:03:07,289 --> 00:03:09,405
Това същият конгресмен
Люис ли е,

46
00:03:09,609 --> 00:03:13,397
който присъства на конференцията
на Негова светлост през 1 936?

47
00:03:23,169 --> 00:03:25,842
Г-н Стивънс, често мисля
за доброто старо време

48
00:03:26,089 --> 00:03:28,603
когато бях главна
икономка.

49
00:03:28,809 --> 00:03:29,719
Трудничко беше

50
00:03:29,969 --> 00:03:34,360
и познавах икономи с по-малки
изисквания от нашият г-н Стивънс,

51
00:03:34,849 --> 00:03:38,478
но годините при вас бяха
от най-щастливите в живота ми.

52
00:03:42
[...]
Everything OK? Download subtitles