Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,375 --> 00:00:44,918
- Dosta tog sranja!

2
00:00:46,254 --> 00:00:47,879
- Zavei, ku*ko.

3
00:00:47,879 --> 00:00:49,882
- Ne zovi me ku*ko.

4
00:01:05,940 --> 00:01:07,399
- Tako si lepa.

5
00:01:39,641 --> 00:01:41,975
- Izaَi iz svoje jebene sobe!
Utiaj to, zaboga!

6
00:01:41,975 --> 00:01:43,977
- Izvini, mama!

7
00:01:45,600 --> 00:01:49,868
Dejvis
star 16 godina
posedovanje i preprodaja narkotika


8
00:02:20,348 --> 00:02:21,807
- Dete, da li si dobro?

9
00:02:25,353 --> 00:02:27,604
Lopuo jedna!

10
00:02:30,642 --> 00:02:34,842
Enَel
star 15 godina
napad i auto kraَa

11
00:02:38,408 --> 00:02:41,577
- Jesi li ti ovo napravio?
- Ne

12
00:02:43,329 --> 00:02:45,204
- Tvoj cimer mi je rekao da si ti.

13
00:02:45,204 --> 00:02:46,915
-Ne udaraj me vie.

14
00:02:50,378 --> 00:02:52,170
Nemoj to opet, *ove*e!

15
00:02:52,170 --> 00:02:55,047
- Da li mi to preti, de*ko?
- Jebeno ti pretim, *ove*e!

16
00:02:55,047 --> 00:02:57,800
- Zna li ti gde se nalazi?
- Jebeno znam, kujo!

17
00:02:57,800 --> 00:03:00,095
Jebi se!
Nemoj to opet!

18
00:03:05,560 --> 00:03:08,812
- Vrati«u se za pet mimuta
i ti «e mi dati ime.

19
00:03:10,398 --> 00:03:11,732
To je nareَenje.

20
00:03:24,245 --> 00:03:25,537
- Jebena pi*ko!

21
00:03:26,998 --> 00:03:28,081
Jebi se!

22
00:03:31,699 --> 00:03:34,699
Bu*,
star 17 godina
napad na *uvara zatvora

23
00:03:37,042 --> 00:03:40,061
DOM ZA LUTALICE

24
00:03:47,852 --> 00:03:49,603
- Gospodo, svucite
svoje civilno odelo

25
00:03:49,603 --> 00:03:52,605
i sve svoje stvari
stavite u kutiju sa vaim imenom.

26
00:03:52,605 --> 00:03:55,316
Vrati«emo vam vae cipele
kada se pretraga zavri.

27
00:03:55,316 --> 00:03:57,736
Sve vae stvari.

28
00:03:58,905 --> 00:04:00,072
Protrljajte kosu.

29
00:04:01,241 --> 00:04:02,908
Mrdajte prste.

30
00:04:03,243 --> 00:04:04,618
Rairite none prste.

31
00:04:05,536 --> 00:04:06,828
Izduvajte nos.

32
00:04:13,836 --> 00:04:15,462
Sada se okrenite.

33
00:04:19,759 --> 00:04:20,968
Sagnite se napred.

34
00:04:23,888 --> 00:04:25,305
Nakaljite se.

35
00:04:26,849 --> 00:04:27,849
Ja*e.

36
00:04:29,102 --> 00:04:30,102
Ispravite se.

37
00:04:32,105 --> 00:04:33,355
Okrenite se.

38
00:04:35,233 --> 00:04:37,150
- Ok, de*aci,
Sada «e te dobiti ode«u.

39
00:04:38,486 --> 00:04:41,112
Gospodo, dobro doli u popravni dom
za mlade, Enola Vejl.

40
00:04:41,112 --> 00:04:43,114
Ja sam g-din Sands, va nadzornik.

41
00:04:43,114 --> 00:04:46,867
Ako imate bilo kakvih problema
ili bilo kakva pitanja, tokom vaeg boravka ovde,

42
00:04:46,867 --> 00:04:48,995
obrati«e te se vaem
supervizoru jedinice,

43
00:04:48,995 --> 00:04:50,830
u ovom slu*aju,
oficiru Gudjiru.

44
00:04:50,830 --> 00:04:52,873
Posle «e on to prijaviti meni.

45
00:04:52,873 --> 00:04:55,836
Kao i u koli, va program
resocijalizacije objasni«e supervizor...

46
00:04:57,380 --> 00:04:58,879
... osnovna pravila ovoga mesta.

47
00:04:58,879 --> 00:05:01,090
Bolje dobro sluajte.

48
00:05:01,090 --> 00:05:03,968
Bez oruja, bez otrih predmeta.

49
00:05:03,968 --> 00:05:06,054
Bez pornografskog materijala,
nikakvih ilegalnih stvari,

50
00:05:06,054 --> 00:05:08,514
bez du
[...]
Everything OK? Download subtitles