Preview Subtitle for A Line In The Sand


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,800 --> 00:00:03,793
Mark. Mark.

2
00:00:04,015 --> 00:00:07,216
Mark, vraag aan je vader of hij
een hamburger wil?

3
00:00:07,217 --> 00:00:08,771
Ik weet het, je verdedigt de vrije wereld.

4
00:00:08,772 --> 00:00:10,866
Maar vraag aan je Pa
als hij een hamburger wil

5
00:00:10,867 --> 00:00:12,860
Pa.

6
00:00:13,576 --> 00:00:15,320
Pa.

7
00:00:15,417 --> 00:00:18,381
Ma vraagt of je een hamburger wil.

8
00:00:21,577 --> 00:00:24,117
Ma, ik weet niet wat hij wil.

9
00:00:30,550 --> 00:00:32,543
Wil je een hamburger?

10
00:02:32,468 --> 00:02:35,062
Hij reed zijn rolstoel in het zwembad.
House zou daar van houden.

11
00:02:35,063 --> 00:02:38,748
Hij zou verveeld zijn. Visueel prachtig,
maar een vervelende diagnose.

12
00:02:38,749 --> 00:02:41,646
Wat over de haartransplantatie afasie kerel?

13
00:02:41,647 --> 00:02:44,478
Ge
[...]
Everything OK? Download subtitles