Preview Subtitle for A1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:59,542 --> 00:02:02,758
BESMRTAN
(a.k.a. 22 METKA)

2
00:02:07,700 --> 00:02:09,828
Sko*i! Sko*i!

3
00:02:13,981 --> 00:02:14,894
Visoko!

4
00:02:15,510 --> 00:02:16,463
Tako, bravo!

5
00:02:17,103 --> 00:02:18,032
Pametan pas!

6
00:04:28,941 --> 00:04:30,758
Tata, mogu li i«i malo razgledati?

7
00:04:30,793 --> 00:04:31,465
O, molim te!

8
00:04:31,500 --> 00:04:33,557
Ok, ja «u parkirati.

9
00:04:34,166 --> 00:04:35,066
Samo nemoj tr*ati!

10
00:04:35,166 --> 00:04:35,666
Ok!

11
00:07:25,123 --> 00:07:29,389
چudnim se stvarima bavim, to ih je
vie, mora i«i do kraja.

12
00:07:29,424 --> 00:07:31,825
I ne ostavljaju ti nikakvog izlaza.

13
00:07:31,826 --> 00:07:34,226
To je kao prokletstvo. Doivotno.

14
00:07:34,261 --> 00:07:37,026
A krv se nije osuila.

15
00:07:37,627 --> 00:07:39,227
Prolivena krv se ne sui.

16
00:07:39,527 --> 00:07:41,328
چuje li? Nikada!

17
00:07:42,028 --> 00:07:44,329
Ti si moj ivot kojeg ivim
u strahu.

18
00:07:44,330 --> 00:07:46,630
Opusti se na trenutak
- I nema te.

19
00:07:49,731 --> 00:07:51,231
Zatvor - To je kraj igre.

20
00:07:52,532 --> 00:07:54,532
Ali obi*no zbog gluposti.

21
00:07:55,032 --> 00:07:57,333
A onda za mesec dana izaَe,
sve je zaboravljeno...

22
00:07:57,368 --> 00:07:58,934
I ivi kao
kao normalna osoba.

23
00:08:03,435 --> 00:08:05,136
Eli, spremi se.

24
00:08:12,638 --> 00:08:15,439
I veruj mi, dragi,
bolje ti je da se ne vra«a.

25
00:08:20,141 --> 00:08:21,841
Dobar si ti momak, چarls.

26
00:09:08,957 --> 00:09:11,858
Goldman, Eli. Ustreljen na zadatku.

27
00:09:19,060 --> 00:09:20,861
Ranjen u pucnjavi. Disanje je oteano.

28
00:09:20,896 --> 00:09:22,661
Kardiovaskularna funkcija ugroena.

29
00:09:24,962 --> 00:09:27,063
Ritam srca usporava.
Gubimo ga!

30
00:09:38,367 --> 00:09:39,267
Kad ste ga nali?

31
00:09:39,302 --> 00:09:40,167
Pre deset minuta.

32
00:09:40,767 --> 00:09:41,368
Puls, krvni pritisak?

33
00:09:41,568 --> 00:09:43,468
Puls 70, pritisak 90 sa 60.

34
00:09:43,568 --> 00:09:44,169
Koliko je sati?

35
00:09:44,269 --> 00:09:45,169
Daj mu adrenalin.

36
00:09:58,273 --> 00:09:59,674
Dovraga s vaim guzicama!

37
00:09:59,774 --> 00:10:03,775
A on odgovori: "Samo nita ne
stavljaj unutra ako nisi siguran "

38
00:10:04,175 --> 00:10:06,176
A gradona*elnik razmisli pa re*e...

39
00:10:09,877 --> 00:10:12,978
Da, zaista ste potpuno zbunjeni
s ovim guzicama.

40
00:10:13,878 --> 00:10:17,379
Uopte nita ne razumem,
zato se svaَamo!

41
00:10:18,480 --> 00:10:19,280
Jel' ti to pui?

42
00:10:24,782 --> 00:10:25,882
Pui u mojoj ku«i?

43
00:10:30,584 --> 00:10:30,984
Halo!

44
00:10:31,884 --> 00:10:32,484
Halo!

45
00:10:34,785 --> 00:10:35,285
Halo!

46
00:10:38,386 --> 00:10:38,887

ta?

47
00:10:39,987 --> 00:10:40,887
To je loe.

48
00:10:41,588 --> 00:10:42,588
Nazva«u te kasnije.

49
00:10:46,489 --> 00:10:48,690
Da. Mrtav je?

50
00:10:51,991 --> 00:10:53,091
Dobar razgovor.

51
00:10:53,892 --> 00:10:56,492
Gospodine Martineri,
morate prvo pokucati!

52
00:10:56,693 --> 00:10:59,894
Ovo je vrlo vana stvar,
ina*e Vam ne bih dosaَivao.

53
00:10:59,929 --> 00:11:02,194
O obra*unu poreza.

54
00:11:03,295 --> 00:11:
[...]
Everything OK? Download subtitles