Preview Subtitle for 1962


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,011 --> 00:00:17,321
Een eerbetoon aan de prins,
bloemen voor de man.

2
00:00:17,491 --> 00:00:23,088
Dat ben ik allemaal niet.
- Wat dan wel?

3
00:00:23,251 --> 00:00:25,811
Dank je.

4
00:00:25,971 --> 00:00:30,886
Wat hou ik toch veel van dit land.
Wat nu?

5
00:00:31,051 --> 00:00:34,521
Er is geen goud in Akaba.

6
00:00:34,691 --> 00:00:37,569
Ik heb het gevonden, Auda.

7
00:00:45,891 --> 00:00:48,359
Wat jammer.

8
00:00:50,771 --> 00:00:56,050
Ali, breng een bericht naar Janbo.
Feisal moet voor schepen zorgen...

9
00:00:56,211 --> 00:00:59,203
... en het Arabische leger
naar Akaba brengen.

10
00:00:59,371 --> 00:01:01,123
En jij?

11
00:01:01,291 --> 00:01:05,887
Ik ga het de generaals
in Cairo vertellen.

12
00:01:06,051 --> 00:01:09,805
Ik steek de Sinai over. Kom mee.

13
00:01:09,971 --> 00:01:13,202
De Sinai?
- Ja.

14
00:01:13,371 --> 00:01:17,364
Met die twee?
- Die redden het wel, met mij erbij.

15
00:01:21,891 --> 00:01:24,041
Luister, Ali.

16
00:01:24,211 --> 00:01:29,126
Als jouw bedoeđ×enen dit in Cairo
vertellen, worden ze uitgelachen.

17
00:01:29,291 --> 00:01:34,524
Ik snap het al. In Cairo
trek je de malle kleren uit.

18
00:01:34,691 --> 00:01:38,923
Je vertelt ze in je uniform
hoe raar we zijn, en hoe primitief.

19
00:01:39,091 --> 00:01:44,290
En dan zullen ze je geloven.
- Je bent een onwetende man.

20
00:02:03,211 --> 00:02:06,681
Papier.

21
00:02:09,891 --> 00:02:13,361
Er is geen goud in Akaba.

22
00:02:13,531 --> 00:02:16,409
Geen goud.

23
00:02:16,571 --> 00:02:19,165
Geen grote kist.

24
00:02:22,531 --> 00:02:28,447
Is Auda hierheen gekomen voor goud?
- Voor m'n genoegen, zoals je al zei.

25
00:02:28,611 --> 00:02:31,887
Maar goud is eerzaam.

26
00:02:32,051 --> 00:02:37,045
En Lawrence heeft goud beloofd.
Hij heeft gelogen.

27
00:02:38,651 --> 00:02:41,404
Luister, Auda.

28
00:02:42,611 --> 00:02:45,603
'De Engelse Kroon...

29
00:02:45,771 --> 00:02:48,763
... belooft een betaling...

30
00:02:48,931 --> 00:02:53,561
... van vijfduizend gouden gienjes...

31
00:02:53,731 --> 00:02:58,202
... aan Auda Abu Tayi.'

32
00:02:59,331 --> 00:03:04,803
Was getekend,
namens zijne koninklijke hoogheid...

33
00:03:06,571 --> 00:03:08,687
... door mij.

34
00:03:08,851 --> 00:03:11,160
Over tien dagen...

35
00:03:11,331 --> 00:03:14,562
... ben ik terug met het goud.

36
00:03:14,731 --> 00:03:19,521
Met goud, met kanonnen, met alles.

37
00:03:19,691 --> 00:03:24,162
Tien dagen. Steek je de Sinai over?

38
00:03:24,331 --> 00:03:28,847
Waarom niet?
Mozes heeft dat ook gedaan.

39
00:03:31,131 --> 00:03:35,886
Neem je die kinderen mee?
- Mozes heeft dat ook gedaan.

40
00:03:36,051 --> 00:03:40,727
Mozes was een profeet
en een beschermeling van God.

41
00:03:45,731 --> 00:03:50,680
Hij heeft gezegd dat er hier
goud was. Hij heeft gelogen.

42
00:03:50,851 --> 00:03:53,843
Hij is niet perfect.

43
00:04:03,371 --> 00:04:09,003
Kunnen we niet even rusten?
- Pas als de boodschap is afgegeven.

44
00:04:11,011 --> 00:04:16,847
Hebben jullie wel eens in bedden
geslapen, Farraj en Daud?

45
00:04:17,011 --> 00:04:19,241
Met lakens?

46
00:04:20,451 --> 00:04:25,445
Morgen lig je tussen zachte lakens
in het mooiste hotel.
[...]
Everything OK? Download subtitles