Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,778 --> 00:00:10,501
DA, PREMIJERU

2
00:00:12,002 --> 00:00:17,000
PREVEO KING ERIC

3
00:00:35,778 --> 00:00:38,995
MOĆ NARODU

4
00:00:41,938 --> 00:00:44,153
Dobro jutro, Bernarde.
-Dobro jutro, premijeru.

5
00:00:44,188 --> 00:00:46,588
Morate krenuti za TV
studio za pet minuta.

6
00:00:46,623 --> 00:00:51,370
Spreman sam. -Sjećate li se o
čemu je intervju? -Lokalnoj vlasti.

7
00:00:51,798 --> 00:00:54,060
Jedina stvar oko koje
ne mogu napraviti ništa.

8
00:00:54,293 --> 00:00:58,826
Ona vražja vijeća vodi hrpa
korumpiranih samodopadnih kretena.

9
00:00:58,861 --> 00:01:04,149
Kreten i može biti samo samodopadan.
Ti vijećnici su demokratski izabrani.

10
00:01:04,184 --> 00:01:09,437
Ovisi kako definiraš demokraciju. Samo
25% ljudi glasa na lokalnim izborima.

11
00:01:09,683 --> 00:01:12,089
Oni koji glasaju to smatraju
anketom o popularnosti

12
00:01:12,124 --> 00:01:14,210
za prave političke
vođe u Westminsteru.

13
00:01:14,245 --> 00:01:17,884
Ali vijećnici su još uvijek
zastupnici. -Koga zastupaju?

14
00:01:18,460 --> 00:01:22,459
Nitko ne zna tko mu je vijećnik.
Znaš li ti tko je tvoj?

15
00:01:22,836 --> 00:01:26,899
Ne. -Ne, naravno da ne
znaš. Vijećnici to znaju,

16
00:01:27,134 --> 00:01:32,023
pa provedu 4 neodgovorne godine na
javno subvencioniranom ego tripu.

17
00:01:32,418 --> 00:01:35,825
Unište siromašne dijelove grada,
dopuste da škole propadnu,

18
00:01:35,860 --> 00:01:39,733
demoraliziraju policiju i potkopaju
red i mir i onda krive mene.

19
00:01:40,970 --> 00:01:44,562
Hoćete li to reći? -Upravo
sam rekao! Nisi me čuo?!

20
00:01:45,052 --> 00:01:49,460
Ne, mislim na televiziji. -Naravno
da ne! Zvučao bih netolerantno.

21
00:01:50,959 --> 00:01:54,461
Vođa vijeća Houndswortha,
vražja Agnes Moorhouse, prijeti

22
00:01:54,496 --> 00:01:57,910
da će uskratiti sredstva policiji
i protjerati ih s imanja vijeća.

23
00:01:57,945 --> 00:02:01,163
Ne može to napraviti. Članak 5,
Zakona o policiji iz 1964.

24
00:02:01,330 --> 00:02:04,495
Vijeća moraju osigurati adekvatne
i efikasne policijske snage.

25
00:02:04,530 --> 00:02:07,661
Sve tu piše. -Ona kaže da dok
policija ne bude 50% crnačka,

26
00:02:07,696 --> 00:02:09,867
ne može biti
adekvatna ili efikasna.

27
00:02:10,411 --> 00:02:13,778
Ne može to dokazati.
-Nažalost, njezina policija

28
00:02:13,813 --> 00:02:17,145
je najneadekvatnija i
najmanje efikasna u zemlji.

29
00:02:17,739 --> 00:02:20,433
Svi su prestravljeni da će to
dokazati ako odemo na sud.

30
00:02:22,698 --> 00:02:25,804
Humphrey, moramo učiniti
nešto u vezi Agnes Moorhouse.

31
00:02:26,028 --> 00:02:29,164
Njena općina je praktički
zabranjena zona. -Doista.

32
00:02:29,199 --> 00:02:32,157
Što? -Što kažete na
snažno intonirano pismo?

33
00:02:32,192 --> 00:02:35,080
I da dobijemo još snažnije
intonirani odgovor,

34
00:02:35,115 --> 00:02:38,297
s kopijama poslanim novinama?
To je traženje njevolje.

35
00:02:38,332 --> 00:02:41,445
Privucite joj pozornost na
zakon. -Ona je odvjetnica.

36
00:02:41,480 --> 00:02:46,259
Plaćena je za zaobilaženje zakona.
-Zašto je jednostavno ne ignorirate?

37
00:02:46,603 --> 00:02:49,376
Pa da svi kažu da sam predao kontrolu
nad siromašnim dijelovima gradova

38
00:02:49,411 --
[...]
Everything OK? Download subtitles