Preview Subtitle for A1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,772 --> 00:00:09,082
Sutra izlazim sa «aletom na ve*eru.
Ho«e sa mnom?

2
00:00:09,292 --> 00:00:12,284
Naravno. On je bas seksi.

3
00:00:12,572 --> 00:00:14,164
Idem i ja.

4
00:00:14,372 --> 00:00:19,366
Dobro, smisli«emo neku ifru.
Ako nam krene, da moemo da zapalimo.

5
00:00:19,972 --> 00:00:23,567
Treba mi tvoja podrka.
Nisam mu rekla da sam trudna.

6
00:00:23,772 --> 00:00:24,966
Oh. Zato nisi?

7
00:00:25,172 --> 00:00:28,209
Polude«e.
Ne volim kad je ljut.

8
00:00:28,412 --> 00:00:31,051
Jao, ovo je kao: "Papa Don't Preach."

9
00:00:31,252 --> 00:00:34,608
Plai me.
Jednom me je uhvatio da puim.

10
00:00:34,812 --> 00:00:38,282
I rekao je ako se to ponovi,
natera«e me da pojedem paklu.

11
00:00:38,532 --> 00:00:40,887
U *ove*e, bi«u tamo.

12
00:00:41,092 --> 00:00:45,085
Ne«u mu dozvoliti da te natera
da pojede svoju bebu!

13
00:00:46,532 --> 00:00:49,888
E, ko je onaj lik?
Mislim da ga znam.

14
00:00:50,692 --> 00:00:51,886
Ne, ne zna ga.

15
00:00:52,092 --> 00:00:56,961
O, moj Boe! Monika, to je striptizer
sa tvoje devoja*ke urke!

16
00:00:59,532 --> 00:01:01,284
Sa *ega?

17
00:01:02,852 --> 00:01:05,491
Tvoje tajne devoja*ke urke.

18
00:01:05,972 --> 00:01:10,329
-Devoja*ke urke?
-Skinula mu je tange zubima.

19
00:01:11,292 --> 00:01:13,442
Neka me neko zaustavi!

20
00:01:13,972 --> 00:01:19,046
Ali, dogovorili smo se da ne bude urki.
I rekli smo da je to glup obi*aj.

21
00:01:19,252 --> 00:01:21,891
Ma, to je super obi*aj!

22
00:01:22,252 --> 00:01:25,483
Iznanadile su me.

ta sam mogla da radim?

23
00:01:25,692 --> 00:01:28,525
Mogla si rukama da ih skine.

24
00:01:28,772 --> 00:01:33,084
Ovo nije fer. I ja sam
hteo urku...

25
00:01:33,252 --> 00:01:36,244
...ali nije bilo dozvoljeno.
Izali smo samo na ve*eru.

26
00:01:36,452 --> 00:01:39,410
Ti si pokupio kelnericu.

27
00:01:39,972 --> 00:01:42,691
Da, bilo je dobro.

28
00:01:42,892 --> 00:01:44,883
Zato mi niste rekli?

29
00:01:45,092 --> 00:01:49,051
Dva stuba braka su otvorenost
i iskrenost.

30
00:01:49,292 --> 00:01:54,047
Znala sam da «u se kajati to
sam ti dala tu knjigu.

31
00:01:54,452 --> 00:01:57,442
P R I J A T E LJ I

32
00:02:32,572 --> 00:02:36,850
-Naru*i«u piletinu za sve.
-O, ja ne jedem meso.

33
00:02:37,492 --> 00:02:38,561
Ali, to je piletina!

34
00:02:39,772 --> 00:02:43,606
-Ni to ne jedem.
-Ne razumem ove lezbejke.

35
00:02:46,292 --> 00:02:50,365
-Pa, ta ima novo?
-Pa, u stvari....

36
00:02:50,612 --> 00:02:52,489
Va Lafite iz 74-e.

37
00:02:52,732 --> 00:02:56,930
Naru*io sam '75-o. To vino je sjajno.
74-o je sranje!

38
00:02:57,132 --> 00:03:00,090
Zato mi donosite sranje?

39
00:03:00,332 --> 00:03:04,120
Jeste li idiot?
Zato radite ovaj posao?

40
00:03:04,332 --> 00:03:06,846
Zato nisam hteo da radim va sto.

41
00:03:07,052 --> 00:03:09,885
Ma daj.
Nemoj da si ko beba.

42
00:03:11,972 --> 00:03:16,011
Ako niste primetili, on
je straan *ovek.

43
00:03:16,212 --> 00:03:19,682
Ali, u pravu je.
74-o je totalno govno.

44
00:03:21,412 --> 00:03:24,848
Ovo je velika greka.
Ne mogu da mu kaem. Ne mogu.

45
00:03:25,052 --> 00:03:26,041
Rej*el.

46
00:03:26,252 --> 00:03:31,565
Sa*eka«u par godina,
pa «e mu mo
[...]
Everything OK? Download subtitles